DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(55).2016.77462

Мінеральна щільність кісткової тканини у постменопаузних жінок різного віку з цукровим діабетом 2 типу

М. Л. Кирилюк, Л. В. Щекатурова, Я. О. Атанова

Анотація


Мета дослідження – оцінка мінеральної щільності кісток у постменопаузних жінок різного віку із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу залежно від стажу діабету та виду цукрознижувальної терапії.

Матеріали та методи. Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) було досліджено у 38 постменопаузних пацієнток із ЦД 2 типу (середній вік – (64,36±1,95) року, середня тривалість діабету – (10,68±1,88) року, середній рівень глікованого гемоглобіну – 9,02±0,29 (%)). У групі контролю обстежено 27 практично здорових постменопаузних жінок (середній вік склав (59,62±2,59) року). Для оцінки стану МЩКТ використовували двохенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (Dual-energy X-ray Absorbtiometry – DXA).

Результати та обговорення. Виявлено, що у групі жінок із ЦД 2 типу з віком достовірно збільшується питома вага жінок з остеопенічним синдромом тільки в зоні L1–L4 хребта (вік ≤60 років – 30,8±12,8 (%) vs вік >60 років – 48,0±9,9 (%), P<0,001). Показано, що зі збільшенням тривалості діабету понад 10 років достовірно збільшується питома вага жінок з остеопенічним синдромом на рівні стегнової кістки (стаж ≤10 років – 33,3±10,5 (%) vs стаж >10 років – 50,0±12,5 (%), P<0,01). Виявлено достовірне збільшення питомої ваги жінок з остеопенічним синдромом на рівні стегнової кістки, що отримають інсулінотерапію, порівняно з групою жінок, що отримують лікування пероральними цукрознижувальними препаратами (ПЦЗП) (інсулінотерапія – 66,7±15,7 (%) vs ПЦЗП – 55,5±10,8 (%), P<0,05). Вказується на необхідність поглиблених подальших дослідженнь для визначення механізму впливу ЦД на МЩКТ на тлі застосування сучасних цукрознижувальних препаратів.

Висновки. У постменопаузних жінок із ЦД 2 типу гірші показники щільності кісток на рівні стегна у віці ≤60 років та зі стажем діабету понад 10 років. Для поліпшення мінеральної щільності стегнової кістки рекомендуються ПЦЗП, а для зменшення ламкості хребців поперекового відділу хребта – інсулінотерапія чи ПЦЗП.


Ключові слова


постменопауза; цукровий діабет 2 типу; мінеральна щільність кісткової тканини

Повний текст:

PDF

Посилання


Вайда В.М. Мінеральна щільність кісткової тканини хребта у жінок різного віку / В.М. Вайда // Літопис травматології та ортопедії. – 2011. – No 1–2. – C. 244–245.

Вербовая Н.И. Минеральная плотность костной ткани и ее метаболизм при сахарном диабете II типа у больных старших возрастных групп / Н.И. Вербовая, О.В. Косарева // Клин. Геронтология. – 2003. – No 4. – C. 26–28.

Кирилюк М.Л. Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок в постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2 типу та оцінка прогнозу ризику переломів. Інформаційний лист / М.Л. Кирилюк, Л.В. Щекатурова, О.Е. Третяк – Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. – 5 с.

Паньків І.В. Стан кісткової тканини за синдрому тиреотоксикозу / І.В. Паньків // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2016. – №1(53). – С. 34–40. https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75742

Поворознюк В.В. Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці / В.В. Поворознюк, Д. Ханс, Н.І. Дзерович // Боль. Суставы. Позвоночник. − 2014. − No 4 (16). − С. 14–22. https://doi.org/10.22141/2224-1507.4.16.2014.79638

Поляков И.В. Практическое пособие по медицинской статистике. / И. В. Поляков, Н. С. Соколова. – Л. : Медицина, 1975. – 125 с.

Руяткина Л.А. Состояние костной ткани при сахарном диабете 2 типа / Л.А. Руяткина, А.В. Ломова, Д.С. Руяткин // Фарматека. − 2013. − No 5. − С. 25–31.

Gorman E. Bone Health and Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review / E. Gorman, A.M. Chudyk, K.M. Madden, M.C. Ashe // Physiother. Can. – 2011. – Winter, 63(1). – Р. 8–20. https://doi.org/10.3138/ptc.2010-23bh

Kirkman S.M. Diabetes in older adults: A consensus report / S.M. Kirkman, V.J. Briscoe, N. Clark et al. // J. Am. Geriatr. Soc. – 2012. – 60 (12). – P. 51–59. https://doi.org/10.1111/jgs.12035

Ma L. Association between bone mineral density and type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies / L. Ma, O. Ling, L. Jiang et al. // Eur. J. Epidemiol. – 2012. – No 27. – P. 319–332. https://doi.org/10.1007/s10654-012-9674-x

Meema H.E. The relationship of diabetes mellitus and body weight to osteoporosis in elderly females / H.E. Meema, S. Meema // Can. Med. Assoc. J. – 1967. – 96. – P. 132–139.

Melton L.J. III A bone structural basis for fracture risk in diabetes / L.J. III Melton, B.L. Riggs, C.L. Leibson et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2008. – 93. – P. 4804–4809. https://doi.org/10.1210/jc.2008-0639

On the assessment of osteoporosis at primary health care level // Summary Meeting Report Brussels, Belgium, 5–7 May 2004.

Petit M.A. Bone mass and strength in older men with type 2 diabetes: the Osteoporotic Fractures in Men Study / M.A. Petit, M.L. Paudel, B.C. Taylor et al. // J. Bone Miner. Res. – 2010. – 25. – P. 285–291. https://doi.org/10.1359/jbmr.090725

Sauque–Reyna L. Bone mineral density in patients with type 2 diabetes / L. Sauque-Reyna, M.A. Salcedo-Parra, P.R. Sánchez-Vargas et al. // Rev. Inves. Clin. – 2011. – Vol. 63, No 2. – P. 162–169.

Sosa M. Bone mineral metabolism is normal in non-insulin-dependent diabetes mellitus / M. Sosa, M. Dominguez, M. Navarro et al. // J. Diabetes Complications. – 1996. – No 10. – P. 201–205. https://doi.org/10.1016/1056-8727(95)00062-3

Vestergaard P. Discrepancies in bone mineral density and fracture risk in patients with type 1 and type 2 diabetes: a meta-analysis / P. Vestergaard // Osteoporos. Int. – 2007. – No 18. – P. 427–444. https://doi.org/10.1007/s00198-006-0253-4

Yaturu S. Decreased bone mineral density in men with metabolic syndrome alone and with type 2 diabetes / S.Yaturu, S. Humphrey, C. Landry, S.K. Jain // Med. Sci. Monit. – 2009. – 15 (1). – CR. 5–9.

Zhou Y. Prevalence and predictors of osteopenia and osteoporosis in postmenopausal Chinese women with type 2 diabetes / Y. Zhou et al. // J. Diabetes Res. Clin. Pract. – 2010. – No 90. – P. 261–269. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.09.013


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter