DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(56).2016.87386

Динаміка показників варіативності серцевого ритму на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу

Н. В. Алтуніна

Анотація


Мета роботи – вивчити динаміку показників варіативності серцевого ритму (ВСР) у хворих на ЦД 2 типу, що перенесли не-Q-ІМ, на фоні застосування АЛК та сульфату Zn.

Матеріали та методи. Обстежено 49 хворих (середній вік – 60,97±1,59 року) із ЦД 2 типу, які перенесли не-Q-ІМ. До базисної терапії на 4 місяці додавали АЛК 600 мг/добу та сульфат Zn 248 мг/добу. 24-годинне моніторування ЕКГ з оцінкою показників ВСР проводили до початку лікування та після його завершення.

Результати та обговорення. При аналізі статистичних показників ВСР у хворих на ЦД 2 типу з перенесеним не-Q-ІМ після 4-місячного застосування комплексу АЛК з сульфатом Zn було виявлено тенденцію до збільшення денного RMSSD (р<0,2), денного та нічного pNN50% (р<0,2). За спектральними показниками ВСР у денний період спостереження відбулось зростання високочастотної активності HF (р<0,01), HFnorm (р<0,001) зі збільшенням її вкладу у загальну спектральну потужність HF% (р<0,001). Також було зафіксовано зниження відсотку низькочастотної активності LFnorm% (р<0,001) та зростання високочастотної - HFnorm% (р<0,001), що знайшло відображення в індексі симпатовагальної взаємодії LF/HF (р<0,001). У нічний період також відмічалося зниження LF/HF (р<0,05).

Висновки. Застосування АЛК та сульфату Zn протягом 4 місяців у хворих з ЦД 2 типу, які перенесли ІМ, позитивно впливає на ВСР, збільшуючи тонус вегетативної нервової системи та нормалізуючи симпатовагальну взаємодію.

Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; постінфарктний кардіосклероз; варіативності серцевого ритму; альфа-ліпоєва кислота; сульфат цинку

Повний текст:

PDF

Посилання


Negerish AV, Tymchenko SL, Kazachkina YeV. [Heart rate variability of children 10-11 years depending on the content of zinc, copper, calcium and strontium in the body]. Perinatologiya i pediatriya. 2011;3(47):53-56. Russian.

Svitlyk YuA, Pidgirnyi YaM, Svitlyk GV, Maksimov OV, Lyba ZD, Garbar MO. [Heart rate variability in patients with coronary artery disease: impact of epidural anesthesia]. Meditsyna neotlozhnykh sostoyaniy. 2013;3(50):118-124. Ukrainian. https://doi.org/10.22141/2224-0586.3.50.2013.89614

Skrypnyk NV, Gryb VA, Didushko OM. [Features of the pathogenesis and treatment of diabetic autonomic neuropathy (Literature review)]. Liky Ukrainy. 2012;2(158):6-14. Ukrainian.

Balcioglu AS, Muderrisoglu H. Diabetes and cardiac autonomic neuropathy: Clinical manifestations, cardiovascular consequences, diagnosis and treatment. World J Diabetes. 2015;6(1):80-91.https://doi.org/10.4239/wjd.v6.i1.80

Caulfield LE, Zavaleta N, Chen P, Lazarte F, Albornoz C, Putnick DL, et al. Maternal zinc supplementation during pregnancy affects autonomic function of Peruvian children assessed at 54 months of age. J Nutr. 2011;141(2):327-332.https://doi.org/10.3945/jn.110.128843

Foster TS. Efficacy and safety of alpha-lipoic acid supplementation in the treatment of symptomatic diabetic neuropathy. Diabetes Educ. 2007;33:111-117.https://doi.org/10.1177/0145721706297450

Goit RK, Paudel BH, Khadka R, Roy RK, Shrewastwa MK. Mild-to-moderate intensity exercise improves cardiac autonomic drive in type 2 diabetes. J Diabetes Investig. 2014;5(6):722-727.https://doi.org/10.1111/jdi.12238

Nikishin AG, Nurbaev TA, Khasanov MS, Abdullaeva SY, Yakubbekov NT. Possibility of the Heart Rate Variability Correction with a High Dose of Omega-3-polyunsaturated Fatty Acids in Patients with Acute Myocardial Infarction and Concomitant Type 2 Diabetes Mellitus. International Journal of BioMedicine. 2014;4(3):138-142.https://doi.org/10.21103/article4_3_cr1

Shah MS, Brownlee M. Molecular and cellular mechanisms of cardiovascular disorders in diabetes. Circ Res. 2016;118(11):1808-1829.https://doi.org/10.1161/circresaha.116.306923

Spann MN, Smerling J, Gustafsson H, Foss S, Altemus M, Monk C. Deficient maternal zinc intake-but not folate-is associated with lower fetal heart rate variability. Early Hum Dev. 2015;91(3):169-172.https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.01.007

Ziegler D, Schatz H, Conrad F, Gries FA, Ulrich H, Reichel G. Effects of treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid on cardiac autonomic neuropathy in NIDDM patients. A 4-month randomized controlled multicenter trial (DEKAN Study). Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie. Diabetes Care. 1997;20:369-373.https://doi.org/10.2337/diacare.20.3.369


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Негериш А.В., Тымченко С.Л., Казачкина Е.В., Евстафьева Е.В. Вариабельность сердечного ритма школьников 10-11 лет в зависимости от содержания цинка, меди, кальция и стронция в организме // Перинатология и педиатрия. – 2011. – No 3 (47). – С. 53-56.Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Світлик Г.В., та ін. Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії // Медицина неотложных состояний . – 2013. – No 3 (50). – С. 118-124. https://doi.org/10.22141/2224-0586.3.50.2013.89614


 
Скрипник Н.В., Гриб В.А., Дідушко О.М. Особливості патогенезу та лікування діабетичної автономної нейропатії (огляд літератури) // Ліки України. – 2012. – No 2 (158). – С. 6-14.


 
Balcioglu A.S., Muderrisoglu H. Diabetes and cardiac autonomic neuropathy: Clinical manifestations, cardiovascular consequences, diagnosis and treatment // World J Diabetes. – 2015. – Vol. 6 (1). – P. 80-91.https://doi.org/10.4239/wjd.v6.i1.80Caulfield L.E., Zavaleta N., Chen P., Lazarte F., Albornoz C., Putnick D.L. et al. Maternal zinc supplementation during pregnancy affects autonomic function of Peruvian children assessed at 54 months of age // J Nutr. – 2011. – Vol. 141 (2). – P. 327-332.https://doi.org/10.3945/jn.110.128843Foster T.S. Efficacy and safety of alpha-lipoic acid supplementation in the treatment of symptomatic diabetic neuropathy // Diabetes Educ. – 2007. – Vol. 33. – P. 111-117.https://doi.org/10.1177/0145721706297450


 
Goit R.K., Paudel B.H., Khadka R., Roy R.K., Shrewastwa MK. Mild-to-moderate intensity exercise improves cardiac autonomic drive in type 2 diabetes // J Diabetes Investig. – 2014. – Vol. 5 (6). – P. 722-727.https://doi.org/10.1111/jdi.12238Nikishin A.G., Nurbaev T.A., Khasanov M.S., Abdullaeva S.Y., Yakubbekov N.T. Possibility of the Heart Rate Variability Correction with a High Dose of Omega-3-polyunsaturated Fatty Acids in Patients with Acute Myocardial Infarction and Concomitant Type 2 Diabetes Mellitus // International Journal of BioMedicine. – 2014. – Vol. 4 (3). – P. 138-142.https://doi.org/10.21103/article4_3_cr1Shah M.S., Brownlee M. Molecular and cellular mechanisms of cardiovascular disorders in diabetes // Circ Res. – 2016. – Vol. 118 (11). – P. 1808-1829.https://doi.org/10.1161/circresaha.116.306923Spann M.N., Smerling J., Gustafsson H., Foss S., Altemus M., Monk C. Deficient maternal zinc intakebut not folate-is associated with lower fetal heart rate variability // Early Hum Dev. – 2015. – Vol. 91 (3). – P. 169-172.https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.01.007Ziegler D., Schatz H., Conrad F., Gries F.A., Ulrich H., Reichel G. Effects of treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid on cardiac autonomic neuropathy in NIDDM patients. A 4-month randomized controlled multicenter trial (DEKAN Study). Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie // Diabetes Care. – 1997. – Vol. 20. – P. 369-373.https://doi.org/10.2337/diacare.20.3.369Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter