№ 3(28) (2009)

Зміст

Статті

Місце малоінвазійних операцій у хірургічному лікуванні пацієнтів із первинним гіперпаратиреозом PDF
С. М. Черенько 3-6
Папілярний рак щитоподібної залози із кістозними змінами: клініко-морфологічні особливості PDF
О. С. Ларін, В. Г. Хоперія, О. О. Гузь, М. В. Кротевич 7-10
Клініко-епідеміологічні особливості поєднання артеріальної гіпертензії та ожиріння у хворих на цукровий діабет PDF
В. Я. Кашперська 11-16
Кардіоміопатія за цукрового діабету 2-го типу: значення гіперінсулінемії, гіпер-С-пептидемії, гіперлептинемії та чинників запального процесу. Частина І. Значення гіперінсулінемії, гіпер-С-пептидемії та гіперлептинемії PDF
В. О. Сергієнко 17-22
Ефективність актовегіну за периферичної ангіопатії різного ступеня у хворих на цукровий діабет PDF
М. Б. Горобейко, О. С. Ларін, Є. В. Таран 23-26
Роль і місце комбінованої терапії в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу PDF
Н. В. Пасєчко, О. Л. Сидоренко, А. І. Балабан 27-30
Метаболічний синдром і його корекція PDF
Т. Д. Звягинцева, І. М. Плутенко 31-36
Імунотерапія хворих на метаболічний синдром PDF
Н. В. Скрипник 37-46
Вплив пірацетаму та прамірацетаму на агрегаційну активність тромбоцитів за умов алоксанового діабету у щурів PDF
В. Й. Мамчур, В. І. Жилюк, А. Е. Лівих 47-50
Особливості клінічного статусу хворих із соматотропною недостатністю перед і на тлі терапії препаратами гормону росту PDF
О. В. Большова, О. Я. Самсон, О. А. Вишневська, В. А. Музь, С. Т. Зубкова, Н. О. Кульчицька 51-56
Особливості розвитку пубертату у хлопчиків із крипторхізмом PDF
Ш. Т. Султанова 57-59
Ксенотрансплантація мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини (експериментальне дослідження) PDF
І. П. Пастер, І. А. Балла 60-65

Лекції

Дефіцит вітаміну D: медичні, молекулярнобіологічні та фармакологічні аспекти PDF
Г. Я. Шварц 66-72
Вроджений гіпотиреоз: клініка, діагностика, лікування PDF
О. О. Хижняк 73-79

Клінічні спостереження

Випадок первинного гіперпаратиреозу PDF
Н. І. Станкова, П. М. Ляшук, О. В. Грабовецький, Р. П. Ляшук 80-81

Актуальна інформація

Повiдомлення МедЗнання про статтю: М. Люстер "Сучасні погляди на використання рекомбінантного людського ТТГ у веденні хворих на рак щитоподібної залози" PDF
  82-85