Зв’язок поліморфних варіантів гена рецептора лептину з розвитком цукрового діабету 2 типу та ожиріння

С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, П. А. Чернобривцев, М. В. Зябліцева, Т. Ю. Юзвенко

Анотація


Мета роботи – вивчення значення поліморфізму rs1137101 гена LEPR у розвитку цукрового діабету 2 типу та його впливу на розвиток ожиріння у таких хворих.

Матеріали та методи. Досліджено 103 пацієнти з діагнозом цукрового діабету 2 типу, які мали клінічно виражені ускладнення. Контрольну групи склали 100 практично здорових осіб у відповідному віці. Аналіз поліморфних ДНК-локусів здійснювали методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (TaqMan® SNP Genotyping Assay). У крові визначали вміст лептину (DRG International Inc., США).

Результати та обговорення.Результати показали, що алельний поліморфізм rs1137101 (Gln223Arg) гена LEPR був асоційований з розвитком цукрового діабету 2 типу: алель 223Gln підвищує у 1,5 раза, а алель 223Arg – знижує у 1,5 раза (p=0,039) ризик його розвитку. Наявність алеля 223Gln у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу сприяє розвитку ожиріння та його проявів, а саме – більш високим значенням індексу маси тіла (26,29±0,81 кг/м² проти 30,32±0,68 кг/м²; F=7,51; p=0,003) та вмісту лептину в крові (87,27±7,52 нг/мл проти 105,58±10,25 нг/ мл; F=6,59; p=0,006). Алель 223Gln є асоційованим з наявністю ожиріння при цукровому діабеті 2 типу та ІМТ >30 кг/м². У носіїв алеля 223Gln ризик розвитку ожиріння підвищений у 1,8 раза (OR=1,811; CI=1,036- 3,165; р(χ2)=0,038).

Висновки. Поліморфізм rs1137101 гена LEPR є фактором генетичного ризику для цукрового діабету 2 типу й одночасно сприяє розвитку ожиріння в таких хворих. 


Ключові слова


цукровий діабет 2 типу; ожиріння; ген рецептора лептину (LEPR), rs1137101

Повний текст:

PDF

Посилання


Инсулиновая резистентность и роль гормонов жировой ткани в развитии сахарного диабета / И.И. Дедов, М.И. Балаболкин, Г.Г. Мамаева и др. // Пособие для врачей. – М., 2005. – 88 с.

Маньковский Б.Н. Распространенность невыявленного сахарного диабета 2 типа и предиабета в Украине: результаты эпидемиологического исследования «ДИАПАЗОН» // Диабет. Ожирение. Метаболический синдром. – 2014. – Т. 3, No 5. – С. 70–75.

Association of four insulin resistance genes with type 2 diabetes mellitus and hypertension in the Chinese Han population / Bo Jiang, Ya Liu, Yuxin Liu et al. // Mol. Biol. Rep. – 2014. – Vol. 41 (2). – P. 925–933. https://doi.org/10.1007/s11033-013-2937-0

Fan S.H. Leptin and leptin receptor gene polymorphisms and their association with plasma leptin levels and obesity in a multi-ethnic Malaysian suburban population / S.H. Fan, Y.H. Say // J. Physiol. Anthropol. – 2014. – Vol. 33 (1). – P. 15. https://doi.org/10.1186/1880-6805-33-15

Fantuzzi G. Adipose tissue, adipokines, and inflammation. / G. Fantuzzi // J. Allergy and Clinical Immunology. – 2006. – Vol. 115, No 5. – P. 911–919. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.02.023

Functional consequences of the human leptin receptor (LEPR) Q223R transversion / G. Stratigopoulos, Ch. A. LeDuc, N. Matsuoka [et al.] // Obesity (Silver Spring). – 2009. –Vol. 17 (1). – P. 126–135. https://doi.org/10.1038/oby.2008.489

Genome-wide association study identifies polymorphisms in LEPR as determinants of plasma soluble leptin receptor levels / Q. Sun, M.C. Cornelis, P. Kraft [et al.] // Human Molecular Genetics – 2010. – Vol. 19, No 9. – P. 1846–1855. https://doi.org/10.1093/hmg/ddq056

Global status report on non-communicable diseases 2014 / WHO. – Geneva: World Health Organization, 2014. – 298 p.

IGF2, LEPR, POMC, PPARG, and PPARGC1 gene variants are associated with obesity-related risk phenotypes in Brazilian children and adolescents // E.M. Queiroz, A.P.C. Cândido, I.M. Castro et al. // Braz. J. Med. Biol. Res. – 2015. – Vol. 48 (7). – P. 595–602. https://doi.org/10.1590/1414-431x20154155

Interaction of dietary fat intake with APOA2, APOA5 and LEPR polymorphisms and its relationship with obesityand dyslipidemia in young subjects / T. Domínguez-Reyes, C.C. Astudillo-López, L. Salgado-Goytia et al. // Lipids Health Dis. – 2015. – Vol. 14. – P.106. https://doi.org/10.1186/s12944-015-0112-4

LEPR leptin receptor [Homo sapiens (human) ] // http://ww.ncbi.nlm.nih.gov/

The Q223R polymorphism in LEPR is associated with obesity in Pacific Islanders / T. Furusawa, I. Naka, T. Yamauchi et al. // Hum. Genet. – 2010. – Vol. 127 (3). – P. 287– 294. https://dx.doi.org/10.1007/s00439-009-0768-9


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75935Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter