DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(50).2015.74897

Особливості експресії цикліну D1 у пухлинах щитоподібної залози фолікулярного походження

О. О. Гузь

Анотація


Гетерогенність пухлин щитоподібної залози (ЩЗ) фолікулярного походження обумовлює певні диференційно-діагностичні труднощі як під час ци­­тологічного аналізу аспірату, так і під час остаточного патогістологічного дослідження. Наразі інтен­сивно вивчається роль різних діаг­ остичних/прогностичних маркерів у діагностиці пухлин ЩЗ. Нормальні клітини фолікулярного епітелію ЩЗ не експресують циклін D1, тоді як у злоякісних його експресію зареєстровано у 60-70% випадків.

Мета роботи – визначити експресію цикліну D1 у пухлинах ЩЗ фолікулярного походження. Матеріали та методи. Матеріалом для дослід­ ження були гістологічні препарати пухлин ЩЗ 28 пацієнтів із доброякісними та злоякісними новоутвореннями ЩЗ у період 2011-2012 рр. Середній вік хворих складав 42,8±3,9 року (від 28 до 75 років). За результатами остаточного патогістологічного дослідження пухлини ЩЗ розподілено на 3 групи: доброякісні (10 випадків, 35,7%), злоякісні (10 випадків, 35,7%) і ФП НПЗ (8 випадків, 28,6%). Гру­пу доброякісних пухлин склали АФА (6 випадків, 60,0%) і ГТП (4 випадків, 40,0%), групу злоякісних – ФР (4 випадки, 40,0%) і ФВ ПР (6 випадків, 60,0%). Імуногістохімічне дослідження проведено з вико­ри­­станням стандартного стрептавідин-біотин-пер­ок­­­­сидазного методу із застосуванням моноклональних антитіл за рекомендованою методикою. Реакцію оцінювали напівкількісним методом.

Результати та обговорення. Імуноекспресію цикліну D1 виявлено в усіх пухлинах ЩЗ різного ступеня злоякісності, але інтенсивність її різ­нилась. У доброякісних пухлинах експресія цик­ліну D1 була слабкою (30%), а у злоякісних – перевищувала 90%, у ФП НПЗ визначалась у половині випадків.

Висновки. Отримані результати продемонстрували, що експресія цикліну D1 може мати прогностичне значення у вивченні біологічної поведінки злоякісних новоутворень ЩЗ.


Ключові слова


імуногістохімія; щитоподібна залоза; циклін D1

Повний текст:

PDF

Посилання


Baloch Z.W., LiVolsi V.A. Follicular-patterned lesions of the thyroid: the bane of the pathologist / Am. J. Clin. Pathol. – 2002. – V. 117. – P. 143-150. https://doi.org/10.1309/8vl9-ecxy-nvmx-2rqf

Fonseca E., Sobrinho-Simoes M. Diagnostic problems in differentiated carcinomas of the thyroid // Path. Res. Pract. – 1995. – Vol. 191. – P. 318-331. https://doi.org/10.1016/s0344-0338(11)80885-x

Dabbs D.J., Davis A.T., Bonsib S.M. et al. Comparison of MIB-1 proliferation rates for eosinophilic renal tumors. Oncocytoma, chromophobe renal carcinoma, and eosinophilic variant of renal carcinoma // Appl. Immunohistochem. – 1998. – Vol. 6. – P. 187-190. https://doi.org/10.1097/00022744-199812000-00003

Saiz A.D., Olvera M., Rezk S. et al. Immunohistochemical expression of cyclin D1, E2F-1 and Ki67 in benign and malignant thyroid lesions // J. Pathol. – 2002. – Vol. 198. – P. 157-162. https://doi.org/10.1002/path.1185

Muller-Hocker J. Immunoreactivity of p53, and bcl-2 in oncocytic adenomas and carcinomas of the thyroid gland // Hum. Pathol. – 1999. – Vol. 30 – P. 926-933. https://doi.org/10.1016/s0046-8177(99)90246-0

Ohori N.P., Nikiforova M.N., Schoedel K.E. Contribution of molecular testing to thyroid fine-needle aspiration cytology of "follicular lesion of undetermined significance / atypia of undetermined significance" // Cancer Cytopathol. – 2010. – Vol. 118, No 1. – P. 17-23. https://doi.org/10.1002/cncy.20063

Goto A., Sakamoto A., Machinami R. An immunohistochemical analysis of cyclin D1, p53 and p21 protein in tumors originating from the follicular epithelium of the thyroid gland // Pathol. Res. Pract. – 2001. – Vol. 197. – P. 217-222. https://doi.org/10.1078/0344-0338-00037

Kim J.Y., Cho H., Rhee B.D. et al. Expression of CD44 and cyclin D1 in fine needle aspiration cytology of papillary thyroid carcinoma // Acta Cytol. – 2002. – Vol. 46. – P. 679-683. https://doi.org/10.1159/000326975

Bieche I., Franc B., Vidaud D. et al. Analyses of MYC, ERBB2 and CCND1 genes in benign and malignant thyroid follicular cell tumors by real-time polymerase chain reaction // Thyroid. – 2001. – Vol. 11 – P. 147-152. https://doi.org/10.1089/105072501300042802

Basolo F., Caligo M.A., Pinchera A. et al. Cyclin D1 overexpression in thyroid carcinomas: relation with clinico-pathological parameters, retinoblastoma gene product and Ki67 labeling index // Thyroid. – 2000. – Vol. 10. – P. 741-746. https://doi.org/10.1089/thy.2000.10.741

Lazzereschi D., Sambuco L., Carnovale Scalzo C. et al. Cyclin D1 and cyclin E expression in malignant thyroid cells and in human thyroid carcinomas // Int. J. Cancer. – 1998. – Vol. 76. – P. 806-811. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0215(19980610)76:63.0.co;2-1

Nakashima M., Meirmanov S., Naruke Y. et al. Cyclin D1 overexpression in thyroid tumours from a radiocontaminated area and its correlation with Pin1 and aberrant beta-catenin expression // J. Pathol. – 2004. – Vol. 202, No 4. – P. 446-455. https://doi.org/10.1002/path.1534

Park Y.J. Kwak S.H., Kim D.C. et al. Diagnostic value of galectin-3, HBME-1, cytokeratin 19, high molecular weight cytokeratin, cyclin D1 and p27 (kip1) in the differential diagnosis of thyroid nodules // J. Korean Med. Sci. – 2007. – Vol. 22, No 4. – P. 621-628. https://doi.org/10.3346/jkms.2007.22.4.621


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter