DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(40).2012.83723

N-термальний натрійуретичний мозковий пептид, параметри інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічну хворобу серця

В. О. Сергієнко, Г. І. Суслик, А. М. Урбанович, О. О. Сергієнко

Повний текст:

PDF

Посилання


Атрощенко Е. Г. Сердечная недостаточность у больных сахарным диабетом 2 типа: проблемы и решения / Е. Г. Атрощенко // Сердечная недостаточность. – 2009. – Т. 9, №6. – С. 300-303.

Барабаш О. Л. Возможность использования N-терминального фрагмента BNP как маркера мультифокального атеросклероза у больных ишемической болезнью сердца / О. Л. Барабаш // Российский кардиол. ж. – 2012. – №3. – С. 103-107.

Воронков Л. Г. Хронічна серцева недостатність / Л. Г. Воронков // Настанова з кардіології. – К.: Моріон, 2009. – 1300 с.

Гуревич М. А. Особенности патогенеза и лечения ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / М. А. Гуревич // Клин. мед. – 2005. – №1. – С. 4-9.

Зуева Н. А. Натрийуретический пептид - независимый предиктор сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом / Н. А. Зуева, А. С. Ефимов // Лікарська справа. – 2006. – №3. – С. 25-27.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

Леженко Г. О. Рівень мозкового натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) в сироватці крові дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від тривалості перебігу хвороби / Г. О. Леженко // Клин. педиатрия. – 2008. – №6(15). – С. 48-54.

Нагорная В. Г. Клініко-інструментальні і біохімічні маркери розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу / В. Г. Нагорная // Експер. клін. мед. – 2011. – №3(52). – С. 75-78.

Сергієнко В. О. Рання діагностика функціонально-структурних порушень серцево-судинної системи у хворих на цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власних досліджень) / В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко, А. С. Єфімов // Журн. АМН України. – 2010. – Т. 16, №4. – С. 630-650.

Скворцов А. А. Система натрийуретических пептидов. Патофизиологическое и клиническое зачение при хронической сердечной недостаточности / А. А. Скворцов // Кардиология. – 2003. – Т. 43, №8. – С. 83-90.

Соколов Е. І. Пошкодження міокарду і судин при цукровому діабеті / Е. І. Соколов // Тер. арх. – 2005. – №12. – С. 9-13.

Prediction of mortality using measures of cardiac autonomic dysfunction in the diabetic and nondiabetic population: the MONICA/KORA Augsburg Cohort study / D. Ziegler, C.P. Zental, S. Perz [et al.] // Diabetes Care. – 2008. – Vol. 31, №3. – P. 556-561. https://doi.org/10.2337/dc07-1615

Heeschen C. NT-Pro-BNP levels for dynamic risk stratification of patients with ACS / C. Heeschen // Circulation. – 2004. – Vol. 110. – P. 3206-3212. https://doi.org/10.1161/01.cir.0000147611.92021.2b

D'Souza S.P. BNP: a good omen in myocardial ischemia? / S.P. D'Souza // Heart. – 2008. – Vol. 89. – P. 707-709. https://doi.org/10.1136/heart.89.7.707

Richards M. Comparison of BNP for assessment of cardiac heart disease / M. Richards, M. Nicholls // J. Am. Coll. Cardiol. – 2009. – Vol. 47, №1. – P. 61-64.

Ryden L. Task force on diabetes and cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) / L. Ryden, E. Standl, M. Bartnik // Eur. Heart J. – 2008. – Vol. 28, №1. – P. 88-136. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehl260


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter