DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.3(51).2015.75168

Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі

М. Л. Кирилюк, А. В. Підаєв

Анотація


Автори поставили за мету визначити взає­мозв’язок між мінеральною щільністю кісток (МПК) і композитним складом тіла (КСТ) у жінок із цукровим діабетом 2 типу (ЦД2), що перебувають у постменопаузі. Було обстежено 78 жінок від 50 до 70 років (медіана 63 роки). Нормальний індекс маси тіла (ІМТ) мали 20 жінок, надмірну масу тіла – 29, ожиріння – 29. Дослідження МПК і КСТ проводилося за допомогою двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії. У хворих з нормальною МПК зафіксовані більш високі показники ІМТ, маси жирової тканини, велика маса жиру тулуба, а також більш висока «худа» маса порівняно з пацієнтами з остеопорозом і остеопенією (всі р<0,05). Жінки з остеопорозом мали меншу масу жиру на стегнах порівняно з жінками з нормальною МПК. Маса жирової тканини, маса жирової тканини на тулубі, а також «худа» маса позитивно корелювали з МПК в поперековому відділі хребта, проксимальному відділі стегна, шийці стегна, передпліччя. У багатофакторному регресійному аналізі маса жирової тканини була незалежним предиктором загальної МПК, після врахування віку, ІМТ, тривалості постменопаузи, рівня HbA1c, швидкості клубочкової фільтрації та інших параметрів КСТ. Автори дійшли висновку, що у жінок з ЦД2, що перебувають у постменопаузі, ІМТ і маса жирової тканини позитивно асоційовані з МПК.

(Климонтов В.В., Фазуллина О.М. Сахарный диабет, 2015, том 18, No1).


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter