Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Статус видання: науковий медичний журнал.
Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація:
свідоцтво КВ № 6494 від 05.09.2002р.
e-ISSN 2519-2582.
Print ISSN 1818-1384.

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання:
- постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6;
- наказ МОН України від 29.09.2014 № 1081 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).
Мова видання: українська.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.


Зображення домашньої сторінки журналу

Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
Засновник:
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Головний редактор: Ларін О.С.
Заступники головного редактора: Зелінська Н.Б., Черенько С.М.

Редакційна колегія: П.М. Боднар, Н.І. Бойко, З.Ф. Веселовська, М.Б. Горобейко, В.В. Грубник, В.Б. Доготар, С.О. Дубров, С.М. Завгородній, Д.Д. Зербіно, С.В. Зябліцев, Ю.І. Караченцев, М.Л. Кирилюк, А.Є. Коваленко, Ю.І. Комісаренко, Ю.Г. Кузенко, М.Є. Маменко, С.Ю.Могилевський, С.М.Ткач, В.І. Паньків, А.В. Підаєв, В.В. Полторак, С.М.Ткач, О.Г. Резніков, М.В. Свиридов, О.О. Сергієнко, О.О. Хижняк, В.Г. Хоперія, М.С. Черенько, В.О. Шідловський, Т.Ю. Юзвенко, М.Є. Яроцький

Редакційна рада: Ж.-Ф. Анрі (Франція), Р. Беллантоне (Італія), В.В. Васько (США), Мено Врієнц (Нідерланди), М.Д. Тронько (Україна), К. Де Мікко (Франція), Люк Мішель (Бельгія), Г. Рендолф, (США), С.Й. Рибаков (США).