№ 3(55) (2016)

Зміст

Огляди літератури

Cучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння PDF
С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко 7-14

Оригінальні дослідження

Лімфорея у тиреоїдній хірургії PDF
В. О. Паламарчук 15-21
Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу PDF
М. Л. Кирилюк, Л. В. Щекатурова, Я. О. Атанова 22-27
Комплексне застосування α-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу, можливості корекції системного запалення PDF
Н. В. Алтуніна 28-32
Асоціація алеля 12Pro поліморфізму rs1801282 гена PPARG з цукровим діабетом 2 типу PDF
С. В. Зябліцев, В. Я. Мокрій 33-37
Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія? PDF
С. О. Дубров, С. О. Тарасенко, В. А. Мазніченко 38-48
Стан метаболізму кальцію і фосфору у хворих, оперованих з приводу папілярного раку щитоподібної залози PDF
В. Я. Кашперська 49-53
Взаємозв’язок субклінічної дисфункції щитоподібної залози і метаболічного синдрому PDF
В. І. Паньків, Т. Ю. Юзвенко 54-59
Прихована ішемія нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію без уражень магістральних артерій PDF
М. Б. Горобейко 60-64
Особливості перебігу доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом PDF
М. Є. Яроцький, Л. В. Дем'яненко, О. П. Дорогая 65-75

Лекція

Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України PDF
Н. Б. Зелінська, О. С. Ларін 76-81
Патогенетична роль кишкового дисбіозу в розвитку ожиріння та цукрового діабету 2 типу PDF
О. С. Ларін, С. М. Ткач, О. С. Тимошенко, Т. Ю. Юзвенко 82-90

Клінічна практика

Хірургічна тактика при локалізації пухлини щитоподібної залози в задньому середостінні PDF
С. М. Завгородній, В. І. Перцов, Я. В. Телушко, С. І. Савченко, М. Б. Данилюк 91-94

Актуальна інформація

Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) PDF
М. С. Черенько 95-98

Дайджест

Дайджест PDF
Н. Б. Зелінська, М. Л. Кирилюк 101-102