DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75747

Вплив ожиріння на функцію нирок у хворих на гіпотиреоз

О. М. Дідушко

Анотація


Мета дослідження – оцінити роль основних чинників у розвитку початкових проявів ураження нирок у хворих на гіпотиреоз із абдомінальним ожирінням.

Матеріали та методи. Обстежено 240 хворих на гіпотиреоз у стадії декомпенсації та 20 практично здорових осіб. Для подальшого дослідження рандомізовано 87 хворих. Усі пацієнти були розподілені на дві групи: І група включала 42 хворих на гіпотиреоз без ожиріння, II група – 45 хворих на гіпотиреоз із абдомінальним ожирінням. Рівні лептину, васкулоендотеліального фактора росту (ВЕФР) моноцитарного хемоатрактантного протеїну 1 типу (МХП-1), інсуліну в крові визначали імуноферментним методом.

Результати та обговорення. Виявлено тісний патогенетичний зв’язок між рівнями ТТГ, тиреоїдними гормонами та функцією нирок, що підтверджує можливість виникнення у частини хворих на гіпотиреоз порушення функції нирок, яке характеризується зниженням швидкості клубочкової фільтрації, появою альбумінурії. Виявлені достовірні кореляційні зв’язки між рівнем інсулінорезистентності та показниками функціонального стану у хворих на гіпотиреоз із абдомінальним ожирінням. Отримані дані свідчать про те, що в патогенезі ураження нирок у хворих на гіпотиреоз без ожиріння однакову роль відіграють неімунні та імунні фактори: підвищений рівень загального холестерину, інтерлейкіну-6, МХП-1, ВЕФР.

Висновки. У хворих на гіпотиреоз із абдомінальним ожирінням гіперінсулінемія, інсулінорезистентність та лептинорезистентність належать до медіаторів ренального пошкодження. 


Ключові слова


гіпотиреоз; функція нирок; абдомінальне ожиріння

Повний текст:

PDF

Посилання


Захарова С. М. Ожирение и гипотиреоз / Захарова С.М., Савельева Л.В. // Ожирение и метаболизм. – 2013. – No 2. – С. 54 -58.

Зелінська Н.Б. Діагностика патології серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз / Н. Б. Зелінська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2010. – No 1(30). – С. 58-60.

Кузьменко Ю. Ю. Морфофункціональні зміни паренхіми нирки щурів при триваломуекспериментальному гіпотиреозі / Ю. Ю. Кузьменко // Український морфологічний альманах. – 2011.– Т.9, No 1. – С. 60 – 62.

Купновицька І. Г. Ниркові ефекти аторвастатину / І. Г. Купновицька, І. В. Мартинів, Л. А. Мигаль // Український терапевтичний журнал – 2011. – No 3. – С. 97-10

Перцева Т. О. Вплив інсулінорезистентності на ренальну функцію в осіб з абдомінальним ожирінням / Т. О. Перцева, М. К. Рокутова // Медичні перспективи. – 2015. – Т. 20, No 2. – С. 30-36.

Федорова Е. Ю. Механизмы прогрессирования поражения почек при ожирении / Е.Ю. Федорова, И.М. Кутырина // Нефрология и диализ. – 2006. – Т.8, No 2. – С.104-111.

Andersen N.H. Decreased left ventricular longitudinal contraction in normotensive and normoalbuminuric patients with Type II diabetes mellitus: a Doppler tissue tracking and strain rate echocardiography study. / N.H.Andersen, S.H.Poulsen, H.Eiskjer et al. // Clinical Science. – 2003. – Vol.105. – P.59–66.http://dx.doi.org/10.1042/cs20020303

Association between blood pressure and serum thyroid-stimulating hormone concentration within the reference range: a population-based study / B.O. Asvold, T. Bjoro, T.I .Nilsen, L.J. Vatten // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2007. – Vol. 92(3). – P. 841-845.http://dx.doi.org/10.1210/jc.2006-2208

Association between obesity and kidney disease: a systemic review and meta-analysis / Y. Wang, X. Chen, Y. Song [et al.] // Kidney Int. – 2008. – Vol. 73. – P. 19-33.http://dx.doi.org/10.1038/sj.ki.5002586

Cirillo L. Definition of kidney dysfunction as a cardiovascular risk factor. Use of urinary albumin excretion and estimated glomerular filtration rate / L.Cirillo, P.De Santo, D.Mancini et al. // Arch. Intern. Med. – 2008. – Vol.168, No6. – P.617-624. http://dx.doi.org/10.1001/archinte.168.6.617

Clinical and biochemical implications of low thyroid hormone levels (total and free forms) in euthyroid patients with chronic kidney disease/ J. J. Carrero, A. R. Qureshi, J. Axelsson et al. //Journal of Internal Medicine. – 2007. – Vol. 262, No 6. – P. 690-701. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2796.2007.01865.x

Correlation between severity of thyroid dysfunction and renal function / J. G. Hollander, R. W. Wulkan, M. J. Mantel, A. Berghout // Clin. Endocrinol (Oxf ). – 2005. – Vol. 62. – P. 423-427. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2265.2005.02236.x

De Zeeuw D. Microalbuminuria as an early marker for cardiovascular disease / D.De Zeeuw, H.H.Parving, R.H.Henning // J. Am. Soc. Nephrol. – 2006. – Vol.17, No8. – P.2100–2105. http://dx.doi.org/10.1681/asn.2006050517

Praga M. Clinical features and long-term outcome of obesity-associated focal segmental glomerulosclerosis. / M. Praga, E. Hernández, E. Morales et al // Nephrol Dial Transplant – 2001. – Vol.16. – P. 1790-1798. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/16.9.1790

Sarafidis P.A. Microalbuminuria and chronic kidney disease as risk factor for cardiovascular disease / P.A. Sarafidis, G.L. Bakris // Nephrol. Dial. Transplant. – 2006. – Vol.21, No9. – P.2366-2374. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfl309

Shin D.H., Lee M.J., Kim S.J. Preservation of renal function by thyroid hormone replacement therapy in chronic kidney disease patients with subclinical hypothyroidism. // The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2012. – June 20 [Epub ahead of print].http://dx.doi.org/10.1210/jc.2012-1663


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter