DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(52).2015.76122

Антипроліферативний ефект високих доз каберголіну у хворих із органічною гіперпролактинемією

О. О. Хижняк, Т. Г. Гогітідзе, М. Р. Микитюк

Анотація


Мета роботи – вивчити антипроліферативний ефект каберголіну, застосовуваного в різних режимах супресивної терапії протягом 12 місяців, у хворих з пролактиномами.

Матеріали та методи. Був обстежений і пройшов 12-місячний курс лікування селективним агоністом дофаміну (АгДоф) каберголіном (САВ) 61 пацієнт з пролактиномою (ПРОЛ) (52 жінки і 9 чоловіків) віком 16–66 років. Загальна тривалість захворювання становила від 1 до 60 місяців, середня (12,3±10,1) місяця. Серед жінок, які отримували терапію САВ, у 40 була мікроПРОЛ, у 12 – макро- і гігантська ПРОЛ. У 2 чоловіків була мікроаденома, у 7 – макроаденома. ПРОЛ верифікували за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ). Об’єм гіпофіза розраховували за формулою Di-Chiro-Nelson з використанням поправочного коефіцієнта. Оцінювали сумарну і парціальну секреторну активність (ПСА) ПРОЛ за В.С. Проніним. Рівень ПРЛ у крові (нг/мл) визначали імуноферментним методом на автоматичному аналізаторі Stat Fax 2100 (Awareness Technology, США) за допомогою комерційного набору реактивів ELISA (DRG Diagnostics, США). Застосовували два режими терапії: перший – режим поступового нарощування дози САВ, починаючи з 0,5 мг на тиждень з подальшим контролем рівня ПРЛ у крові кожні 4 тижні і титрацією дози препарату за необхідності (збільшенням тижневої дози на 0,25–0,5 мг); другий – режим високих стартових доз із розрахунку: кількість таблеток САВ (0,5 мг) відповідала кратності підвищення рівня ПРЛ у крові по відношенню до верхньої межі вікової норми, але не більше 4 мг (8 табл.) на тиждень. Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням програмного комплексу Statgraphics Plus for Windows 3.0 (Manugistic Inc. USA).

Результати та обговорення. При призначенні високих стартових доз САВ вже через 1 місяць рівень ПРЛ у 58,1% хворих знижувався до референтних значень, з них у 26,3% хворих з макроПРОЛ через 1 місяць були досягнуті цільові рівні, через 3 місяці – у 84,2%, а до 6 місяців – у 100% пацієнтів. У всіх хворих встановлено статистично значуще зменшення об’єму гіпофіза через 12 місяців лікування (p<0,001), але тільки в тих, кому були призначені великі стартові дози препарату, зареєстровано зменшення розмірів аденоми на 50% і більше від початкового об’єму: у 9 з мікроПРОЛ і у 4 з макроПРОЛ. Наявність позитивного кореляційного зв’язку між сумарною кумулятивною і середньою терапевтичною дозою САВ протягом усього періоду лікування з об’ємом гіпофіза і ПСА вказує на доцільність призначення високих стартових доз препарату у хворих як з мікро-, так і макро- й гігантськими ПРОЛ.

Висновки. Найвираженіший антипроліферативний ефект спостерігається при застосуванні високих стартових доз САВ. Оптимальними середньою терапевтичною і кумулятивною дозами САВ для досягнення максимального терапевтичного ефекту в пацієнтів з мікроПРОЛ є дози 0,8 мг/тиж і 33,8 мг/рік, відповідно; для пацієнтів з макро- і гігантськими ПРОЛ – 1,3 мг/тиж і 67,6 мг/рік, відповідно. У пацієнтів з мікроПРОЛ позитивний терапевтичний ефект досягається при меншій кумулятивній дозі препарату, що пов’язано з меншим ризиком розвитку ускладнень у віддаленому періоді. 


Ключові слова


пролактинома; каберголін; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Diagnosis & treatment of hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline / S. Melmed, F. Casanueva, R. Andrew [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metabol. – 2011. – Vol. 96, No 2. – Р. 273–288. https://doi.org/10.1210/jc.2010-1692

Mancini T., Casanueva F.F., Giustina A. Hyperprolactinemia and prolactinomas // Endocrinol. Metab. Clin. North. Am. – 2008. – Vol. 37 (1). – P. 67–99. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2007.10.013

Beckers A. Approaching the true prevalence of pituitary tumors A. Beckers, C. Adam, A. Ciccarelli [et al.] // ENEA abstr. Congress, Sorrento (Naples), 24-27 apr. 2004. – Sorrento, 2004. – P. 23.

Lee DY, Oh YK, Yoon BK, Choi D. Prevalence of hyperprolactinemia in adolescents and young women with menstruation-related problems // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2011. – P. 16. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.12.010

Hoffman A.R., Melmed S., Schlechte J. Patient guide to hyperprolactinemia diagnosis and treatment // J Clin Endocrinol Metab. – 2011. – Feb; 96 (2). – Р. 35A–6A. https://doi.org/10.1210/jcem.96.2.zeg35a

Verhelst J., Abs R. Hyperprolactinemia: pathophysiology and management // Treat Endocrinol. – 2003. – Vol. 2 (1). – P. 23–32.https://doi.org/10.2165/00024677-200302010-00003

The incidence rate of pituitary adenomas in western Sweden for the period 2001–2011 / Tjörnstrand A., Gunnarsson K., Evert M. [et al.] // Eur J Endocrinol. – 2014. – Vol. 171 (4). – P. 519–526. https://doi.org/10.1530/eje-14-0144

Loyo-Varela M, Herrada-Pineda T, Revilla-Pacheco F, Manrique-Guzman S. Pituitary tumor surgery: review of 3004 cases // World Neurosurg – 2013. – Vol. 79 (2). – P. 331–336. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2012.06.024

Raappana A, Koivukangas J, Ebeling T, Pirilä T. Incidence of pituitary adenomas in Northern Finland in 1992–2007 // J Clin Endocrinol Metab. – 2010. – Vol. 95 (9). – P. – 4268–75. https://doi.org/10.1210/jc.2010-0537

Fernandez A., Karavitaki N., Wass J.A. Prevalence of pituitary adenomas: a community-based, cross-sectional study in Banbury (Oxfordshire, UK) // Clin Endocrinol (Oxf). – 2010. – Vol. 72 (3). – P. 377–82.https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2009.03667.x

Vilar L., Fleseriu M., Bronstein M.D. Challenges and pitfalls in the diagnosis of hyperprolactinemia // Arq Bras Endocrinol Metabol . – 2014. – Vol. 58. – P. 9–22.https://doi.org/10.1590/0004-2730000003002

High prevalence of pituitary adenomas: a crosssectional study in the province of Liege, Belgium / Daly A.F., Rixhon M., Adam C. [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 2006. – Vol. 91. – P. 4769–75. https://doi.org/10.1210/jc.2006-1668

Update in prolactinomas / M. Kars [et al.] // Netheland J. Med. – 2010. – Vol. 68. – No 3. – P. 104–112.

Drug insight: cabergoline and bromocriptine in the treatment of hyperprolactinemia in men and women / A. Colao, A. Di Sarno, E. Guerra [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metabol. – 2006. – Vol. 2. – No 4. – P. 200–210.https://doi.org/10.1038/ncpendmet0160

Molitch M.E. Medical management of prolactin – secreting pituitary adenomas / M.E. Molitch // Pituitary. – 2002. – No 5. – P. 55–65.https://doi.org/10.1023/a:1022375429083

St-Jean E. High prolactin levels may missed by immunoradiometric assay in patients with macroprolactinomas / E. St-Jean, F. Blain, R. Comtois // Clin. Endocrinol. – 1996. – Vol. 44. – No 3. – P. 305.https://doi.org/10.1046/j.1365-2265.1996.663486.x

Guidelines of the piuitary Society for the diagnosis and management of prolactinomas / F. Casanueva, M. Molitch, J. Schlechte [et al.] // Clin. Endocrinol. – 2006. – Vol. 65. – P. 265–273. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2006.02562.x

Марова E.И. Нейроэндокринология / Е.И. Марова. – Ярославль: [б. и.], 1999. – 506 с.

Melmed S. Mechanisms for pituitary tumorigenesis: the plastic pituitary / S. Melmed // J. Clin. Invest. – 2003. – Vol. 112. – Р. 1603–1618.https://doi.org/10.1172/jci20401

Cabergoline and the risk of valvular lesions in endocrine disease / Lancellotti P., Livadariu E., Markov M. [et al.] // Eur J Endocrinol. – 2008. – Vol. 159. – P. 1–5.https://doi.org/10.1530/eje-08-0213

Aortic valve calcification and mild tricuspid regurgitation but no clinical heart disease after 8 years of dopamine agonist therapy for prolactinoma / Kars M., Delgado V., Holman E.R. [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 2008. – Vol. 93. – P. 3348–3356.https://doi.org/10.1210/jc.2007-2658

Increased prevalence of tricuspid regurgitation in patients with prolactinomas chronically treated with cabergoline / Colao A., Galderisi M., Di Sarno A. [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 2008. – Vol. 93. – P. 3777–3784.https://doi.org/10.1210/jc.2007-1403

Sex-related difference in the growth of prolactinomas: a clinical and proliferation marker study / Delgrange E., Trouillas J., Maiter D. [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 1997. – Vol. 82. – P. 2102–2107.https://doi.org/10.1210/jcem.82.7.4088

Individualized High-Dose Cabergoline Therapy for Hyperprolactinemic Infertility in Women with Micro- and Macroprolactinomas / O. Masami, M. Nobuhiro, A. Kosaku [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95 (6). – Р. 2672–2679.https://doi.org/10.1210/jc.2009-2605

Macroprolactinoma shrinkage during cabergoline treatment is greater in naive patients than in patients pretreated with other dopamine agonists: a prospective study in 110 patients / Colao A., Di Sarno A., Landi M.L. [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 2000. – Vol. 85. – P. 2247–2252.https://doi.org/10.1210/jcem.85.6.6657

Бондаренко Л.И. Достинекс: консервативное лечение пролактином гипофиза / Л.И. Бондаренко, Е.В. Иващенко // Здоровье женщины. – 2005. – No 1. – С. 121–126.

Sandret I. Treatment of Acromegaly with Cabergoline / I. Sandretet [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2011. – Vol. 96. – No 5. – Р. 1327–1335.https://doi.org/10.1210/jc.2010-2443

Shimon I. Effectiveness of long-term cabergoline treatment for giant prolactinoma: study of 12 men / I. Shimon, C. Benbassat, M. Hadani // Europ. J. Endocrinol. – 2007. – No 156. – С. 225–231. https://doi.org/10.1530/eje-06-0646

Cabergoline therapy of growth hormone, growth hormone/prolactin secreting pituitary tumors / P. Freda, C. Reyes, A. Nuruzzaman [et al.] // Pituitary. – 2004. – No 7. – С. 21–30. https://doi.org/10.1023/b:pitu.0000044630.83354.f0

Predictors of remission of hyperprolactinaemia after long-term withdrawal of cabergoline therapy / Colao A., Di Sarno A., Guerra E. [et al.] // Clin Endocrinol (Oxf). – 2007. – Vol. 67. – P. 426–433.https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2007.02905.x

Antonini A. Fibrotic heart-valve reactions to dopamine-agonist treatment in Parkinson’s disease / A. Antonini, W. Poewe // Lancet Neurol. – 2007. – Vol. 6 (9). – P. 826–829. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(07)70218-1

Vallette S. Cabergoline therapy for prolactinomas: is valvular heart disease а real safety concern? / S. Vallette, K. Serri, O. Serri // Expert. Rev. Cardiovasc. Ther. – 2010. – Vol. 8. – No 1. – P. 49–54. https://doi.org/10.1586/erc.09.167

Di Chiro G. The volume of the cella turcica / G. Di Chiro, K. B. Nelson // Am. J. Radiol. – 1962. – Vol. 87. – P. 989–1008.

Определение объема гипофиза по данным сагиттальных сечений при низкопольной магнитно-резонансной томографии / П.И. Лукьяненок, А.В. Дубровин, Т.К. Гудкова, О.Ю. Бородин // Мед. визуализация. – 2007. – No 3. – С. 29–36.

Особенности клинического течения акромегалии и лечебной тактики в зависимости от возраста пациентов при начале заболевания / В.С. Пронин, С.Э. Агаджанян, Е.П. Гитель [и др.] // Пробл. эндокринологии. – 2006. – Т. 52. – No 3. – С. 33–40.

Дзеранова Л.К. Синдром гиперпролактинемии у женщин и мужчин: клиника, диагностика, лечение // Дисс. докт. мед. наук. (14.00.03 – эндокринология). – М., 2007. – 258 с.

Individualized High-Dose Cabergoline Therapy for Hyperprolactinemic Infertility in Women with Micro- and Macroprolactinomas / O. Masami, M. Nobuhiro, A. Kosaku [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2010. – Vol. 95. – No 6. – Р. 2672–2679.https://doi.org/10.1210/jc.2009-2605

Хижняк О.О., Микитюк М.Р., Гогитидзе Т.Г. Возрастные нормы содержания пролактина в сыворотке крови здоровых добровольцев // Проблеми ендокринної патології. – No 2. – 2015. – С. 76–84.https://doi.org/10.21856/j-pep.2015.2.11

Armitage P. Statistical Methods in Medical Research / P. Armitage, G. Berry. – Cambridge: University Pres.https://doi.org/10.1002/9780470773666


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter