№ 3(51) (2015)

Зміст

Огляди літератури

Фітоестрогени: молекулярні механізми дії в онкологічному контексті PDF
О. С. Зотов, О. В. Поступаленко, Р. І. Верещако 7-16

Оригінальні дослідження

Ефективність лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами гормону росту в Україні PDF
Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба, Н. Л. Погадаєва 17-22
Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням PDF
Л. А. Могильницька 23-29
Параоксоназа-1 у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда PDF
Н. В. Алтуніна 30-35
Роль метформіну в лікуванні злоякісних новоутворень PDF
Р. В. Любота, О. С. Зотов, Р. І. Верещако, В. Є. Чешук, І. І. Любота 36-43
Порівняльна морфологічна характеристика коркового шару наднирників плодів та новонароджених щурів лінії WAG PDF
В. Д. Товажнянська, І. І. Яковцова, І. В. Сорокіна 44-48
Особливості вмісту холестерину в крові дітей з родин хворих на цукровий діабет PDF
Л. О. Приступюк 49-52

Лекції

До історії феохромоцитоми PDF
С. Й. Рибаков 53-64

Клінічний досвід

Субклінічний синдром Кушинга надниркового генезу в поєднанні з рецидивом інциденталоми гіпофізу PDF
Л. В. Щекатурова, О. А. Товкай, О. Е. Третяк 65-69
Деякі причини занедбаних випадків раку щитоподібної залози PDF
О. П. Нечай 70-73

Історія ендокринології

Макар Петрович Черенько: камертоны призвания PDF (Русский)
Ю. Виленский 74-77

Актуальна інформація

Місце і значення селеновмісних препаратів у лікуванні автоімунного тиреоїдиту PDF
  79-84
Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі PDF
  85
Баланс між ризиком та бенефіціями баріатричної хірургії за цукрового діабету 2 типу PDF
  85
Інгібітори ДПП-4 безпечні щодо серцевої недостатності: дані інтервенційних досліджень та реальної клінічної практики, висвітлені на 75-й конференції Американської діабетичної асоціації PDF
  86-87