DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77511

Інгаляційна анестезія севофлураном при хірургії щитоподібної залози: низькопотокова або мінімально-потокова анестезія?

С. О. Дубров, С. О. Тарасенко, В. А. Мазніченко

Анотація


Мета роботи – дослідити споживання інгаляційного анестетика та порівняти клініко-економічну складову при низькопотоковій та мінімально-потоковій анестезії севофлураном у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу, яким виконуються тиреоїдектомії в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру.

Матеріали та методи. Пацієнти були розподілені на дві групи: групу «збалансована аналгезія- севофлуран» (ЗА-С) склали 35 хворих, групу «контроль-севофлуран» (К-С) – 46 хворих. Усім пацієнтам з тиреотоксикозом була виконана тиреоїдектомія в умовах загальної анестезії з штучною вентиляцією легень у вигляді низькопотокової (НПА) або мінімально-потокової (МПА) інгаляційної анестезії севофлураном. У групі К-С проводили НПА з потоком свіжої газової суміші FGF=500 мл/хв у 25 хворих – підгрупа К-СНП, НПА із FGF=700мл/хв у 21 хворого – підгрупа К-СНП-0,7. Споживання інгаляційного анестетика севофлурану розраховували за рівняннями Biro та Dion з оцінкою концентрації севофлурану, FGF та тривалості використання даних показників під час анестезії. Розраховували витрати на анестезію за вартістю середніх доз севофлурану і витратних матеріалів, використаних під час анестезії.

Результати та обговорення. За рівнянням Dion показники споживання анестетика складали 6,25±0,23 мл для групи ЗА-С, 6,77±0,26 мл для підгрупи К-СНП та 8,04±0,32 для підгрупи К-СНП-0,7 та були недостовірно (p>0,05) більшими, ніж за рівнянням Biro, де вони складали 5,81±0,24 мл для групи ЗА- С, 6,37±0,27 мл для підгрупи К-СНП та 7,52±0,34 мл для підгрупи К-СНП-0,7 відповідно. Між значеннями споживання севофлурану за рівняннями Biro та Dion існує сильний прямий кореляційний зв’язок за коефіцієнтом кореляції Спірмана (rs). Для групи ЗА-С rs=0,87, для К-СНП rs=0,86, для К-СНП rs=0,84. Споживання севофлурану достовірно (p<0,05), за критерієм Уїлкоксона, нижче в групі ЗА-С із МПА при FGF 400 мл/хв, у порівнянні з підгрупами контролю К-СНП та К-СНП-0,7, де використовувались НПА із 500 мл/хв та 700 мл/хв відповідно. Фармакоекономічні переваги належать мінімально-потоковій анестезії, яка була застосована в групі ЗА-С і склала 100,3±4,1 грн та 107,8±4,0 грн для рівнянь Biro й Dion відповідно. Ці показники були достовірно (p<0,05), за критерієм Уїлкоксона, нижче, ніж у підгрупах контролю К-СНП та К-СНП-0,7, де застосовувались рівняння інгаляційної анестезії низьким потоком в 500 мл та 700 мл відповідно.

Висновки. Розрахункові рівняння Biro та Dion дозволяють оцінити споживання севофлурану під час анестезії. Між рівняннями існує сильний прямий кореляційний зв’язок (rs на рівні 0,84–0,87), відсутня достовірна відмінність між результатами розрахунків. Рівняння оцінки споживання анестетика за Dion більшою мірою відображає споживання севофлурану, тому що враховує суму додатків кожного сегменту анестезії і мінімальні зміни в складових. Споживання севофлурану достовірно (p<0,05) нижче при застосуванні МПА при FGF 400 мл/хв, у порівнянні з НПА із FGF= 500 мл/хв та 700 мл/хв. При застосуванні МПА севофлураном більший вплив на споживання анестетика має потік свіжої газової суміші, ніж концентрації анестетика на випарнику, тоді як зі збільшенням FGF до 500–700 мл/ хв більший вплив на споживання має концентрація анестетика, ніж FGF. Достовірно менші витрати на анестезію отримані при використанні МПА із FGF=400 мл/хв. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Лісний І.І. Економічні складові різних видів анестезії / І.І. Лісний, Закальська Х.А., Стрєпетова О.В. // Хірургія України. – 2016. – No 1. – С. 61–65.

Ho-Geol Ryu The effect of low fresh gas flow rate on sevoflurane consumption / Ho-Geol Ryu, Ji-Hyun Lee, Kyung-Ku Lee [et al.] // Korean Journal of Anesthesiology. – 2011. – February, 60 (2). – P. 75–77. https://doi.org/10.4097/kjae.2011.60.2.75

Саламбаев Ч.Р. Ингаляционная анестезия с минимальным и низким газотоком у детей [Текст] / Ч.Р. Саламбаев // Обзор литературы. Наука и Здравоохранение. – 2013. – No 2. – С. 90–92.

Bach A. Economic aspects of modern inhalation anesthetics with sevoflurane as an example / A. Bach, H. Böhrer, H. Schmidt [et al.] // Anaesthesist. – 1997. – Vol. 46. – P. 21–28. https://doi.org/10.1007/s001010050366

Eger E.I. Inhaled Anesthetics: Uptake and Distribution / Eger E.I., ed. by R. D. Miller // Miller’s Anesthesia. – 7th ed. – Churchill Livingstone, 2009. – Vol. 1. – P. 539–560.

Ekbom K. The effects of fresh gas flow on the amount of sevoflurane vaporized during 1 minimum alveolar concentration anaesthesia for day surgery: a clinical study / K. Ekbom, H. Assareh, R.E. Anderson, J.G. Jakobsson // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2007. – 51. – P. 290–3. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2006.01235.x

Cotter S.M. Low-flow anaesthesia. Practice, cost implications and acceptability / S.M. Cotter, A.J. Petros, C.J. Doré, N.D. Barber, D.C. White // Anaesthesia. – 1991. – 46. – P. 1009–12. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1991.tb09910.x

Baxter A.D. Low and minimal flow inhalational anaesthesia / Baxter A.D. // Canadian Journal of Anaesthesia. – 1997. – 44. – P. 643–52; 652–3. https://doi.org/10.1007/bf03015449

Vecil M. Low flow, minimal flow and closed circuit system inhalational anesthesia in modern clinical practice / M. Vecil, C. Di Stefano, F. Zorzi [et al.] // SIGNA VITAE. – 2008. – 3 Suppl 1. – S. 33–36.

Baker A.B. Low flow and closed circuits (Editorial) / A.B. Baker // Anaesthesia and Intensive Care. – 1994. – 22. – P. 341–2.

Simionescu R. Safety of low flow anaesthesia / R. Simionescu // Circulation. – 1986. – 3. – P. 7–9.

Hönemann Ch. Inhalational anaesthesia with low fresh gas flow / Ch. Hönemann, O. Hagemann, D. Doll // Indian Journal of Anaesthesia. – 2013. – Jul-Aug, 57(4). –P. 345–350. doi: https://doi.org/10.4103/0019-5049.118569

Mychaskiw G. Low and minimal flow anesthesia: Angels dancing on the point of a needle / G. Mychaskiw // Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology. – 2012. – 28. – P. 423–5. https://doi.org/10.4103/0970-9185.101883

Aldrete J.A. Humidity and temperature changes during low flow and closed system anaesthesia / J.A. Aldrete, P. Cubillos, D. Sherrill // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 1981. – 25. – P. 312–4. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.1981.tb01657.x

Baum J.A. Low-flow anesthesia: Theory, practice, technical preconditions, advantages, and foreign gas accumulation / J.A. Baum // Journal of Anesthesia. – 1999. – 13. – P. 166–74. https://doi.org/10.1007/s005400050050

Suttner S., Boldt J. Low-flow anaesthesia. Does it have potential pharmacoeconomic consequences? / S. Suttner, J. Boldt // Pharmacoeconomics. – 2000. – 17. – P. 585–90. https://doi.org/10.2165/00019053-200017060-00004

Weinberg L. Pharmacoeconomics of volatile inhalational anaesthetic agents: an 11-year retrospective analysis / L. Weinberg, D. Story, J. Nam, L. McNicol // Anaesthesia and Intensive Care. – 2010. – 38. – P. 849–54.

Coetzee J.F. Fresh gas flow is not the only determinant of volatile agent consumption: a multi-centre study of low-flow anaesthesia / J.F. Coetzee, L.J. Stewart // British Journal of Anaesthesia. – 2002. – 88. – P. 46–55. https://doi.org/10.1093/bja/88.1.46

Cotter S.M. Low-flow anaesthesia. Practice, cost implications and acceptability / S.M. Cotter, A.J. Petros, C.J. Dore, N.D. Barber, D.C. White // Anaesthesia. – 1991. – 46. – P. 1009–12. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1991.tb09910.x

Biro P. Anesthetic gas consumption and costs in a closed system with the PhysioFlex anesthesia equipment / P. Biro // Anaesthesist. – 1993. – 42. – P. 638–43.

Biro P. Calculation of volatile anaesthetics consumption from agent concentration and fresh gas flow / P. Biro // Acta anaesthesiologica Scandinavica. – 2014. – 58(8). – P. 968–972. DOI:https://doi.org/10.1111/aas.12374

Dion P. The cost of anaesthetic vapours / P. Dion // Canadian Journal of Anaesthesia. – July 1992. – Vol. 39. – Issue 6. – P. 633–633. https://doi.org/10.1007/bf03008331

Singh P.M. Measurement of consumption of sevoflurane for short pediatric anesthetic procedures: Comparison between Dion’s equatione and Dragger algorithm / P.M. Singh, A. Trikha, R. Sinha, A. Borle // Journal of Anaesthesiology, Clinical Pharmacology. – 2013. – 29 (4). – P. 516–520. doi:https://doi.org/10.4103/0970-9185.119160

Eger E.I. 2nd. Characteristics of anesthetic agents used for induction and maintenance of general anesthesia / E.I. Eger // American Journal of Health- System Pharmacy. – October 1, 2004. – 61 Suppl 4. – S. 3–10.

Loscar M. Volatile anesthetics / M. Loscar, P. Conzen // Anaesthesist. – 2004. – 53. – P. 183–98. https://doi.org/10.1007/s00101-003-0632-6

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби [Electronic resource]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/ – Last access: 2016. – Title from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter