Патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози у Прикарпатському ендемічному зобному регіоні за 2000-2002 і 2010-2012 роки

Ю. О. Поспішіль, В. І. Вовк, У. В. Омеляш

Анотація


Мета роботи – вивчити патоморфоз непухлинних захворювань щитоподібної залози (ЩЗ) у мешканців Прикарпатського ендемічного зобного регіону.

Матеріали та методи. Проведено аналіз архіву результатів патогістологічних досліджень операційного матеріалу хворих, оперованих із приводу тиреоїдної патології у Львівській обласній клінічній лікарні та Військовому медичному клінічному центрі Західного регіону за період з 2000 по 2002 рік за (1377 випадків) та з 2010 по 2012 рік (1874 випадки).

Результати та обговорення. 2010-2012 роками порівняно з 2000-2002 роками серед загального числа хворих, оперованих із приводу тиреоїдної патології, зросла частка багатовузлового нетоксичного зоба, фокального тиреоїдиту, тиреоїдиту де Кервена та зменшилася частка дифузного токсичного та дифузного нетоксичного зоба, автоімунного тиреоїдиту Хашімото. Серед загального числа оперованих із приводу тиреоїдної патології співвідношення чоловіків і жінок складало 1:10 2000- 2002 роками та 1:8 2010-2012 роками. Найбільшою кількість оперованих із приводу тиреоїдної патології як серед жінок так і серед чоловіків була у віковій групі 45-59 років. Серед загального числа оперованих із приводу тиреоїдної патології частими є випадки поєднання в одного пацієнта декількох захворювань ЩЗ: 29,2% 2000-2002 роками та 23,8% випадків 2010-2012 роками.

Висновки. У мешканців Прикарпатського ендемічного зобного регіону, оперованих із приводу тиреоїдної патології 2000-2002 і 2010-2012 роками, виявлено прояви патоморфозу непухлинних захворювань ЩЗ. Серед загального числа оперованих із приводу тиреоїдної патології переважали жінки. Частими є випадки поєднання декількох захворювань ЩЗ в одного пацієнта.


Ключові слова


патоморфоз; непухлинні захворювання щитоподібної залози; ендемічний регіон

Повний текст:

PDF

Посилання


Абросимов А.Ю., Лушников Е.Ф., Франк Г.А. Радиогенный (Чернобыльский) рак щитовидной железы // Архив патологии. – 2001. – No 4. – С. 3-9.

Аветіс’ян І.Л. Папілярна мікрокарцинома щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС: патоморфологічна характеристика. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Київ, 1997. – 17 с.

Аутоимунный тиреоидит и рак щитовидной железы: клинико-морфологические аспекты сочетанной патологии / Н.В. Гульчий, И.В. Аветисьян, А.О. Яровой, А.П. Демидюк // Український медичний часопис. – 2001. – No 3. – С. 84-87.

Басинский В.А. Патоморфоз заболеваний щитовидной железы у жителей Гродненской области (Беларусь). Автореф. дис. док. мед. наук. – Минск. – 2003. – 39 с.

Бомаш Н.Ю. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. – М.: Медицина, 1981. – 176 с.

Вовк В.І. Патоморфоз основних хірургічних захворювань щитовидної залози в Прикарпатті. Дисертація канд. мед. наук. – Львів, 1993. – 136 с.

Клинико-морфологические характеристики сочетанного течения рака щитовидной железы и доброкачественной тиреоидной патологии / А.В. Мужичук, Н.И. Афанасьева, В.Г. Шевцов, В.В. Мужичук // Международный медицинский журнал. – 2009. – No 2. – С. 91-95.

Лушников Е.Ф. Чернобыль: Патология щитовидной железы (факты и обьяснения) // Медицинская радиология и радиционная безопасность. – 2001. – No 5. – С. 16-26.

Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю. Сучасні аспекти хірургічного лікування вузлових форм зоба // Клінічна хірургія. – 2012. – No 10. – С. 49-52.

Медикаментозный патоморфоз щитовидной железы у больных с клиническим гипертиреозом, обусловленным изолированной аутоиммунной тиреопатией и декомпенсированной функциональной тиреоидной автономной гиперфункцией / В.А. Туманский, Ю.В. Мартовицкая, Ю.Н. Сорока, О.С. Доля // Патологія. – 2010. – No 1. – С. 35-38.

Прояви і діагностика зміненого перебігу захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи / В. Терещенко, В. Піщиков, Л. Дегтярьова, Т. Сегеда // Вісник НАН України. – 2011. – No 4. – С. 24-34.

Хмельницкий О.К., Елисеева Н.А. Тиреоидиты Хашимото и де Кервена // Архив патологии. – 2003. – Т. 65, No 6. – С. 44-48.

Черенько С.М. Діагностика, тенденції патоморфозу і захворюваності, прогноз розвитку та хірургічне лікування вогнищевої патології щитовидної залози. Автореф. дис. докт. мед. наук. – Київ, 1999. – 37 с.

Якимець Н.С. Патоморфологічні особливості автоімунного тиреоїдиту Хашімото у Прикарпатському ендемічному регіоні зоба. Автореф. дис. канд. мед. наук. – Львів, 2011. – 22 с.

High prevalence of RET/PTC rearrangements in Ukrainian and Belarussian post-Chernobyl thyroid papillary carcinomas: a strong correlation between RET/PTC3 and the solid-follicular variant / G.A. Thomas, H. Bunnell, H.A. Cook et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1999. – Vol. 84, No 11. – P. 4232-4238. https://doi.org/10.1210/jcem.84.11.6129

Ljungberg O. Biopsy pathology of the thyroid and parathyroid. – London, Glasgow, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman and Hall Medical, 1992. – 362 p.

Rosai J., Carcangiu M.L., DeLellis R.A. Tumors of the thyroid gland. Atlas of tumor pathology. Third series. Fascicle 5. – Washington: AFIP, 1992. – 343 p.

Thyroid pathology in residents of the Kiev region, Ukraine, during pre- and post-Chernobyl periods / I.L. Avetisian, N.V. Gulchiy, A.P. Demidiuk, A.V. Stashuk // Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. – 1996. – Vol. 15, No 2-4. – P. 233-237.

WHO Classification of tumours. Pathology and genetics of tumours of endocrine organs / R.A. DeLellis, R.V. Lloyd, P.U. Heitz, C. Eng (eds). – Lyon: IARC Press, 2004. – 320 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(49).2015.74461Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter