Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Статус видання: науковий медичний журнал.
Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація:
свідоцтво КВ № 6494 від 05.09.2002р.
e-ISSN 2519-2582.
Print ISSN 1818-1384.
DOI: 10.24026/1818-1384.

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання:
- постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6;
- наказ МОН України від 29.09.2014 № 1081 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).
Мова видання: українська.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.


Зображення домашньої сторінки журналу

Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
Засновник:
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.