DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75594

Cкладнощі періопераційної топічної діагностики первинного гіперпаратиреозу при мультигляндулярному ураженні прищитоподібних залоз та їх інтратиреоїдному розташуванні

С. М. Черенько, Г. В. Бандура

Анотація


Мета роботи – розглянути клінічну інформацію, що демонструє труднощі інтерпретації результатів передопераційної та інтраопераційної діагностики мультигляндулярнного варіанту первинного гіперпаратиреозу (ПГПТ) в поєднанні з інтратиреоїдним розташуванням аденоми прищитоподібної залози (ПЩЗ).

Матеріали та методи. Проаналізовано 153 історії хвороби пацієнтів з ПГПТ, яким виконано хірургічне лікування в обсязі двобічної ревізії шиї з наступним видаленням однієї зміненої ПЩЗ за період 2014–2015 рр. Відібрано та проаналізовано чотири випадки персистенції ПГПТ, коли була виконана повторна ревізія шиї в ранньому поопераційному періоді (2–4-та доба) через відсутність зниження рівня паратгормону та іонізованого кальцію. У двох випадках під час першої операції видалено гіперплазовану ПЩЗ, а в двох інших – аденому ПЩЗ. При повторній операції у двох випадках виявлено солітарні аденоми ПЩЗ, які були розташовані ретротрахеально та у верхньому полюсі тимуса. У двох інших випадках ретельна ревізія не принесла позитивного результату, тож було прийнято рішення про видалення щитоподібної залози як можливого інтратиреоїдного місця ектопічного розташування аденоми ПЩЗ. Останнє було підтверджено інтраопераційним експрес-гістологічним дослідженням.

Результати та обговорення. Відібрані за 2 роки чотири випадки мультигляндулярного ураження ПЩЗ склали 2,6% усіх прооперованих нами хворих з приводу ПГПТ. Частка інтратиреоїдного розташування аденоми ПЩЗ склала 1,3%, що збігається з результатами інших клінік, які займаються хірургічним лікуванням ПГПТ. Навіть конкордатні результати сонографії та сцинтиграфії ПЩЗ не виключають можливості мультигляндулярного ураження останніх з ризиком персистенції ПГПТ після операції. Наявність інтраопераційного експрес-визначення рівня паратгормону в крові може допомогти хірургу впевнитися в адекватності виконаної операції.

Висновки. Комплексне візуалізаційне обстеження пацієнтів з ПГПТ, включаючи сонографію, сцинтиграфію з 99мТс-МІВІ, мультиспіральну комп’ютерну томографію, важливе для пошуку змінених ПЩЗ, особливо при повторних втручаннях, але не може виключити наявність мультигляндулярного ураження чи інтратиреоїдного розташування паратиреоаденом. Чітка методична ревізія типових ортотопічних та ектопічних місць локалізації пухлин ПЩЗ, інтраопераційне або термінове післяопераційне визначення зниження рівня паратгормону в крові, моніторинг зниження рівня іонізованого кальцію в поопераційному періоді з обов’язковим врахуванням рівня вітаміну D є запорукою успіху хірургічного лікування. 


Ключові слова


первинний гіперпаратиреоз; мультигляндулярне ураження; інтратиреоїдна ектопія; повторна операція; вітамін D

Повний текст:

PDF

Посилання


Черенько С.М. Первичний гиперпаратиреоз: основы патогенеза, диагностики и хирургического лечения: монография. – К., 2011. – 148с.

Randolf G.W. Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Philadelphia: Elsevier Science (USA), 2003. – 620 p.

Barczyński M., Bränström R., Dionigi G., Mihai R. Sporadic multiple parathyroid gland disease-a consensus report of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES) // Langenbecks Arch Surg. 2015 Nov 5. [Epub ahead of print] http://dx.doi.org/10.1007/s00423-015-1348-1

Callender G.G., Udelsman R. Surgery for primary hyperparathyroidism // Cancer. – 2014. – Vol. 120. – P. 3602–3616. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.28891

Richards M.L., Thompson G.B., Farley D.R., Grant C.S. An optimal algorithm for intraoperative parathyroid hormone monitoring // Arch Surg. 2011. – Vol. 146, No 3 – P. 280–285. http://dx.doi.org/10.1001/archsurg.2011.5

Ros S., Sitges-Serra A., Pereira J.A., Jimeno J. At al. Adenomas parathyroideos de localización intratiroidea: derechos y bajos (Intrathyreoid parathyreoid adenomas: raight and lower) // Cir Esp. – 2008. – Vol. 84, No 4. – P. 196–200. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-739x(08)72619-8

Bahar G., Feinmesser R., Joshua B.Z., Shpitzer T., Morgenstein S., Popovtzer A., et al. Hyperfunctioning intrathyroidal parathyroid gland: A potential cause of failure in parathyroidectomy // Surgery. – 2006. – Vol. 139. – P. 821–826. http://dx.doi.org/10.1016/j.surg.2005.11.009


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter