DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77568

Прихована ішемія нижніх кінцівок у хворих на діабетичну периферичну полінейропатію без уражень магістральних артерій

М. Б. Горобейко

Анотація


Мета роботи – вивчити поширеність ішемії тканин нижніх кінцівок серед хворих на діабетичну невропатію при збереженій прохідності магістральних артерій та встановити її зв’язок з тривалістю захворювання, рівнем компенсації цукрового діабету (ЦД), курінням.

Матеріали та методи. Обстежено 178 хворих на цукровий діабет 2 типу з явищами вираженої периферичної полінейропатії. Виключалися інші можливі причини нейропатії – метаболічні порушення, крім цукрового діабету. Для виключення наявності оклюзій магістральних артерій нижніх кінцівок досліджували прохідність артерій. Усім хворим вимірювали парціальний тиск кисню (ТсРО2). Обстежено 178 хворих (82 чоловіків і 96 жінок) віком від 39 до 62 років. Середній вік чоловіків становив (48,56±9,23) року, жінок – (51,58±8,35) року. Середній рівень глікованого гемоглобіну у чоловіків – 8,97+2,53%, у жінок – 8,39+1,87%. Тривалість перебігу ЦД становила до 7 років у 28 чоловіків та 34 жінок, 7–10 років – у 36 чоловіків та 44 жінок, більше 12 років – у 18 чоловіків та 18 жінок. Курцями на момент обстеження були 33 чоловіків та 13 жінок.

Результати та обговорення. ТсРО2 у тканинах стоп був знижений порівняно з нормою у 139 (78%) пацієнтів. У інших 39 цей показник перебував у межах 55–63 мм рт.ст. Статистичної залежності рівня ТсРО2 від глікованого гемоглобіну не було виявлено, окрім того факту, що в усіх шістьох пацієнтів з рівнем глікованого гемоглобіну >10,0% рівень ТсРО2 не перевищував 30 мм рт.ст., що вказує на критичну ішемію нижніх кінцівок. Проте плечо-гомілковий індекс в усіх хворих був у межах 0,87–1,04, тобто відсутні ознаки ангіопатій судин великого діаметра. Через малу вибірку не було отримано достовірних відмінностей між групами курців і некурців. Також не виявлено достовірних відмінностей між чоловіками та жінками як у цілому, так і в межах груп дослідження. Наочною виявилася різниця показників ТсРО2 залежно від стажу діабету з достовірною тенденцією до зниження киснезабезпечення нижніх кінцівок прямо пропорційно тривалості захворювання. Отримана пряма статистично достовірна залежність ступеня тканинної ішемії нижніх кінцівок від тривалості ЦД з найгіршими показниками ТсРО2 у хворих з діабетичним стажем понад 12 років.

Висновки. У зв’язку з інструментально підтвердженою відсутністю оклюзій артерій гомілок великого та середнього калібру зроблено висновок, що причинами прихованої ішемії стоп є розвиток артеріоло-венулярного шунтування.-


Ключові слова


цукровий діабет; нейропатія; мікроангіопатія; діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Peltier A. Painful diabetic neuropathy [El. resourse] / A. Peltier, S.A. Goutman, B.C. Callaghan // BMJ. – 2014. – V. 348. – Mode of access: https://doi.org/10.1136/bmj.g1799

Boulton A.J.M. The foot in diabetes [Text] / A.J.M. Boulton, H. Connor, P.R. Cavanagh // Chichester: J. Willey & Sons. – 1994. – 256 p.

Brownlee M. Negative consequences of glycation [Text] / M. Brownlee // Metabolism. – 2000. – V. 49, Suppl. 2. – P. 9–13. https://doi.org/10.1016/s0026-0495(00)80078-5

Cameron N.E. The relationship of vascular changes to metabolic factors in diabetes mellitus and their role in development of peripheral nerve complications [Text] / N.E. Cameron, M.A. Cotter // Diab. Metab. Rev. – 1994. – V. 10, No 3. – P. 189–224. https://doi.org/10.1002/dmr.5610100302

Complexity of factors related to outcome of neuropathic and neuroischaemic/ischaemic diabetic foot ulcers: a cohort study [Text] / M.A. Gershater, M. Löndahl, P. Nyberg [et al.] // Diabetologia. – 2009. – V. 52, No 3. – P. 398–407. https://doi.org/10.1007/s00125-008-1226-2

Таран Є.В. Парціальний тиск кисню у шкірі стоп хворих на цукровий діабет, ускладнений периферичною нейропатією та мікроангіопатією [Текст] / Є.В. Таран, Г.В. Бабіна, М.Б. Горобейко [та ін.] // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2007. – No1 (18). – С. 49–50.

Гурьева И.В. Профилактика, лечение, медико-социальная реабилитация и организация междисциплинарной помощи больным с синдромом диабетической стопы: Автореф. дис. д-ра мед. наук [Текст] / И.В. Гурьева. – М., 2001. – 42 с.

Diabetic Foot Problems: Inpatient Management of Diabetic Foot Problems. [El. sourse] // NICE Clinical Guidelines. – March, 2011. – No. 119. – 574 p. – Mode of access: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK82350/pdf/TOC.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter