DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(50).2015.74921

Вплив дефіциту вітаміну D на підвищення рівня паратгормону після хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з легким перебігом захворювання

С. М. Черенько, Г. В. Бандура

Анотація


Мета роботи – визначити вплив дефіциту вітаміну D на динаміку рівня паратгормону (ПТГ) після успішного хірургічного лікування хворих із м’яким первинним гіперпаратиреозом (ПГПТ).

Матеріали та методи. Проаналізовано поопераційні лабораторні дані 169 хворих із легким ПГПТ за період 2010–2012 рр. Вивчали рівні ПТГ, іонізованого кальцію та вітаміну D через 1, 3, 6 і 12 місяців після паратиреоїдектомії. Залежно від медикаментозної корекції рівня вітаміну D, яка проводилась препаратами вітаміну D (холекальциферол), хворих розподілили на дві групи: першу – ретроспективну (113 хворих, оперованих у 2010–2011 рр., яким не проводили корекцію рівня вітаміну D), серед них із дефіцитом вітаміну D 87 (76,9%) і без дефіциту 26 (23,1%); другу – проспективну (56 хворих із супутнім дефіцитом вітаміну D, оперованих протягом 2012 р.), яких лікували препаратами вітаміну D за 2–3 місяці перед і протягом 6 місяців після неї.

Результати та обговорення. В усіх випадках після операції спостерігали нормалізацію ПТГ і кальцію протягом перших 1–2 днів. Рівень ПТГ підвищився через 1–6 тижнів після операції та залишався підвищеним протягом 3–12 місяців після неї у 73 (83,9%) хворих  ретроспективної групи з дефіцитом вітаміну D та у 4 (15,3%) хворих ретроспективної групи без дефіциту вітаміну D. Лікування дефіциту вітаміну D пероральними формами холекальциферолу з препаратами кальцію було ефективним і нормалізувало рівень ПТГ у поопераційний період у 82 (94,3%) і 19 (73,1%) хворих відповідно. Симптоматичну гіпокальціємію спостерігали у 55 (63,2%) хворих ретроспективної групи з дефіцитом вітаміну D та в 11 (42,3%) пацієн­тів без дефіциту вітаміну D. Усім хворим проспек­тивної групи (56 осіб) з м’яким перебігом ПГПТ і дефіцитом вітаміну D проводили терапію препаратами вітаміну D (холекальциферол за 2–3 місяці перед операцією та протягом 6 місяців після операції). Через 1 місяць по операції підвищеним рівень ПТГ був лише у 8 (14,3%) хворих. Помірна гіперпаратиринемія утримувалася протягом перших 3–5 місяців по операції. Симптоматична гіпокальціємія мала місце лише у 13 (23,2%) хворих, що суттєво менше, ніж в обох ретроспективних групах (р<0,05).

Висновки. У пацієнтів із ПГПТ завчасна корекція дефіциту вітаміну D дозволяє не лише дифе­ренціювати первинний і вторинний гіперпарати­ реоз, а й запобігти тривалому підвищенню рівня ПТГ у поопераційний період у більшості пацієнтів.

Ключові слова


первинний гіперпаратиреоз; хірургічне лікування; поопераційне підвищення рівня паратгормону; вітамін D

Повний текст:

PDF

Посилання


Denizot A., Pucini M., Chagnaud C., Botti G., Henry J.F. Normocalcemia with elevated parathyroid hormone levels after surgical treatment of primary hyperparathyroidism // American Journal of Surgery – 2001. – Vol. 182, No 1. – Р. 15–19. https://doi.org/10.1016/s0002-9610(01)00664-x

Brasier A.R., Nussbaum S.R. Hungry bone syndrome: clinical and biochemical predictors of its occurrence after parathyroid surgery // American Journal of Medicine. – 1988. – 84. – Р. 654–660. https://doi.org/10.1016/0002-9343(88)90100-3

Graal M.B., Wolffenbuttel B.H. Consequences of long-term hyperparathyroidism // Netherlands Journal of Medicine – 1998. – Vol. 53. – Р. 37–42. https://doi.org/10.1016/s0300-2977(98)00010-2

Grey A., Lucas J., Horne A., Gamble G., Davidson J.S., Reid I.R. Vitamin D repletion in patients with primary hyperparathyroidism and coexistent vitamin D insufficiency // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2005. – Vol. 90. – Р. 2122–2126. https://doi.org/10.1210/jc.2004-1772

Bollerslev J., Marcocci C., Sosa M., Nordenstrom J., Bouillon R., Mosekilde L. Current evidence for recommendation of surgery, medical treatment and vitamin D repletion in mild primary hyperparathyroidism // European Journal of Endocrinology – 2011. – Vol. 165. – Р. 851-864. https://doi.org/10.1530/eje-11-0589

Rolighed L., Bollerslev J., Mosekilde L. Vitamin D treatment in primary hyperparathyroidism // Current Drug Safety. – 2011. – 6. – Р. 100–107. https://doi.org/10.2174/157488611795684613

Beyer T.D., Solorzano C.C., Starr F., Nilubol N., Prinz R.A. Parathyroidectomy outcomes according to operative approach // American Journal of Surgery. – 2007. – Vol. 193. No 3. – Р. 368–373. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2006.09.023


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter