DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(39).2012.82296

Гіперлептинемія та стан інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням

Г. І. Суслик

Повний текст:

PDF

Посилання


Аметов А. С. Влияние лептина на регуляцию массы тела / Consilium medicum:Журнал доказательной медицины для практикующих врачей. – 2001. – Т. 2, №3. – С. 309-316.

Боднар П. М. Метаболічний синдром / П. М. Боднар, Л. О. Кононенко, Г. П. Михальчишин // Журн. АМН України. – 2000. – Т. 6, №4. – С. 677-685.

Боцюрко В. І. Роль лептинорезистентності у розвитку метаболічного синдрому / В. І. Боцюрко, І. О. Костіцька, І. Г. Бабенко // Ендокринологія. – 2006. – Т. 11, №1. – С. 64-70.

Бутрова С. А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика и лечение / С. А. Бутрова // Русский мед. журнал. – 2008. – Т. 9, №2. – С. 51-55.

Бутрова С. А. Висцеральное ожирение - ключевое звено метаболического синдрома / С. А. Бутрова // Методические рекомендации. – Москва, 2009. – 21 с.

Глоба Є. В. Сучасні уявлення про гормони жирової тканини як чинники розвитку підвищення маси тіла та цукрового діабету 2-го ступеня / Є. В. Глоба // Ендокринологія. – 2005. – Т. 9, №1. – С. 78-88.

Горшунська М. Ю. Корелятивні зв'язки лептину з інсулинорезистентністю у хворих на цукровий діабет 2 типу за умов глікемічної суб- та декомпенсації / М. Ю. Горшунська, Ю. І. Караченцев, Н. С. Красова // Проблеми ендокринної патології. – 2008. – №1. – С. 5-13.

Кіхтяк О. П. Особливості кореляційних зв'язків маркерів жирової інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу / О. П. Кіхтяк // Ліки України. – 2011. – № 2. – С. 121-128.

Кондрацькая И. Н. Уровень циркулирующего лептина в крови больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа / И. Н. Кондрацкая, К. П. Зак, Б. Н. Маньковский // Укр. кардіологічний журнал. – 2011. – №4. – С. 28-34.

Костіцька І. О. Патогенетичний зв'язок гіперлептинемії та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу / І. О. Костіцька // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2007. – №2. – С. 59-66.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – К.: Морион, 2000. – 320 с.

Сергієнко В. О. Концентрація циркулюючого інсуліну та лептину, параметри інсулінової резистентності у хворих на цукровий діабет 2 типу з кардіоміопатією / В. О. Сергієнко // Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, №2. – С. 41-47.

Тузова О. В. Вміст лептину в сироватці крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різною масою тіла / О. В. Тузова, Б. М. Маньківський // Ендокринологія. – 2006. – Т. 9, №2. – С. 140-146.

Урбанович А. М. Роль лептину у патогенезі захворювань, які супроводжуються інсулінорезистентністю / А. М. Урбанович // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – № 1. – С. 57-62.

Цаллагова Е. В. Ожирение. Клиника, диагностика, Лечение / Е. В. Цаллагова // Москва, 2007. - 120 с.

Шварц В. Жировая ткань как эндокринный орган / В. Шварц // Проблемы эндокринологии. – 2009. – Т. 55, №1. – С. 38-43.

Nathan D.M. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: update regarding thiasolidinediones: a consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes / D.M. Nathan, J.B. Buse // Diabetes Care. – 2008. – № 1. – P. 173-175. https://doi.org/10.2337/dc08-9016


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter