Про журнал

Головний редактор
Товкай Олександр Андрійович
директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,
доктор медичних наук, професор,
Заслужений лікар України,
лікар-хірург вищої категорії, лікар-онколог

Шановні читачі!
«Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
Статті, надіслані до редакції журналу підлягають рецензуванню.
Запрошуємо до науково-інформаційної співпраці усіх фахівців зі сфери ендокринології та ендокринної хірургії, що сприятиме піднесенню загального фахового рівня і впровадженню у практику найновіших здобутків медичної науки.

-

Під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ендокринних хірургів»
Статус видання:
рецензований науковий спеціалізований медичний журнал.
Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація:
свідоцтво КВ № 24251-14091ПР від 02.12.2019 р.
e-ISSN 2519-2582.
Print ISSN 1818-1384.
DOI: 10.24026/1818-1384.
Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання: Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").
Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах та каталогах: CrossRef, Vernadsky National Library of Ukraine, WorldCat®, Google Scholar, Наукова періодика України, Open AIRE, BASE, Universal Impact Factor, General Impact Factor, ICMJE, ResearchBib — Academic Recource Index, Citefactor, JOURNAL FACTOR, Directory of Open Access scholarly Resources, Directory of Research Journals Indexing, The Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientic Indexing Services (SIS), OUCI, Scilit, WorldCat.
Мова видання: українська, англійська.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
Засновник:
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

-

Поточний номер

№ 3 (2022)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-09-30

Оригінальні дослідження

Лекції

Історія ендокринології

Переглянути всі випуски