Нові підходи до діагностики доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом

Автор(и)

  • М. Є. Яроцький Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ
  • Л. В. Дем'яненко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(50).2015.74972

Ключові слова:

доброякісні захворювання матки, метаболічний синдром, репродуктивний вік

Анотація

Мета дослідження – встановлення особливостей перебігу доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом (МС).

Матеріали та методи. Обстежено 120 жінок, які розподілили на три групи: I – жінки репро­дуктивного віку з МС і доброякісними захворюваннями матки (50 осіб), II – жінки репродук­тивного віку з доброякісними захворюваннями матки без МС (50 осіб), III – практично здорові жінки (20 осіб). Стан гіпоталамо-гіпофізарнояєчникової системи вивчали шляхом визначення рівня гонадотропних і статевих стероїдних гормонів радіоімунним методом за допомогою стандартних наборів. Оперативне лікування з приводу доброякісних захворювань матки проводили методами лапаротомії та ендоскопії з подальшим морфологічним та імуногістохімічним дослідженням видаленого матеріалу.

Результати та обговорення. Виявлено, що у жінок із доброякісними захворюваннями матки та МС показники ФСГ і ЛГ є вищими, ніж у жінок із доброякісними захворюваннями матки без МС та осіб контрольної групи, рівень пролактину був нормальним в усіх групах. Показники естрадіолу свідчать про гіперестрогенну функцію яєчників і прогестеронову недостатність, які були найбільш вираженими у жінок із МС. Крім того, звертає на себе увагу підвищення рівня андрогенів у жінок із доброякісними захворюваннями матки та МС порівняно з показниками інших груп. За результа­тами імуногістохімічних досліджень виявлено андрогенові рецептори у тканинах міом та ендометрію у жінок I групи, у жінок II групи експре­сії андрогенових рецепторів не виявлено.

Висновки. Визначені особливості дають мож­ливість застосовувати антиандрогени та інгібітори ароматаз у лікуванні доброякісних захворювань матки у жінок із метаболічним синдромом.

Біографії авторів

М. Є. Яроцький, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

N. Yarotskiy

Л. В. Дем'яненко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

L. Demyanenko

Посилання

Глухов Н.В. Заболевания, ассоциированные с синдромом поликистозных яичников и метаболическим синдромом / Н.В. Глухов, С.Ю. Чубриева, Н.А. Беляков // Эфферентная терапия. – 2007. – No 1. – C. 17-19.

Miller W.R. Aromatase inhibitors: prediction of respons e and nature of resistance / W.R. Miller // Expert Opin. Pharmacother. – 2010. – Vol. 11, No 11. – P. 1873-1887.

Ожирение и репродуктивная система женщины: пособ. для врачей / под ред. Э.К. Айламазяна. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 66 с.

Прилепская В.Н. Ожирение: клиника, диагностика, лечение: руководство для акушера-гинеколога / В.Н. Прилепская, Е.В. Цаллагова. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 61 с.

Состояние гормонов энергетического баланса у больных пролиферативными процессами эндометрия на фоне метаболического синдрома / Е.Б. Кравец, А.Л. Чернышева, Л.А. Коломиец, А.А. Буланова // Сиб. онкол. журнал. – 2007. – No 1. – С. 139-140.

Чернуха Г.Е. Ожирение как фактор риска нарушений репродуктивной системы у женщин // Consilium Medicum. – 2007. – No 6. – С. 115-118.

Uterine leiomyoma / E. Csatlós, J.Jr. Rigó, I. Szabó [et al.] // Orv. Hetil. – 2010. – Vol. 151, No 42. – P. 1734-1741. https://doi.org/10.1556/oh.2010.28977

Shozu M. Aromatase and leiomyoma of the uterus / M. Shozu, K. Murakami, M. Inoue // Semin. Reprod. Med. – 2004. – Vol. 22, No 1. – P. 51-60. https://doi.org/10.1055/s-2004-823027

Walker C.L. Role of hormonal and reproductive factors in the etiology and treatment of uterine leiomyoma / C.L. Walker // Recent. Prog. Horm. Res. – 2002. – Vol. 57. – P. 277-294. https://doi.org/10.1210/rp.57.1.277

Zhao Y. The expression of estrogen receptor isoforms alpha, beta and insulin-like growth factor-I in uterine leiomyoma / Y. Zhao, W. Zhang, S. Wang // Gynecol. Endocrinol. – 2008. – Vol. 24, No 10. – P. 549-554. https://doi.org/10.1080/09513590802340522

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-04

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження