Редакційний штат

Головний редактор

Товкай Олександр Андрійович
доктор медичних наук, професор, директор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56800926300
Web of Science: HHM-2925-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1329-279X

Заступники головного редактора

Паньків Володимир Іванович
доктор медичних наук, професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603629203
Web of Science: O-6794-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9205-9530

Юзвенко Тетяна Юріївна
доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205556487
Web of Science: AES-2063-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4229-2075

Відповідальний секретар

Козачук Єлизавета Сергіївна
кандидат медичних наук, вчений секретар, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189621343
Web of Science: ABC-7315-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2453-2496

Редакційна колегія

Веселовська Зоя Федорівна
академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ “Київський медичний університет” та науковий консультант Київського міського офтальмологічного центру КМКЛ №1, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504048492
Web of Science: GHO-6321-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5688-0217

Гичка Сергій Григорович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701754606
Web of Science: FAF-6290-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6821-0085

Глоба Євгенія Вікторівна
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дитячої ендокринології, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56966661600
Web of Science: DVR-4235-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7885-8195

Завгородній Сергій Миколайович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57032671800
Web of Science: R-6142-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3082-3406

Земсков Сергій Володимирович
доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи та інновацій, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602948507
Web of Science: Y-6681-2019
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5039-1324

Зябліцев Сергій Володимирович
доктор медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507110130
Web of Science: V-9796-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5309-3728

Камінський Анатолій Вячеславович
доктор медичних наук, професор, завідувач клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218527661
Web of Science: CXW-5077-2022

Караченцев Юрій Іванович
академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор, завідувач хірургічного відділення, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222176900
Web of Science: GAC-2597-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1317-6999

Кек Тобіас
професор, доктор, Університетський медичний центр Шлезвіг-Гольштейн, Німеччина
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006047480
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7651-6183

Коломійченко Тетяна Василівна
кандидат технічних наук, головний науковий співробітник кафедри акушерства, гінекології і репродуктології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505711787
Web of Science: HGE-4340-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1131-3611

Комісаренко Юлія Ігорівна
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55795227700
Web of Science: ABD-4260-2020
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-4879

Кондратюк Віталій Євгенович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194008997
Web of Science: HGO-3121-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4891-2338

Кучин Юрій Леонідович
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, ректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56016809700
Web of Science: DXL-4183-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3285-5727

Лапшин Григорій
доктор медичних наук, Університетський медичний центр Шлезвіг-Гольштейн, Німеччина
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36656012100
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0435-5189

Маньковський Борис Микитович
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри діабетології, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204863140
Web of Science: W-3061-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8289-3604

Мищенко Лариса Анатоліївна
доктор медичних наук, завідуюча відділом артеріальної гіпертензії та коморбідної патології, ДУ Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України”, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225424064
Web of Science: DHH-6548-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5484-854X

Нечай Олександр Павлович
кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу патології, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212883122
Web of Science: FQB-5495-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5978-4458

Паламарчук Володимир Олександрович
доктор медичних наук, старший дослідник, завідувач відділу ендокринної хірургії, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006211485
Web of Science: HHM-9498-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9554-4817

Семенюк Людмила Миколаївна
доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринної хірургії, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205557306
Web of Science: HHM-9395-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7354-7061

Сергієнко Вікторія Олександрівна
доктор медичних наук, професор, декан, професор кафедри ендокринології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504795749
Web of Science: W-3012-2017
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6414-0956

Скрипко Василь Дмитрович
доктор медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55798661700
Web of Science: GNX-2564-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1555-2030

Соколова Любов Костянтинівна
доктор медичних наук, старший науковий співробітник, керівник відділу клінічної діабетології, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202601946
Web of Science: W-5505-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0011-0106

Сулаєва Оксана Миколаївна
доктор медичних наук, професор, Клініка Національного університету охорони здоров'я ім. П. Л. Шупика МОЗ України, «Академічний Медичний Центр», Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218895987
Web of Science: F-2003-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9614-4652

Тронько Микола Дмитрович
академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор медичних наук, професор, директор, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602388727
Web of Science: AAQ-3327-2021
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7421-0981

Кобиляк Назарій Миколайович
доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55831452300
Web of Science: R-8703-2016
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9814-689X

Козаков Олександр Вікторович
кандидат медичних наук, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4774-7278

Шідловський Олександр Вікторович
доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204891671
Web of Science: DQP-6620-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1646-2042

Васько Васілій
MD, PhD, кафедра педіатрії, Медична школа, Медико-санітарний університет збройних сил США (Uniformed Services University of the Health Sciences), м. Бетесда, США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8681972200
Web of Science: DZE-0077-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1404-8446

Джуліанотті П’єр
лікар-хірург, член Американського коледжу хірургів (FACS), відзначений Ллойдом Найхусом професор хірургії, керівник відділу загальної, мінімально інвазивної та роботизованої хірургії, заступник завідувача кафедри хірургії, директор програми стипендій з роботизованої хірургії, заступник директора UIC Health Science Simulation Consortium, відділ загальної, мінімально інвазивної та роботизованої хірургії, Університет Іллінойсу в Чикаго, Чикаго, США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35549318200
Web of Science: EYN-9506-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3195-9735

Павелко Євген
лікар-хірург, клінічний співробітник баріатричної хірургії, клініка та коледж системи медичних наук Університету Іллінойсу, кафедра хірургії, відділ загальної, мінімально інвазивної та роботизованої хірургії, Університет Іллінойсу в Чикаго, Чикаго, США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209475926
Web of Science: DLW-4208-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9855-7389

Рибаков Сергій Йосипович
США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004667002
Web of Science: FVI-6290-2022

Біанко Франческо М.
лікар-хірург, кафедра хірургії, клініка та коледж системи медичних наук Університету Іллінойсу, відділ загальної, мінімально інвазивної та роботизованої хірургії, Університет Іллінойсу в Чикаго, Чикаго, США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203346597
Web of Science:
DVY-6702-2022
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6778-3842

Хассан Чандра
лікар-хірург, член Американського коледжу хірургів (FACS), член Королівського коледжу хірургів (FRCS), директор програми баріатричної хірургії, кафедра хірургії, клініка та коледж системи медичних наук Університету Іллінойсу, відділ загальної, мінімально інвазивної та роботизованої хірургії, Університет Іллінойсу в Чикаго, Чикаго, США
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57090035800
Web of Science: AAS-9589-2021
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0219-6735