DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(31).2010.97213

Вплив вітаміну С на ультраструктурні зміни гемокапілярів нирок у білих щурів зі стрептозотоциновим діабетом

М. Р. Красний, В. О. Сергієнко, В. І. Ковалишин, О. О. Сергієнко

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова Е.А. Состояние мембран тромбоцитов у больных СД 1-го типа в зависимости от стадии диабетической нефропатии: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 / Е.А. Александрова. — ГУ «ЭНЦ РАМН». — М., 2003. — 20 с. Издано в Москве.

Алексевич Я.І. Роль субфракцій тетанотоксину в пошкодженні ультраструктур нирок / Я.І. Алексевич, В.І. Ковалишин, Д.Л. Плахтін // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. — Львів, 1996. — С. 3–6.

Бурлак М.І. Динамічна реносцинтиграфія в діагностиці уражень нирок у хворих на цукровий діабет / М.І. Бурлак, В.М. Славнов, В.В. Марков // Ендокринологія. — 1997. — No 1. — С. 30–35.

Брагарник М.М. Ультраструктурні особливості ЮГА та деякі показники функції нирок у щурів з експериментальним цукровим діабетом 1-го типу / М.М. Брагарник // Ендокринологія. — 1997. — No 2. — С. 18–27.

Брагарник М. М. Вплив препарату ізодибут на ультраструктуру нирок щурів з тривалим перебігом цукрового діабету 1-го типу / М.М Брагарник., Т.І. Богданова, І.М. Мельник // Ендокринологія. — 2000. — Т. 5, No 1. — С. 64–70.

Зверев Я.Ф. Сосудисто-тканевые реакции почек в условиях экспериментальной патологии / Я.Ф. Зверев, С.В. Талалаев, В.М.Брюханов // Нефрология. — 2000. — Т. 4, No 3. — С. 82–84.

Викулова О.К. Клинико-лабораторные и генетические факторы развития и прогрессирования диабетической нефропатии у больных СД 1-го типа: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.14 / О.К. Викулова. — ГУ «ЭНЦ РАМН». — М., 2003. — 19 с.

Добронравов В.А. Диабетическая нефропатия / В.А. Добронравов // Нефрология. — 2000. — Т.4, No 2. — С. 81–82.

Ефимов А.С. Диабетические ангиопатии / А.С.Ефимов — М.: Медицина, 1989. — 288 с.

Кривко Ю.Я. Стан ультраструктур сідничного нерва та його супровідної артерії у білих щурів при експериментальному цукровому діабеті / Ю.Я. Кривко // Укр. мед. альманах — 2001. — Т.4, No 3. — С. 204–209.

Кривко Ю.Я. Зміни ультраструктури синапсів і рухових нейронів передніх рогів спинного мозку у щурів з стрептозотоциновим індукованим діабетом / Ю.Я. Кривко // Практична медицина. — 2003. — Т.9, No5. — С. 91–95.

Перцева Н.О. Діабетична нефропатія / Н.О. Перцева // Урологія. — 2000. — Т.4, No 1. — С. 104–109.

Пиріг Л.А. Цукровий діабет і патологія нирок / Л.А. Пиріг // Doctor. — No 5. — С. 32–34.

Сергієнко О.О. Патогенетичне лікування діабетичної нейропатії / О.О. Сергієнко, А.М. Урбанович, Ю.Я. Кривко // Експериментальна та клінічна ендокринологія. — 2001. — No 1. — С. 105–114.

Серов В.В. Иммунокомплексная болезнь / В.В. Серов // Арх. патол. — 1981. — No 5. — С. 8–9.

Зурнаджи Ю.Н. Субмикроскопические перестройки в клубочковом отделе нефрона крыс при стрептозотоциновом диабете и возможность их медикаментозной коррекции / Ю.Н. Зурнаджи, А.С. Ефимов, Т.И. Богданова [и др.] // Пробл. эндокринол. — 1987.— Т. 33, No 3. — С. 54–59.

Зербино Д.Д. Ультраструктура микроциркуляторных путей в патологии / Д.Д. Зербино // Материалы республиканской конференции. — Львов. — 1974. — С. 174–175.

Ильин А.П. Особенности течения хронической почечной недостатности у больных сахарным диабетом, находившихся на гемодиализе / А.П. Ильин, В.Ф. Богоявленский, Е.Е. Смурякова // Проблеми ендокринології. — 2004. — No 1. — С. 13–18.

Glauert A. Fixation, dehydration and embedding of biological specimens. In: Practical methods in electron microscopy. Ed by Glauert A.M. North-Hollond (American Elsevier). — 1975. — 207 p.

Monastyrskyi V. Discovery of the trombin-plastem as one of the major regulatory systems et the organism // Експериментальна фізіол. та біохім. — 2005. — No 4 — С. 47–65.

Reynolds E.S. The use of lead citrate at high pH as an electron-opaque stain in electron microscopy // J. Cell Biol. — 1963. — 17. — P. 208–212. https://doi.org/10.1083/jcb.17.1.208

Stempac J.G., Ward R.T. An improved staining method for electron microscopy // J. Cell Biol. — 1964. — 22. — P. 697–701. https://doi.org/10.1083/jcb.22.3.697


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter