DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75750

Визначення ролі поліморфізму Sp1 (rs1800012) гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі

С. В. Зябліцев, О. С. Ларін, Д. С. Зябліцев, П. А. Чернобривцев

Анотація


Мета роботи – визначити роль поліморфізму гена COL1A1 при постменопаузному остеопорозі, а саме вивчити вплив розподілу генотипів та поліморфних алелей на показники, що характеризують остеопоротичні зміни скелета, вміст у крові макроелементів (кальцію та фосфору), гормонів та прозапальних цитокінів.

Матеріали та методи. Дослідження проведено у 74 жінок з менопаузою віком від 46 до 65 років (за класифікацією STROW, стадії +1а та +1б). За показником Т-критерію двофотонної рентгенівської абсорбціометрії та клінічними даними констатували наявність остеопоротичних змін скелета (Т-критерій > -1 SD; група випадків; n=44) або їх відсутність (величина Т-критерію ≤ -1 SD; n=30). У крові визначали низку біохімічних, гормональних та імунологічних показників. Аналіз поліморфного ДНК-локусу rs1800012 (G+1245T, Sp1) гена COL1A1 здійснювали з використанням уніфікованих тест- систем «ОстеоГЕН-М» (ООО «ГЕН», РФ).

Результати та обговорення. У поліморфізмі rs1800012 (G+1245T; Sp1) гена COL1A1 за умов наявності остеопоротичних змін скелета домінував гомозиготний генотип T/T, який зустрічався у 2,6 раза частіше. Відповідно збільшувалася частота мінорної алелі (T) – у 2,2 раза (p(Fet)=0,006), наявність якої підвищувала ризик розвитку остеопоротичних змін скелета (OR=3,97; CI=1,45-10,88; р(χ2)=0,006) та була асоційована із зменшенням мінеральної щільності кістки, збільшенням рівнів у крові фосфору, паратиреоїдного гормону, остеокальцину, трийодтироніну, прозапального інтерлейкіну 1β та зниженням рівня прогестерону.

Висновки. Таким чином, показано, що поліморфізм rs1800012 (G+1245T; Sp1) гена COL1A1, призводячи до порушення структури колагену 1 типу, прямо сприяв порушенню структури кісткової тканини за рахунок розвитку гіперпаратиреозу, гіпогонадизму та запальних реакцій. До групи ризику щодо розвитку постменопаузного остеопорозу необхідно включати жінок за наявності мінорної алелі (Т) цього поліморфізму, яка збільшує ризик розвитку остеопоротичних змін скелета у 4 рази.


Ключові слова


постменопаузний остеопороз; поліморфізм rs1800012 (G+1245T; Sp1) гена COL1A1

Повний текст:

PDF

Посилання


Haplotypes defind by promoter and intron 1 polymorphisms of the COL1A1 gene regulate bone mineral density in women [Text] / T.L. Stewart, H. Jin, F.E. McGuigan et al. // Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2006. – Vol. 8. No 11. – P. 990–1002. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2005-2651

Identification of IDUA and WNT16 phosphorylation-related non-synonymous polymorphisms for bone mineral density in meta-analyses of genome-wide association studies / T. Niu, N. Liu, X. Yu et al. // J. Bone Mineral Research. – 2015. – Aug 8. [Epub ahead of print]. http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.2687

Bone mineral density and genetic markers involved in three connected pathways (focal adhesion, actin cytoskeleton regulation and cell cycle): the CUMAGAS-BMD information system [Text] / E. Zintzaras, C. Doxani, D.C. Ziogas et al. // Biomarkers: biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals. – 2011. – Vol. 16, No 8. – P. 698–708. http://dx.doi.org/10.3109/1354750x.2011.629373

Brown M. The genetics of osteoporosis: Future diagnostic possibilities [Text] / M. Brown, J. Eisman // Clinics in laboratory medicine. – 2000. – Vol. 20, No 3. – P. 527–547.

Селезнева Л.И. Анализ ассоциаций полиморфизмов и гаплотипов 5” региона гена COL1A1 с риском развития остеопоротических переломов у женщин Волго-Уральского региона России [Текст] / Л.И. Селезнева, Р.И. Хусаинова, Р.З. Нурлыгаянов // Генетика. – 2008. – No 2. – С. 29.

Kim H.K. Collagen hydrolysates increased osteogenic gene expressions via a MAPK signaling pathway in MG-63 human osteoblasts [Text] / H.K. Kim, M.G. Kim, K.H. Leem // Food & function. − 2014. − Vol. 5, No 3. − P. 573–578. http://dx.doi.org/10.1039/c3fo60509d

COL1A1 C-propeptide cleavage site mutation causes high bone mass, bone fragility and jaw lesions: a new cause of gnathodiaphyseal dysplasia? [Text] / A. McInerney-Leo, E.I. Duncan, P.G. Leo et al. // Clinical Genetics. – 2015. – Vol. 88, No 1. – P. 49–55. http://dx.doi.org/10.1111/cge.12440

COL1A1 haplotypes and hip fracture [Text] / R. Urreizti, N. Garcia-Giralt, J.A. Riancho et al. // Journal of bone and mineral research: the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. − 2012. − Vol. 27, No 4. − P. 950–953. http://dx.doi.org/10.1002/jbmr.1536

Ярмолинская М.И. Постменопаузальный остеопороз. Клиника, диагностика, профилактика, лечение [Текст] Учебное пособие. – М.: Изд-во «Серебряные нити». – 2014. – 60 с.

COL1A1 Sp1 variation and bone phenotypes in an Italian population [Text] / F. Marini, S. Parri, L. Masi et al. // Clinical cases in mineral and bone metabolism: the official journal of the Italian Society of Osteoporosis, Mineral Metabolism and Skeletal Diseases. − 2013. − Vol. 10, No 2. − P. 133–138.

Polymorphisms in the 5’ flank of COL1A1 gene and osteoporosis: meta-analysis of published studies [Text] / H. Jin, E. Evangelou, J.P. Ioannidis, S.H. Ralston // Osteoporosis international: a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. − 2011. − Vol. 22, No 3. − P. 911–921. http://dx.doi.org/10.1007/s00198-010-1364-5

Todhunter C.E. Genetic and biology of gene Col1A1 polymorphisms [Text] / Todhunter C.E. / Gene – 2010. – Vol. 338, No 1. – P. 143–156.

Кирилюк М.Л. Менопауза: сучасні уявлення про безпеку та ефективність лікування [Текст]/ М.Л. Кририлюк // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2014. − No 2(47). – С. 63–75.

Li-Qin Zhang. Relation of JAGGED 1 and collagen type 1 alpha 1 polymorphisms with bone mineral density in Chinese postmenopausal women [Text] / Li-Qin Zhang, H. Liu, Xian-Feng Huang / International Journal of Clinical and Experimental Pathology. – 2014 – Vol. 7, No 10. – P. 7142–7147.

A haplotype derived from the common variants at the -1997G/T and Sp1 binding site of the COL1A1 gene influences risk of postmenopausal osteoporosis in India [Text] / M. Singh, P. Singh, S. Singh et al. // Rheumatology international. − 2013. − Vol. 33, No 2. − P. 501–506. http://dx.doi.org/10.1007/s00296-011-2192-4

Молекулярно-генетическое тестирование предрасположенности к остеопорозу у женщин в постменопаузе в Москве [Текст] / В.А. Мякоткин, М.Ю. Крылов, И.А. Гусева и соавт. // Научно-практическая ревматология. – 2011. – No2. – С. 15–20. http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2011-597


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter