DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(50).2015.74968

Можливості спектрального аналізу голосу для діагностики пошкодження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва у тиреоїдній хірургії

В. В. Войтенко

Анотація


Мета роботи – провести спектральний аналіз голосу пацієнтів із хірургічною патологією ЩЗ на перед- та поопераційному етапах, визначити зміни спектральних показників, найбільш характерних для пошкодження ЗГВГН. Матеріали таі методи. Дослідження спект­рального аналізу голосу проведено у 40 пацієнтів-жінок і 40 пацієнтів-чоловіків віком від 20 до 50 років із хірургічною патологією ЩЗ. Усі пацієнти були в евтиреоїдному стані та обов’язково оглядалися на перед- і поопераційному етапах отоларингологом із використанням відеоларингоскопії – патологічних змін, характерних для пошкодження поворотних гортанних нервів, не виявлено. Проводили запис голосу пацієнта, який називав ім’я, по-батькові та прізвище, дату народження та дату дослідження, потім вимовляв протяжно голосний «і» звичним для себе голосом, потім звук «і» в ширшому діапазоні частот – від низьких до високих. По операції дослідження проводили повторно й аналізували отримані дані. Критерієм оцінки були F0, ∆F0, МЧФ.

Результати та обговорення. Пацієнтів роз­поділили на 2 групи. У першій групі відхилень від основних показників не виявлено. Пацієнти другої групи пред’являли скарги на огрубіння та послаблення голосу, першіння, кашель і мали істотні зміни у показниках спектрального аналізу голосу: зниження F0 у середньому на 60-80 Гц, зниження частотного діапазону у середньому на 150-200 Гц та істотні зміни ∆F0.

Висновки. Використання методу спектраль­ного аналізу голосу дозволяє об’єктивізувати ступінь і вид голосових порушень по операції та здійснювати їх подальший моніторинг у ході
лікувальних заходів і реабілітації.

Ключові слова


голос; зовнішня гілка верхнього гортанного нерва; частота основного тону; висота основного тону гортані; спектральний аналіз голосу; щитоподібна залоза; тиреоїдна хірургія

Повний текст:

PDF

Посилання


Лаврова Е.В. Логопедия. Основы фонопедии. М., 2007. – С. 3, 12.

Barczynski M., Konturek A., Stopa M. et al. Randomized controlled trial of visualization versus neuromonitoring of the external branch of the superior laryngeal nerve during thyroidectomy // World J. Surg. – 2012. – Vol. 6. – P. 1340-1347. https://doi.org/10.1007/s00268-012-1547-7

Kotaro Fukui, Yuma Ishikawa, Eiji Shintaku, Keisuke Ohno, Nana Sakakibara, Atsuo Takanishi, Masaaki Honda. Vocal Cord Model to Control Various Voices for Anthropomorphic Talking Robot // Proc. of 8th International Seminar on Speech Production, 2008. – P. 341-344.

Adachi S., Yu J. Two-dimensional model of vocal fold vibration for sound synthesis of voice and soprano singing // Journal of the Acoustical Society of America. – 2005. – Vol. 117, No 5. – Р. 3213-3224. https://doi.org/10.1121/1.1861592

Cernea C.R., Ferraz A.R., Furlani J. et al. Identification of the external branch of the superior laryngeal nerve during thyroidectomy // Am. J. Surg. – 1992. – Vol. 6. – P. 634-639. https://doi.org/10.1016/s0002-9610(05)80723-8


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter