DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75968

Стан гормональної функції кісткової тканини в постменопаузі за цукрового діабету 2 типу

М. Л. Кирилюк, Я. О. Атанова

Анотація


Мета роботи – оцінка гормональної активності кісткової тканини у жінок залежно від віку, тривалості постменопаузи та наявності цукрового діабету (ЦД) 2 типу.

Матеріали та методи. Обстежено 68 жінок, яких розподілили за двома групами: перша контрольна – 29 практично здорових жінок у постменопаузі (середній вік – (58,41±1,17) року), друга – 39 жінок у постменопазі із ЦД 2 типу (середній вік – (63,46±1,21) року, HbA1c 9,07+0,36%, середній стаж діабету – (12,05±1,37) року). Вміст остеокальцину у сироватці крові визначали імуноферментним методом на автоматичному імуноферментному аналізаторі Cobas e 411 ROSHE HITACHI (Німеччина). За норму вважали концентрацію остеокальцину в сироватці крові жінок у постменопаузі – 15–46 нг/мл.

Результати та обговорення. Показано, що концентрація остеокальцину в сироватці крові жінок у постменопаузі із ЦД 2 типу достовірно нижча порівняно з контролем ((17,49±1,20) нг/мл, (32,66±2,79) нг/мл, Р<0,001). Вміст остеокальцину в крові за ЦД 2 типу достовірно нижчий у жінок різного віку та жінок з різною тривалістю постменопаузи порівняно з контролем. Не виявлено статистично значущої різниці вмісту остеокальцину в крові жінок у постменопаузі з різним стажем діабету. Вид цукрознижуючої терапії не впливає на вміст остеокальцину в крові. Результати вивчення гормональної активності кісткової тканини показали, що ЦД 2 типу пригнічує ендокринну функцію кісткової тканини та уповільнює процеси кісткового синтезу.

Висновки. При цукровому діабеті 2 типу знижується рівень ендокринної функції кісткової тканини. Цей пригнічуючий гормональну активність ефект зберігається у жінок різного віку та не залежить від тривалості постменопаузи, стажу ЦД та виду цукрознижуючої терапії. 


Ключові слова


остеокальцин; постменопауза; цукровий діабет 2 типу

Повний текст:

PDF

Посилання


Zanatta L.C., Boguszewski C.L., Borba V.Z., Kulak C.A. Osteocalcin, energy and glucose metabolism // Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. – 2014. – Jul. 58 (5). – P. 444–451. https://doi.org/10.1590/0004-2730000003333

Schwetz V., Pieber T., Obermayer-Pietsch B. The endocrine role of the skeleton: background and clinical evidence // Eur. J. Endocrinol. – 2012. – Jun. 166 (6). – P. 959–967. https://doi.org/10.1530/eje-12-0030

Lee N.K., Sowa H., Hinoi E. et al. Endocrine regulation of energy metabolism by the skeleton // Cel. – 2007. – 130 (3). – P. 456–469. https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.05.047

Бирюкова Е.В. Остеопороз: точка зрения эндокринолога // Фарматека. 2012. – No s1–12. – С. 32–39.

Ferron M., Lacombe J. Regulation of energy metabolism by the skeleton: osteocalcin and beyond // Arch. Biochem .Biophys. – 2014. – Nov. 1 (561). – Р. 137–146. https://doi.org/10.1016/j.abb.2014.05.022

Kušec V. The skeleton in diabetes – involvement and interaction // Periodicum Biologorum. – 2015. – Vol. 117, No 1. – Р. 87–93.

Kanazawa I. Diabetes mellitus and osteoporosis. The regulation of glucose metabolism by bone [Article in Japanese] // Clin. Calcium. – 2012. – Sep. 22 (9). – Р. 1375–1382.

Maher A.K., Madiha H.H., Anna N.A.R. Insulin-like growth factor-1 and osteocalcin are correlated with markers of osteoporosis in postmenopausal women with type-2 diabetes // Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases. – 2013. – P. 245–251. https://doi.org/10.4236/ojemd.2013.35033

Yoshizawa T. Diabetes mellitus and osteoporosis. Insulin signaling and bone/glucose/energy metabolism [Article in Japanese] // Clin. Calcium. – 2012. – Sep. 22 (9). – Р. 1367–1373.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter