DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(56).2016.87395

Структура та динаміка інвалідності внаслідок гіпотиреозу в осіб молодого віку

В. С. Вернигородський, Н. М. Фетісова, М. В. Вернигородська

Анотація


Вступ. Актуальність проблеми інвалідів внаслідок гіпотиреозу підкреслюється зростанням первинної інвалідності, особливо у осіб молодого віку. Проблема інвалідності внаслідок гіпотиреозу серед осіб молодого віку (18-44 років) вивчена недостатньо. І це є важливим і актуальним медикосоціальним завданням.

Мета - вивчити стан первинної інвалідності внаслідок гіпотиреозу серед осіб молодого віку у Вінницькій області.

Матеріали і методи. Досліджувалась медикоекспертна документація 593 хворих на гіпотиреоз за період з 2013 по 2015 роки у вінницькій області. Серед них 307 вперше визнаних інвалідів молодого віку. Статистичний аналіз даних виконували згідно з рекомендаціями А. Петрі та К. Себіна.

Результати і обговорення. В результаті отриманих даних виявлено підвищення рівня первинної інвалідності внаслідок гіпотиреозу серед осіб працездатного віку в динаміці за 3 роки у Вінницькій області. Також підвищилась питома вага інвалідів молодого віку внаслідок гіпотиреозу за період спостереження. У віковій категорії осіб 18-29 років відзначається виражене переважання інвалідів внаслідок ідіопатичного гіпотиреозу.

Висновок. Враховуючи той факт, що рівень первинної інвалідності внаслідок гіпотиреозу значно підвищився, основними принципами дій щодо інвалідів є їх реабілітація. Необхідно впровадити в роботу лікувально-профілактичних закладів комплекс реабілітаційних заходів, лікарський огляд, періодичне стаціонарне лікування з профілактичною метою, відновне лікування в реабілітаційних центрах та в санаторно-курортних умовах.


Ключові слова


гіпотиреоз; інвалідність; реабілітація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernyhorodskyi VS, Fetisova NM, Vernyhorodska MV. Suchasna metodyka otsinky stupenia vtraty pratsezdatnosti ta reabilitatsiia khvorykh na hipotyreoz. Metodychni rekomendatsii [The current method of estimating the degree of disability and rehabilitation of patients with hypothyroidism. Guidelines]. Vinnytsia; 2011. 28 p. Ukrainian.

Pankiv VI. Syndrom hipotyreozu [Hypothyroidism syndrome]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2012;(5):77-78. Ukrainian.

Petrie A, Sаbin С. Naglyadnaya statistika v meditsine [Medical Statistics at a Glance]. Moscow: GEO-TAR-Med; 2003. 144 р.

Prystupiuk OM. Hipotyreoz: ushkodzhennia orhaniv i system [Hypothyroidism: damage of organs and systems]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2011;(4):104-109.

Smirnova YuA. Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya pri gipotireoze s pozitsii sovremennoy tireodologii [Medical-social examination and rehabilitation of hypothyroidism from the position of modern thyroidology]. Mediko-sotsialnyie problemy invalidnosti. 2012;(4):31-34.

Iuzvenko TYu. Vplyv hipotyreozu na okremi lanky metabolizmu, struktury i funktsii sertsia za umov insulinorezystentnosti [The influence of hypothyroidism in some parts of metabolism, structure and heart function in conditions of insulin resistance]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2014;(4):31-35. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.4.60.2014.76680


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вернигородський В. С. Сучасна методика оцінки ступеня втрати працездатності та реабілітація хворих на гіпотиреоз / Вернигородський В. С., Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. // Методичні рекомендації. – Вінниця, 2011. – 28 С.Паньків В. І. Синдром гіпотиреозу / Паньків В. І. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – No5(45). – С. 77-78.Петри А. Наглядная статистика в медицине: Пер. с англ. / Петри А., Себин К. – М.: ГЭО-ТАР-Мед., 2003. – 144 С.Приступюк О. М. Гіпотиреоз: ушкодження органів і систем / Приступюк О. М. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. – No4(36). – С. 104-109.Смирнова Ю. А. Медико-социальная экспертиза и реабилитация при гипотиреозе с позиции современной тиреодологии / Смирнова Ю. А., Радикова Ю. Н., Кузнецова В. М. // Медико- социальные проблемы инвалидности. – 2012. – No4. – С. 31-34.Юзвенко Т. Ю. Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності / Юзвенко Т. Ю. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. – No4(60). – С. 31-35.http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.4.60.2014.76680


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter