Передопераційна медикаментозна підготовка α-адреноблокаторами як невід’ємна складова периопераційного анестезіологічного менеджменту лапароскопічних адреналектомій при феохромоцитомі

Автор(и)

  • М. В. Кунатовський ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75974

Ключові слова:

феохромоцитома, передопераційна підготовка, анестезія, етапний периопераційний гемодинамічний менеджмент, урапідил, доксазозин, рефортан

Анотація

Мета роботи – розробка, клінічна оцінка та впровадження вдосконаленої схеми передопераційної медикаментозної підготовки α-адреноблокаторами як невід’ємної складової сучасного анестезіологічного менеджменту пацієнтів з феохромоцитомою в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру із застосуванням алгоритму етапного периопераційного гемодинамічного менеджменту(ЕПОГМ).

Матеріали та методи. Проведено порівняння показників гемодинаміки на етапах первинної консультації, за 24–48 годин до операції та в передопераційній в основній групі (33 жінки з феохромоцитомою надниркових залоз, яким було виконано хірургічне видалення феохромоцитоми шляхом відеоасистованої лапароскопічної адреналектомії) та контрольній групі (33 жінки з феохромоцитомою надниркових залоз, яким було виконано хірургічне видалення феохромоцитоми шляхом відеоасистованої лапароскопічної адреналектомії у 19 (58%) хворих, шляхом відкритої люмболапаротомії – 14 (42%) хворих). В основній групі була застосована передопераційна підготовка α-адреноблокаторами перорально більш ніж за 14 діб перед операцією, за 24–48 годин до операції всі пацієнти були переведені до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, де пероральний прийом α-адреноблокаторів замінили на внутрішньовенне введення під моніторингом показників гемодинаміки. Контрольна група отримувала таблетовані α-адреноблокатори протягом 5 діб або менше передопераційно. Інфузійне введення α-адреноблокаторів напередодні операції не застосовувалось.

Результати та обговорення. У всіх хворих достовірно (p <0,001) спостерігався підвищений рівень метанефринів добової сечі. Згідно з алгоритмом ЕПОГМ на першому етапі застосовували доксазозин у дозі (10,0±1,0) мг або урапідил у дозі (144,0±11,2) мг у 2 прийоми. На другому етапі виконували гемодилюцію 10% розчином ГЕК (200/0,5) та інфузійну керовану гіпотензивну терапію урапідилом із середньою швидкістю (9,7±1,9) мг/год. За результатами спостережень артеріальний тиск у контрольній групі за 24–48 годин до операції та в передопераційній залишався достовірно (р ≤0,05) підвищеним порівняно з основною групою при однаковій ЧСС.

Висновки. Впровадження передопераційної медикаментозної підготовки α-адреноблокаторами забезпечило високу ефективність та безпеку стану пацієнтів у передопераційному періоді за рахунок адекватного контролю гемодинаміки. 

Біографія автора

М. В. Кунатовський, ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ

Кунатовський Михайло Володимирович, зав. відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

H. Chen, R.S. Sippel, M.S. O’Dorisio, A.I. Vinik, R.V. Lloyd and K. Pacak. North American Neuroendocrine Tumor Society (NANETS). The North American Neuroendocrine Tumor Society Consensus Guideline for the Diagnosis and Management of Neuroendocrine Tumors: Pheochromocytoma, Paraganglioma, and Medullary Thyroid Cancer. Pancreas, Vol. 39, 2010, Р. 775–783. https://doi.org/10.1097/mpa.0b013e3181ebb4f0

K. Pacak, G. Eisenhofer, H. Ahlman, S R. Bornstein, A.P. Gimenez-Roqueplo, A.B. Grossman, N. Kimura, M. Mannelli, A.M. McNicol and A.S. Tischler. International Symposium on Pheochromocytoma. Pheochromocytoma: Recommendations for Clinical Practice from the First International Symposium. October 2005. Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism, Vol. 3, 2007, Р. 92–102. https://doi.org/10.1038/ncpendmet0396

Lenders et al. Guidelines on Pheochromocytoma and Paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab, June 2014, 99(6):1915–1942. https://doi.org/10.1210/jc.2014-1498

W.F. Young. Williams Textbook of Endocrinology. Saunders/Elsevier, Philadelphia, 2008.

J.W. Lenders, G. Eisenhofer, M. Mannelli and K. Pacak. Phaeochromocytoma. Lancet, Vol. 20–26, No 366, 2005, Р. 665–675. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(05)67139-5

S.S. Bajwa and S.K. Bajwa. Implications and Considerations during Pheochromocytoma Resection: A Challenge to the Anesthesiologist. Indian Journal of Endocrinology & Metabolism, Vol. 15, No S4, 2011, Р. S337–S344. https://doi.org/10.4103/2230-8210.86977

G. Eisenhofer, G. Rivers, A.L. Rosas, Z. Quezado, W.M. Manger and K. Pacak. Adverse Drug Reactions in Patients with Phaeochromocytoma: Incidence, Prevention and Management. Drug Safety, Vol. 30, 2007, Р. 1031–1062. https://doi.org/10.2165/00002018-200730110-00004

M.A. Kinney, B.J. Narr and M.A. Warner. Perioperative Management of Pheochromocytoma. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol. 16, 2002, Р. 359–369. https://doi.org/10.1053/jcan.2002.124150

Habbe N.1., Ruger F., Bojunga J., Bechstein W.O., Holzer K. Urapidil in the preoperative treatment of pheochromocytomas: a safe and cost-effective method. World J Surg. 2013 May; 37(5):1141-6. https://doi.org/10.1007/s00268-013-1933-9

Steib A.1., Collin F., Stojeba N., Coron T., Weber J.C., Beller J.P. Use of urapidil during surgery for pheochromocytoma. Ann Fr Anesth Reanim. 1996;15(2):142-8.

K. Pacak. Preoperative Management of the Pheochromocytoma Patient. Indian Journal of Endocrinology & Metabolism, Vol. 92, 2007, Р. 4069-4079. https://doi.org/10.1210/jc.2007-1720

C. Lentschener, S. Gaujoux, A. Tesniere and B. Dousset. Point of Controversy: Perioperative Care of Patients Undergoing Pheochromocytoma Removal-Time for a Reappraisal? European Journal of Endocrinology, Vol. 165, 2011, Р. 365–373. https://doi.org/10.1530/eje-11-0162

R.T. Wall. Stoelting’s Anesthesia and Co-Existing Disease. Saunders/Elsevier, Philadelphia, 2008.

I. Jugovac, M. Antapli and S. Markan. Anesthesia and Pheochromocytoma, International Anesthesiology Clinics, Vol. 49, 2011, Р. 57–61. https://doi.org/10.1097/aia.0b013e3181ff4db0

T. C. Westfall and D. P. Westfall. The Pharmacologycal Basis of Therapeutics. McGraw Hill, New York, 2011.

H. Bruynzeel, R.A. Feelders, T.H. Groenland, A.H. Vanden Meiracker, C.H. van Eijck, J.F. Lange, W.W. de Herder and G. Kazemier. Risk Factors for Hemodynamic Instability during Surgery for Pheochromocytoma. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Vol. 95, 2010, Р. 678–685. https://doi.org/10.1210/jc.2009-1051

A. Nizamoğlu, Z. Salihoğlu and M. Bolayrl. Effects of Epidural-and-General Anesthesia Combined versus General Anesthesia during Laparoscopic Adrenalectomy. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques, Vol. 21, 2011, Р. 372–379. https://doi.org/10.1097/sle.0b013e31822dd5e1

T. Isosu, S. Obara, S. Ohashi, A. Hosono, Y. Nakano, T. Imaizumi, M. Mogami, H. Iida and M. Murakawa. Examination of the Usefulness of Non-Invasive Stroke Volume Variation Monitoring for Adjusting Fluid Supplementation during Laparoscopic Adrenalectomy in Patients with Pheochromocytoma. Fukushima Journal of Medical Science, Vol. 58, 2012, Р. 78–81. https://doi.org/10.5387/fms.58.78

R. Domia and H. Sulaa. Pheochromocytoma, the Challenge to Anesthesiologists, Journal of Endocrinology & Metabolism, Vol. 1, 2011, Р. 97–100. https://doi.org/10.4021/jem27w

M.A. Kinney, M.E. Warner, J.A. van Heerden, T.T. Horlocker, W.F. Young Jr., D.R. Schroeder, P.M. Maxson and M.A. Warner. Perianesthetic Risks and Outcomes of Pheochromocytoma and Paraganglioma Resection. Anesthesia & Analgesia, Vol. 91, 2000, Р. 1118–1123.]. https://doi.org/10.1213/00000539-200011000-00013

M.F. James and L. Cronjé. Pheochromocytoma Crisis: The Use of Magnesium Sulfate. Anesthesia & Analgesia, Vol. 99, 2004, Р. 680–686. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000133136.01381.52

S. Herroeder, M. E. Schönherr, S. G. De Hert and M. W.Hollmann, “Magnesium—Essentials for Anesthesiologists,” Anesthesiology, Vol. 114, 2011, pp. 971-993. https://doi.org/10.1097/aln.0b013e318210483d

M.S. Lord and J.G. Augoustides. Perioperative Management of heochromocytoma: Focus on Magnesium, Clevidipine, and Vasopressin. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol. 26, 2012, Р. 526–531. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2012.01.002

A.N. Van der Horst-Schrivers, M.N. Kerstens and B.H. Wolffenbuttel. Preoperative Pharmacological Management of Phaeochromocytoma. Netherlands Journal of Medicine, Vol. 64, 2006, Р. 290–295.

Guillemot J.1., Compagnon P., Cartier D., Thouennon E., Bastard C., Lihrmann I., Pichon P., Thuillez C., Plouin P.F., Bertherat J., Anouar Y., Kuhn J.M., Yon L., Lefebvre H. Metoclopramide stimulates catecholamine- and granin-derived peptide secretion from pheochromocytoma cells through activation of serotonin type 4 (5-HT4) receptors. Endocr Relat Cancer. 2009 Mar;16(1):281-90. https://doi.org/10.1677/erc-08-0190 Epub 2008 Oct 23.

Daniel D. Kim1, Christiano Matsui, Judymara L. Gozzani, Ligia A.S.T. Mathias. Pheochromocytoma Anesthetic Management. Open Journal of Anesthesiology, 2013, No 3, Р. 152–155. https://doi.org/10.4236/ojanes.2013.33035

Черенько С.М., Дубров С.О., Кунатовський М.В., Товкай О.А., Тарасенко С.О. Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – No 2 (74). – С. 115–123. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0721.2.74.2016.70952

Інструкція з медичного застосування препарату Рефортан плюс 10%, Р.П. No UA/6680/01/01 від от 28.09.2012. Наказ МОЗ No 755 від 28.09.2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження