Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Головний редактор
Олександр Андрійович Товкай
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України


Шановні читачі!
«Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
Статті, надіслані до редакції журналу підлягають рецензуванню.
Запрошуємо до науково-інформаційної співпраці усіх фахівців зі сфери ендокринології та ендокринної хірургії, що сприятиме піднесенню загального фахового рівня і впровадженню у практику найновіших здобутків медичної науки.

-

Заступники головного редактора

В. І. Паньків (Київ)
Т. Ю. Юзвенко (Київ)

Редакційна колегія

Л. Є. Бобирьова (Полтава)
Т. А. Бритвин (Москва)
В. Васько (США)
З. Ф. Веселовська (Київ)
С. Г. Гичка (Київ)
Є. В. Глоба (Київ)
П’єр Джуліанотті (США)
С. М. Завгородній (Запоріжжя)
Н. Б. Зелінська (Київ)
С. В. Земсков (Київ)
С. В. Зябліцев (Київ)
А. В. Камінський (Київ)
Т. В. Коломійченко (Київ)
Ю. І. Комісаренко (Київ)
В. Є. Кондратюк (Київ)
Ю. Л. Кучин (Київ)
Б. М. Маньковский (Київ)
Т. В. Мохорт (Білорусь)
Мено Врієнс (Нідерланди)
Л. А. Мищенко (Київ)
Muin Tuffaha (Німеччина)
О. П. Нечай (Київ)
А. О. Никоненко (Запоріжжя)
Є. Павелко (США)
С. І. Панасенко (Полтава)
В. О. Паламарчук (Київ)
С. Й. Рибаков (США)
Л. М. Семенюк (Київ)
В. О. Сергієнко (Львів)
В. Д. Скрипко (Івано-Франківськ)
Л. К. Соколова (Київ)
О. М. Сулаєва (Київ)
О. В. Шідловський (Тернопіль)

-

Статус видання: рецензований науковий спеціалізований медичний журнал.
Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація:
свідоцтво КВ № 24251-14091ПР від 02.12.2019 р.
e-ISSN 2519-2582.
Print ISSN 1818-1384.
DOI: 10.24026/1818-1384.

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання:
- наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").
Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.


Зображення домашньої сторінки журналу

Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
Засновник:
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.