DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(41).2012.86131

Частота діабетичної полінейропатії серед дітей із цукровим діабетом 1-го типу

Р. Абедимова

Повний текст:

PDF

Посилання


Балаболкин М. И. Диабетология – М.: Медицина, 2000. – 672 с.

Котов С. В., Калинин А. П., Рудакова И. Г. Диабетическая нейропатия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО "Издательство "Медицинское информационное агенство", 2011. – 440 с.

Диабетическая нейропатия: клинические проявления, вопросы диагностики и патогенической терапии: учебно-методическое пособие / Занозина О. В. и др. – Н. Новгород: Издательство НГМА, 2006. – 60 с.

Сивоус Г. И., Строков И. А., Галлев И. В. Диабетическая полинейропатия у детей и подростков: клиника, диагностика // Проблемы эндокринологии. – 2003. – №6. – С. 3-8.

Дедов И. И., Кураева Т. Л., Петеркова В. А., Щербачева Л. Н. Сахарный диабет у детей и подростков. – М.: Универсум Паблишинг, 2002. – 392 с.

Guideline for management of postmeal glucose. – IDF, 2007.

Charles G.D., Rosalind S. Brown. Handbook of Clinical Pediatric Endocrinology. – Blackwell. – 2008. – 216 p.https://doi.org/10.1002/9780470696286

Grant J.A., O'Brien P., Dyck P. Neuropathy test and normative results // Diabetic neuropathy / Eds. P.J. Dyck, P.K. Thomas. – Philadelphia, 1999. – P. 123-134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter