DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(57).2017.97011

Клініко-генетичні варіанти синдрому Тернера та обґрунтування вибору їх лікування

Н. Б. Зелінська, І. Ю. Шевченко, Є. В. Глоба

Анотація


Вступ. Основним клінічним проявом синдрому Тернера (СТ) є низькорослість, яку спостерігають у 98-100% хворих. За каріотипу 45,Х у дівчат вторинні статеві ознаки не розвиваються, може бути різний ступінь затримки їхнього розвитку у разі мозаїцизму. Фенотипові прояви СТ мають значну варіативність за різних варіантів каріотипу, що ускладнює діагностику, особливо, у разі мозаїцизму. У доступній літературі немає даних щодо індивідуального підходу до призначення терапії препаратами рекомбінантного гормону росту (рГР) дівчатам із СТ.


Мета дослідження – визначити клініко-генетичні варіанти СТ у дівчат допубертатного і пубертатного віку і особливості їх фізичного, статевого розвитку, соматотропної функції для визначення індивідуальних показань до гормональної терапії розладів росту і статевого розвитку.


Матеріали і методи. Проведено аналіз реєстру, до якого увійшли 566 дітей із СТ за 12 років. Також проведене детальне обстеження 150 дівчат із СТ, під час якого вивчали фенотипові прояви СТ, показники фізичного і статевого розвитку, стан соматотропної функції, ефективність лікування дітей різного віку препаратами рГР.


Результати та обговорення. Визначено клініко-генетичні варіанти СТ в дівчат допубертатного і пубертатного віку. Найбільша кількість хворих допубертатного віку з СТ мають нанізм у поєднанні з фенотиповими ознаками високої значимості та каріотип 45,Х, найменша частка – затримку росту в поєднанні з фенотиповими ознаками низької значимісті та каріотип 45,Х/46,ХХ. Найбільша частка хворих пубертатного віку з СТ мають нанізм за відсутності ознак самостійного справжнього статевого розвитку і каріотип 45,Х, найменша – затримку росту і ознаки самостійного статевого розвитку.


Частковий або повний дефіцит СТГ виявлено в 35,65% хворих на СТ різного віку, які входять до клініко-генетичних варіантів із наявністю нанізму і субнанізму.


Висновки. Клініко-генетичні варіанти СТ можуть використовуватися для ранньої діагностики патології, а також вибору індивідуального підходу до терапії рГР. Дівчатам із СТ пубертатного віку за наявності нанізму й субнанізму при відсутності ознак самостійного статевого розвитку а також із нанізмом та самостійним пубертатом призначення препаратів рГР для лікування є виправданим, навіть у разі пізнього його початку. Лікування препаратами рГР хворих із СТ пубертатного віку з нормальною соматотропною функцією гіпофіза, субнанізмом і наявністю ознак самостійного справжнього статевого розвитку, а також із затримкою росту за відсутності або наявності ознак самостійного справжнього статевого розвитку є недоцільним, оскільки пізній початок лікування не призведе до ефективного збільшення зросту.


Ключові слова


синдром Тернера; діти; каріотип; затримка росту; статевий розвиток; клініко-генетичні варіанти

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondy CA; Turner Syndrome Study Group. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner Syndrome Study Group. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Jan;92(1):10-25. Epub 2006 Oct 17. https://doi.org/10.1210/jc.2006-1374

Bondy CA. Turner's syndrome and X chromosome-based differences in disease susceptibility.Gend Med. 2006 Mar;3(1):18-30. https://doi.org/10.1016/s1550-8579(06)80191-9

Rappold GA, Durand C, Decker E, Marchini A, Schneider KU. New roles of SHOX as regulator of target genes. Pediatr Endocrinol Rev. 2012 May;9 Suppl 2:733-738.

de Lemos-Marini SH, Morcillo AM, Baptista MT, Guerra-Jr G, Maciel-Guerra AT. Spontaneous final height in Turner's syndrome in Brazil. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Nov;20(11):1207-1214. https://doi.org/10.1515/jpem.2007.20.11.1207

Hagen CP, Main KM, Kjaergaard S, Juul A. FSH, LH, inhibin B and estradiol levels in Turner syndrome depend on age and karyotype: longitudinal study of 70 Turner girls with or without spontaneous puberty. Hum Reprod. 2010 Dec;25(12):3134-3141. https://doi.org/10.1093/humrep/deq291. Epub 2010 Oct 17.

Dedov II, Peterkova VA, Volevodz NN. Sindrom Shereshevskogo-Ternera (patogenez, klinika, diagnostika, lechenie): metod. rekomendatsii [Turner’s syndrome (pathogenesis, clinic, diagnosis, treatment): methodic recommendations]. M.: GUENTs RAMN; 2009. 56 р. [Russian].

Guarneri MP, Abusrewil SA, Bernasconi S, Bona G, Cavallo L, Cicognani A, Di Battista E, Salvatoni A; International Workshop on Management of Puberty for Optimum Auxological Results. Turner's syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2001 Jul;14 Suppl 2:959-65. https://doi.org/10.1515/jpem-2001-s208

Wiśniewski A, Milde K, Stupnicki R. [Spontaneous growth of girls with Turner's syndrome until 6 years of age]. Endokrynol Diabetol Chor Przemiany Materii Wieku Rozw. 2006;12(1):7-11. [Polish].

Gonzalez L, Witchel SF. The patient with Turner syndrome: puberty and medical management concerns. Fertil Steril. 2012 Oct;98(4):780-6. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.07.1104. Epub 2012 Aug 9.

Gravholt CH. Epidemiological, endocrine and metabolic features in Turner syndrome. Eur J Endocrinol. 2004 Dec;151(6):657-87. https://doi.org/10.1530/eje.0.1510657

Saenger P, Wikland KA, Conway GS, Davenport M, Gravholt CH, Hintz R, Hovatta O, Hultcrantz M, Landin-Wilhelmsen K, Lin A, Lippe B, Pasquino AM, Ranke MB, Rosenfeld R, Silberbach M; Fifth International Symposium on Turner Syndrome. Recommendations for the diagnosis and management of Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2001 Jul;86(7):3061-9. https://doi.org/10.1210/jc.86.7.3061

Zelinskaya NB, Shevchenko IYu, Shcherbak YuA, Pogadaeva NL, Globa YeV. [Phenotypic features of Turner’s syndrome in children of Ukraine and their correlation with karyotype]. Pediatrics. Eastern Europe. 2014;4:29-39. [Russian]. ISSN: 2307-4345. eISSN: 2414-2204

Linglart A, Cabrol S, Berlier P, Stuckens C, Wagner K, de Kerdanet M, Limoni C, Carel JC, Chaussain JL; French Collaborative Young Turner Study Group. Growth hormone treatment before the age of 4 years prevents short stature in young girls with Turner syndrome. Eur J Endocrinol. 2011 Jun;164(6):891-897. https://doi.org/10.1530/eje-10-1048. Epub 2011 Mar 11.

Ross J, Lee PA, Gut R, Germak J. Impact of age and duration of growth hormone therapy in children with Turner syndrome. Horm Res Paediatr. 2011;76(6):392-399. https://doi.org/10.1159/000333073. Epub 2011 Nov 29.

Ross JL, Quigley CA, Cao D, Feuillan P, Kowal K, Chipman JJ, Cutler GB Jr. Growth hormone plus childhood low-dose estrogen in Turner's syndrome. N Engl J Med. 2011 Mar 31;364(13):1230-1242. https://doi.org/10.1056/nejmoa1005669

Nakaz MOZ Ukrainy N 84 Pro stvorennia reestru ditei, khvorykh na hipifizarnyi nanizm [Internet]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2004 Feb 16. [Ukrainian]. Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040216_84.html

Nakaz MOZ Ukrainy N 55 Pro zatverdzhennia protokoliv likuvannia ditei z endokrynnymy zakhvoriuvanniamy [Internet]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2009 Feb 03. [Ukrainian]. Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portaldn_20090203_55.html

Zelinska NB, Shevchenko IYu, Hloba YeV. [Treatment of children with Turner’s syndrome with recombinant growth hormone]. Clinical Endocrinology Endocrine Surgery. 2016;2:35-41. https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75869

Zelinska NB, Shevchenko IYu, Hloba YeV. Diahnostyka syndroma Shereshevskoho-Ternera u ditei: metod. rekomendatsii [Diagnosis of Shereshevsky-Turner syndrome in children: methodic recommendations]. K.: Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine; 2016. 23 р. [Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Bondy C.A. Care of girls and women with Turner syndrome: a guideline of the Turner Syndrome Study Group [Text] / C. A. Bondy; Turner Syndrome Study Group // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2007. – Vol. 92. – N. 1. – P. 10–25. https://doi.org/10.1210/jc.2006-1374


 2. Bondy C. A. Turner's syndrome and X chromosome-based differences in disease susceptibility [Text] / C. A. Bondy // Gend. Med. – 2006. – Vol. 3. – N. 1. – P. 18–30. https://doi.org/10.1016/s1550-8579(06)80191-9


 3. Rappold G. A. New roles of SHOX as regulator of target genes [Text] / G. A. Rappold, C. Durand, E. Decker [et al.] // Pediatr. Endocrinol. Rev. – 2012. – Vol. 9. – Suppl. 2. – Р. 733–738.


 4. de Lemos-Marini S. H. Spontaneous final height in Turner's syndrome in Brazil [Text] / S. H. de Lemos-Marini, A. M. Morcillo, M. T. Baptista [et al.] // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. – 2007. – Vol. 20. – N. 11. – P. 1207–1214. https://doi.org/10.1515/jpem.2007.20.11.1207


 5. Hagen C. P. FSH, LH, inhibin B and estradiol levels in Turner syndrome depend on age and karyotype: longitudinal study of 70 Turner girls with or without spontaneous puberty [Text] / C. P. Hagen, K. M. Main, S. Kjaergaard, A. Juul // Hum. Reprod. – 2010. – Vol. 25. – N. 12. – P. 3134–3141. https://doi.org/10.1093/humrep/deq291


 6. Дедов И. И. Синдром Шерешевского-Тернера (патогенез, клиника, диагностика, лечение): метод. рекомендации [Текст] / И. И. Дедов, В. А. Петеркова, Н. Н. Волеводз. – М., ГУЭНЦ РАМН, 2009. – 56 с.


 7. Guarneri M. P. Turner’s syndrome [Text] / M. P. Guarneri, S. A. Abusrewil, S. Bernasconi [et al.] // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. – 2001. – Vol. 14. – Suppl. 2. – P. 959–965. https://doi.org/10.1515/jpem-2001-s208


 8. Wiśniewski A. Spontaneous growth of girls with Turner's syndrome until 6 years of age [Text] / A. Wiśniewski, K. Milde, R. Stupnicki // Endokrynol. Diabetol. Chor. Przemiany Materii Wieku Rozw. – 2006. – Vol. 12. – N. 1. – P. 7–11.


 9. Gonzalez L. The Patient with Turner Syndrome: Puberty and Medical Management Concerns [Text] / L. Gonzalez, S.F. Witchel // Fertil. Steril. – 2012. – Vol. 98.– N. 4. – P. 780–786. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.07.1104


 10. Gravholt C. H. Epidemiological, endocrine and metabolic features in Turner syndrome [Text] / C. H. Gravholt // Eur. J. Endocrinol. – 2004. – Vol. 151. – N. 6. – P. 657–687. https://doi.org/10.1530/eje.0.1510657


 11. Saenger P. Recommendations for the diagnosis and management of Turner syndrome [Text] / P. Saenger, K. A. Wikland, G. S. Conway [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2001. – Vol. 86. – N. 7. – P. 3061–3069. https://doi.org/10.1210/jc.86.7.3061


 12. Зелинская Н.Б. Фенотипические особенности синдрома Шерешевского - Тернера у детей Украины и их взаимосвязь с кариотипом / Н.Б. Зелинская, И.Ю. Шевченко, Ю.А. Щербак, Н.Л. Погадаева, Е.В. Глоба // Педиатрия. Восточная Европа. – 2014. – No 4 (08). – С. 29-39.


 13. Linglart A. Growth hormone treatment before the age of 4 years prevents short stature in young girls with Turner syndrome [Text] / A. Linglart, S. Cabrol, P. Berlier [et al.] // Eur. J. Endocrinol. – 2011. – Vol. 164. – N. 6. – Р 891–897. https://doi.org/10.1530/eje-10-1048


 14. Ross J. Impact of age and duration of growth hormone therapy in children with Turner syndrome [Text] / J. Ross, P. A. Lee, R. Gut, J. Germak // Horm. Res. Paediatr. – 2011. – Vol. 76. – N. 6. – Р. 392–399. https://doi.org/10.1159/000333073


 15. Ross J. L. Growth hormone plus childhood low-dose estrogen in Turner's syndrome [Text] / J. L. Ross, C. A. Quigley, D. Cao [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2011. – Vol. 364. – N. 13. – P. 1230–1242. https://doi.org/10.1056/nejmoa1005669


 16. Наказ МОЗ України No 84 від 16.02.2004 року «Про створення реєстру дітей, хворих на гіпофізарний нанізм». http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20040216_84.html


 17. Наказ МОЗ України No55 від 03.02.2009. «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями». http://www.moz.gov.ua/ua/portaldn_20090203_55.html


 18. Зелінська Н.Б. Особливості лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами рекомбінантного гормону росту [Текст] / Н.Б. Зелінська, І.Ю. Шевченко, Є.В. Глоба // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2016. – No 2 (54). – С. 35–41. https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75869


 19. Зелінська Н.Б. Діагностика синдрому Шерешевського-Тернера у дітей: метод. рекомендації [Text] /: Н.Б. Зелінська, І.Ю. Шевченко, Є.В. Глоба. – К., УНПЦЕХ,ТЕОіТ, 2016. – 23 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter