DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75742

Стан кісткової тканини за синдрому тиреотоксикозу

І. В. Паньків

Анотація


Мета дослідження – встановити вплив підвищеного функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) на характеристики кісткової тканини за даними ультразвукової денситометрії і лабораторних методів дослідження.

Матеріали та методи. У дослідження було включено 80 пацієнтів репродуктивного віку із синдромом тиреотоксикозу. Функціональний стан ЩЗ оцінювали за допомогою визначення базальних концентрацій тиреотропного гормону і вільного тироксину в сироватці крові. Визначали рівень остеокальцину, β-ізомера C-кінцевого телопептиду колагену І типу. Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини використовували метод ультразвукової денситометрії за допомогою кількісного кісткового ультрасонометра Sahara.

Результати та обговорення. В осіб з підвищеною функцією ЩЗ, за даними ультразвукової денситометрії, зміни показників мінеральної щільності кісткової тканини виявлені у 29 (52,7%) випадках, з них остеопенія – у 22 (40%) і остеопороз – у 7 (12,7%). Основним чинником, що призводить до зниження мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) в обстежених пацієнтів, є надмірна продукція тиреоїдних гормонів, а також лікування супресивними дозами левотироксину. Зміни кісткового ремоделювання у пацієнтів з тиреотоксикозом проявляються як посиленням резорбції, так і посиленням кісткового реформування. Лікування супресивними дозами левотироксину сприяє як активації резорбції, так і формуванню кістки. Встановлено доцільність використання скринінгового дослідження п’яткової кістки методом ультразвукової денситометрії для виявлення ранніх порушень МЩКТ в осіб з тиреоїдної патологією.

Висновки. Встановлені чинники (надмірна продукція гормонів ЩЗ, прийом препаратів тиреоїдних гормонів в супресивній дозі) і механізми негативного впливу (стимуляція остеокластичної активності, зниження остеобластної активності) на стан кісткової міцності у хворих із синдромом тиреотоксикозу. 


Ключові слова


щитоподібна залоза; тиреотоксикоз; остеопенія; остеопороз; ультразвукова денситометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті): У 3 томах. Т.3 / Поворознюк В.В. – К., 2009. – 664 с.

Biondi B. Benefits of thyrotropin suppression versus the risks of adverse effects in differentiated thyroid cancer / B. Biondi, D.S. Cooper // Thyroid. – 2010. – Vol. 20 (2). – P.135–146. https://doi.org/10.1089/thy.2009.0311

Gorka J. Metabolic and clinical consequences of hyperthyroidism on bone density / J. Gorka, R.M. Taylor-Gjevre, T. Arnason // Int. J. Endocrinol. – 2013. – P. 638. http://dx.doi.org/10.1155/2013/638727

Harinarayan C.V. Thyroid bone disease / C.V. Harinarayan // Indian J Med Res. – 2012. – Vol. 135 (1). – P. 9–11. https://doi.org/10.4103/0971-5916.93417

Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H. On behalf of the Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committee of Scientific Advisors of the International Osteoporosis Foundation (IOF) European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women / J.A. Kanis, E.V. McCloskey, H. Johansson // Osteoporos Int. – 2013. – Vol. 24 (1). – P. 23–57. https://doi.org/10.1007/s00198-012-2074-y

Karimifar M. Effects of Levothyroxine and thyroid stimulating hormone on bone loss in patients with primary hypothyroidism / M. Karimifar, F. Esmaili, A. Salari // J. Res. Pharm. Pract. – 2014. – Vol. 3 (3). – P. 83–87. https://doi.org/10.4103/2279-042x.141099

Lee M.Y. Bone mineral density and bone turnover markers in patients on long-term suppressive levothyroxine therapy for differentiated thyroid cancer / M.Y. Lee, J.H. Park, K.S. Bae // Ann. Surg. Treat. Res. – 2014. – Vol. 86 (2). – P. 55–60. https://doi.org/10.4174/astr.2014.86.2.55

López P.J.T. Osteoporosis in patients with subclinical hypothyroidism treated with thyroid hormone / P.J.T. López, C.F. López, F.N. de Mora // Clin. Cases Miner. Bone Metab. – 2011. – Vol. 8 (3). – P. 44–48.

Nicholls J.J. The skeletal consequences of thyrotoxicosis / J.J. Nicholls, M.J. Brassill, G.R. Williams, J.H. Bassett // J. Endocrinol. – 2012. – Vol. 213 (3). – P. 209–221. https://doi.org/10.1530/joe-12-0059

Onigata K. Thyroid hormone and skeletal metabolism / K. Onigata // Clin. Calcium. – 2014. – Vol. 24 (6). – P. 821–827.

Pantazi H. Changes in parameters of bone and mineral metabolism during therapy for hyperthyroidism. / H. Pantazi, P.D. Papapetrou // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2000. – Vol.85 (3). – P. 1099–1106. https://doi.org/10.1210/jcem.85.3.6457

Reginster J.Y. Osteoporosis: a still increasing prevalence / J.Y. Reginster, N. Burlet // Bone. – 2006. – Vol. 38 (2 Suppl 1). – S. 4–9. https://doi.org/10.1016/j.bone.2005.11.024

Svare A. Hyperthyroid levels of TSH correlate with low bone mineral density: the HUNT 2 study / A. Svare, T.I. Nilsen, T. Bjøro // Eur. J. Endocrinol. – 2009. – Vol. 161 (5). – P. 779–786. https://doi.org/10.1530/eje-09-0139

Tuchendler D. The influence of thyroid dysfunction on bone metabolism / D. Tuchendler, M. Bolanowski // Thyroid Res. – 2014. – Vol. 7. – P. 12. https://doi.org/10.1186/s13044-014-0012-0

Williams G.R. Thyroid hormone actions in cartilage and bone / G.R. Williams // Eur. Thyroid J. – 2013. – Vol. 2 (1). – P. 3–13. https://doi.org/10.1159/000345548

Wright N.C. The recent prevalence of osteoporosis and low bone mass in the United States based on bone mineral density at the femoral neck or lumbar spine / N.C. Wright, A.C. Looker, K.G. Saag // J. Bone Miner. Res. – 2014. – Vol. 29 (11). – P. 2520–2526. https://doi.org/10.1002/jbmr.2269


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter