DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(52).2015.76065

Вплив компенсації дифузного токсичного зоба на вміст вітаміну D у сироватці крові

І. В. Паньків

Анотація


У пацієнтів з автоімунними захворюваннями щитоподібної залози (ЩЗ) спостерігається нижчий вміст вітаміну D порівняно із загальною популяцією. Однак відсутні роботи, в яких проведено порівняльний аналіз між вмістом вітаміну D у пацієнтів з дифузним токсичним зобом (ДТЗ) залежно від стану компенсації захворювання.

Мета роботи – визначення вмісту вітаміну D у пацієнток із ДТЗ, а також його можливого впливу на перебіг захворювання.

Матеріали та методи. В одномоментному перехресному дослідженні обстежено 57 жінок із ДТЗ різного ступеня компенсації захворювання. Першу групу сформували жінки з ДТЗ у стані тривалої (понад 6–9 міс) компенсації тиреотоксикозу (n=23). До другої групи ввійшли 34 пацієнтки в стані суб- і декомпенсації ДТЗ. 25 практично здорових жінок без порушення функції ЩЗ і підвищеного титру антитіл до рецептора ТТГ були обстежені протягом цього ж періоду.

Результати та обговорення. Вміст вітаміну D (14,9±1,8 нг/мл) виявився достовірно нижчим у пацієнток із ДТЗ, які перебували в стані суб- і декомпенсації на час обстеження, порівняно з групою жінок із ДТЗ у стані стабільної компенсації тиреотоксикозу (21,2±2,4 нг/мл) та контрольною групою (23,9±2,7 нг/мл). Результати кореляційного аналізу свідчать про наявність у пацієнток із ДТЗ у стані суб- і декомпенсації тиреотоксикозу значущого зворотного зв’язку між вмістом вітаміну D і рівнем антитіл до рецептора ТТГ (r= –0,47; р<0,05).

Висновки. Вміст вітаміну D залежить від стану компенсації тиреотоксикозу. Встановлена достовірна асоціація між вмістом 25(OH)D і величиною титру антитіл до рецептора ТТГ у групі хворих з некомпенсованим тиреотоксикозом. 


Ключові слова


дифузний токсичний зоб; вітамін D; антитіла до рецептора ТТГ

Повний текст:

PDF

Посилання


Baeke F., Takiishi T., Korf H. et al. Vitamin D: modulator of the immune system // Curr. Opin. Pharmacol. – 2010. – Vol. 10 (4). – P. 482–496. https://doi.org/10.1016/j.coph.2010.04.001

Bozkurt N.C., Karbek B., Ucan B. et al. The association between severity of vitamin D deficiency and Hashimoto’s thyroiditis // Endocr. Pract. – 2013. – Vol. 19. – P. 479–484. https://doi.org/10.4158/ep12376.or

Girgis C.M., Champion B.L., Wall J.R. Current concepts in Grave’s disease // Ther. Adv. Endocrinol. Metab. – 2011. – Vol. 2 (3). – P. 135–144. https://doi.org/10.1177/2042018811408488

Holick M.F. Endocrine Society: Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline / M.F. Holick, N.C. Binkley, H.A. Bischoff-Ferrari // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2011. – Vol. 96. – Р. 1911–1930. https://doi.org/10.1210/jc.2011-0385

Kivity S., Agmon-Levin N., Zisappl M. et al. Vitamin D and autoimmune thyroid diseases // Cell Mol. Immunol. – 2011. – Vol. 8. – P. 243–247. https://doi.org/10.1038/cmi.2010.73

Kurylowicz A., Ramos-Lopez E., Bednarczuk T., Badenhoop K. Vitamin D-binding protein (DBP) gene polymorphism is associated with Graves’ disease and the vitamin D status in a Polish population study // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. – 2006. – Vol. 114 (6). – P. 329–335. https://doi.org/10.1055/s-2006-924256

Li X., Wang G., Lu Z. et al. Serum 25-hydroxyvitamin D predict prognosis in radioiodine therapy of Graves’ disease // J. Endocrinol. Invest. – 2015. – Vol. 38 (7). – P. 753–759. https://doi.org/10.1007/s40618-015-0252-4

Misharin A., Hewison M., Chen C.R. et al. Vitamin D deficiency modulates Graves’ hyperthyroidism induced in BALB/c mice by thyrotropin receptor immunization // Endocrinology. – 2009. – Vol. 150 (2). – P. 1051–1060. https://doi.org/10.1210/en.2008-1191

Unal A.D., Tarcin O., Parildar H. et al. Vitamin D deficiency is related to thyroid antibodies in autoimmune thyroiditis // Cent. Eur. J. Immunol. – 2014. – Vol. 39 (4). – P. 493–497. https://doi.org/10.5114/ceji.2014.47735

Yasuda T., Okamoto Y., Hamada N. et al. Serum vitamin D levels are decreased and associated with thyroid volume in female patients with newly onset Graves’ disease // Endocrine. – 2012. – Vol. 42 (3). – P. 739–741. https://doi.org/10.1007/s12020-012-9679-y

Yasuda T., Okamoto Y., Hamada N. et al. Serum vitamin D levels are decreased in patients without remission of Graves’ disease // Endocrine. – 2013. – Vol. 43. – P. 230–232. https://doi.org/10.1007/s12020-012-9789-6

Zhou H., Xu C., Gu M. Vitamin D receptor (VDR) gene polymorphisms and Graves’ disease: a meta-analysis // Clin. Endocrinol. (Oxf.). – 2009. – Vol. 70 (6). – P. 938–945. https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2008.03413.x


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter