Чинники ризику розвитку дистресу, пов’язаного з цукровим діабетом, у населення України

Автор(и)

  • Т. Ю. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4229-2075
  • В. І. Паньків Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9205-9530
  • С. М. Ткач Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5016-9187
  • З. Г. Крушинська Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine
  • Ю. Корсак Лікарня Штефана Кукури в Міхаловці, Slovakia https://orcid.org/0000-0001-8511-0556

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-4-10

Ключові слова:

цукровий діабет, цукровий дистрес, глікований гемоглобін, внутрішньо переміщені особи, супутні чинники, населення України

Анотація

Пов’язаний із цукровим діабетом (ЦД) дистрес — це психологічний синдром, який спричиняє погіршення перебігу і прогнозу пацієнтів із ЦД. Цукровий діабет значною мірою впливає на психосоціальне благополуччя та психічне здоров’я, що виявляється у вигляді депресії, тривоги та стресу, постійного страху перед гіпоглікемічними станами, порушеннями харчових звичок та розвитку дистресу як найпоширенішого психологічного коморбідного розладу.

Мета роботи — оцінити пов’язаний із ЦД дистрес та чинники його розвитку в дорослих хворих на ЦД в Україні за допомогою шкали діабетичного дистресу (DDS‑17).

Матеріали та методи. У період з березня до вересня 2023 року проведено перехресний аналіз за участю 126 пацієнтів із ЦД віком від 18 до 72 років (в середньому (48,2±6,9) року). Серед учасників дослідження було 93 (73,8%) жінки і 33 (26,2%) чоловіки. Визначали демографічні (стать, вік, маса тіла та зріст) і соціальні (сімейний стан, зайнятість, місце проживання) показники. Розраховували індекс маси тіла (ІМТ) з розподілом на три категорії: нормальна, надмірна маса тіла та ожиріння. Анкета містить запитання про паління, сімейний стан, зайнятість, місце проживання (постійна адреса або внутрішньо переміщені особи), історію хвороби (ЦД, ускладнення) та схему лікування ЦД (пероральні протидіабетичні засоби, інсулін або їхнє поєднання).

Результати. У хворих на ЦД віком понад 40 років зареєстровано достовірно вищі показники емоційного стресу порівняно з молодшими пацієнтами (72,9% проти 46,3%, р=0,034). Внутрішньо переміщені особи з ЦД мали статистично значущо більший дистрес (90,8% проти 61,3%, р=0,023). У пацієнтів з ожирінням також зафіксували сильний дистрес (68,1% у порівнянні з особами з надмірною масою тіла — 48,1%; р=0,039). Схожі результати виявлено в неодружених (розлучених або овдовілих) і одружених учасників (78,3% і 49,2%; р=0,037). Установлено прямий кореляційний зв’язок між станом компенсації ЦД і дистресом. Хворі з рівнем глікованого гемоглобіну >6,5% і 5,7 — 6,4% мали помірний або сильний дистрес (45,3 і 40,6%; р=0,048).

Висновки. Частота пов’язаного з ЦД дистресу в Україні є високою. Він поширеніший серед внутрішньо переміщених осіб, а також серед хворих з вищим рівнем HbA1c, неодружених осіб і пацієнтів, які отримують комплексну схему лікування. Скринінг на діабетичний дистрес і надання кращої психологічної підтримки хворим можуть оптимізувати клінічні результати.

Біографії авторів

Т. Ю. Юзвенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., заступник директора з наукової роботи

В. І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., зав. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

С. М. Ткач, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., гол. наук. співр. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

З. Г. Крушинська, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

наук.співр. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

Ю. Корсак, Лікарня Штефана Кукури в Міхаловці

PhD, доцент, відділення ядерної радіології

Посилання

ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, et al., on behalf of the American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2023. Diabetes Care. 2023 Jan 1;46(Suppl 1):S19-S40. http://doi.org/10.2337/dc23-S002. Erratum in: Diabetes Care. 2023 Feb 01; Erratum in: Diabetes Care. 2023 Sep 1;46(9):1715. PMID: 36507649; PMCID: PMC9810477.

Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2022 Jan;183:109119. http://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119. Epub 2021 Dec 6. Erratum in: Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct;204:110945. PMID: 34879977.

Ukraine: diabetes on the front line. Editorial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2022; 10(4):231. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00084-5.

Levy NK, Park A, Solis D, Hu L, Langford AT, Wang B, Rogers ES. Social determinants of health and diabetes-related distress in patients with insulin-dependent type 2 diabetes: cross-sectional, mixed methods approach. JMIR Form Res. 2022 Oct 12;6(10):e40164. http://doi.org/10.2196/40164. PMID: 36222807; PMCID: PMC9607916.

Zhang Y, Zhang B, Chen C, Feng X, Song S, Wang H. The mediation effect of attitude on the association between knowledge and self-management behaviors in Chinese patients with diabetes. Int J Public Health. 2023 Sep 13;68:1606022. http://doi.org/10.3389/ijph.2023.1606022. PMID: 37771845; PMCID: PMC10522835.

Ayre J, Bonner C, Muscat DM, Bramwell S, McClelland S, Jayaballa R, Maberly G, McCaffery K. Type 2 diabetes self-management schemas across diverse health literacy levels: a qualitative investigation. Psychol Health. 2022 Jul;37(7):867-89. http://doi.org/10.1080/08870446.2021.1909023. Epub 2021 Apr 30. PMID: 33931003.

Bhaskara G, Budhiarta AAG, Gotera W, Saraswati MR, Dwipayana IMP, Semadi IMS, Nugraha IBA, et al. Factors associated with diabetes-related distress in type 2 diabetes mellitus patients. Diabetes Metab Syndr Obes. 2022 Jul 15;15:2077-85. http://doi.org/10.2147/DMSO.S363431. PMID: 35873530; PMCID: PMC9296679.

Khashayar P, Shirzad N, Zarbini A, Esteghamati A, Hemmatabadi M, Sharafi E. Diabetes-related distress and its association with the complications of diabetes in Iran. J Diabetes Metab Disord. 2022 Jul 27;21(2):1569-75. http://doi.org/10.1007/s40200-022-01103-2. PMID: 35915591; PMCID: PMC9328774.

Schmitt A, Reimer A, Kulzer B, Haak T, Ehrmann D, Hermanns N. How to assess diabetes distress: comparison of the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) and the Diabetes Distress Scale (DDS). Diabet Med. 2016 Jun;33(6):835-43. http://doi.org/10.1111/dme.12887. Epub 2015 Sep 8. PMID: 26287511.

Polonsky WH, Fisher L, Earles J, Dudl RJ, Lees J, Mullan J, Jackson RA. Assessing psychosocial distress in diabetes: development of the diabetes distress scale. Diabetes Care. 2005 Mar;28(3):626-31. http://doi.org/10.2337/diacare.28.3.626. PMID: 15735199.

Elotla SF, Fouad AM, Mohamed SF, Joudeh AI, Mostafa M, Hayek SE, Shah J, Ahmed HAS. Association between diabetes-related distress and glycemic control in primary care patients with Type 2 diabetes during the coronavirus disease 2019 (­COVID‑19) pandemic in Egypt. J Family Community Med. 2023 Jan-Mar;30(1):42-50. http://doi.org/10.4103/jfcm.jfcm_238_22. Epub 2022 Dec 29. PMID: 36843865; PMCID: PMC9954422.

Zinich L, Korpachev V, Hovaka V. Distress in diabetes mellitus. Endocrinology. 2022;27(2):124-32. https://doi.org/10.31793/1680-1466.2022.27-2.124.

Ibrahim A, Rida A, Dakroub D, Cherri S, Fahs H, Hammoud J, Hallit S, El Khatib S, Altyar AE, Abdel-Daim MM, Rahal M, Ghaboura N, Malaeb D. Association between diabetes distress and sociodemographic and/or socioeconomic factors among adults: A cross-sectional study. Heliyon. 2023 Nov 14;9(11):e21767. http://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21767. PMID: 38074890; PMCID: PMC10700387.

Niroomand M, Babaniamansour S, Aliniagerdroudbari E, Golshaian A, Meibodi AM, Absalan A. Distress and depression among patients with diabetes mellitus: prevalence and associated factors: a cross-sectional study. J Diabetes Metab Disord. 2021 Jan 18;20(1):141-51. http://doi.org/10.1007/s40200-020-00721-y. PMID: 34178826; PMCID: PMC8212327.

Aljuaid MO, Almutairi AM, Assiri MA, Almalki DM, Alswat K. Diabetes-related distress assessment among type 2 diabetes patients. J Diabetes Res. 2018 Mar 26;2018:7328128. http://doi.org/10.1155/2018/7328128. PMID: 29770340; PMCID: PMC5892264.

Alzughbi T, Badedi M, Darraj H, Hummadi A, Jaddoh S, Solan Y, Sabai A. Diabetes-related distress and depression in Saudis with type 2 diabetes. Psychol Res Behav Manag. 2020 May 15;13:453-8. http://doi.org/10.2147/PRBM.S255631. PMID: 32547267; PMCID: PMC7239888.

Nguyen VB, Tran TT, Dang TL, et al. Diabetes-related distress and its associated factors among patients with diabetes in Vietnam. Psychol Res Behav Manag. 2020 Dec 14;13:1181-9. http://doi.org/10.2147/PRBM.S285291. PMID: 33363418; PMCID: PMC7754255.

Tunsuchart K, Lerttrakarnnon P, Srithanaviboonchai K, Likhitsathian S, Skulphan S. Type 2 diabetes mellitus related distress in thailand. int j environ res public health. 2020 mar 30;17(7):2329. http://doi.org/10.3390/ijerph17072329. PMID: 32235629; PMCID: PMC7177402.

Alessi J, Yankiv M. War in Ukraine and barriers to diabetes care. Lancet. 2022 Apr 16;399(10334):1465-6. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00480-9. Epub 2022 Mar 21. PMID: 35325602.

AlOtaibi AA, Almesned M, Alahaideb TM, Almasari SM, Alsuwayt SS. Assessment of diabetes-related distress among type 2 diabetic patients, Riyadh, Saudi Arabia. J Family Med Prim Care. 2021 Sep;10(9):3481-9. http://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_488_21. Epub 2021 Sep 30. PMID: 34760777; PMCID: PMC8565154.

Steptoe A, Frank P. Obesity and psychological distress. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2023 Oct 23;378(1888):20220225. http://doi.org/10.1098/rstb.2022.0225. Epub 2023 Sep 4. PMID: 37661745; PMCID: PMC10475872.

Huizinga MM, Bleich SN, Beach MC, Clark JM, Cooper LA. Disparity in physician perception of patients’ adherence to medications by obesity status. Obesity (Silver Spring). 2010 Oct;18(10):1932-7. http://doi.org/10.1038/oby.2010.35. Epub 2010 Feb 25. PMID: 20186132; PMCID: PMC3149807.

Cai X, Hu D, Pan C, Li G, Lu J, Ji Q, Su B, Tian H, Qu S, Weng J, Zhang D, Xu J, Ji L. The risk factors of glycemic control, blood pressure control, lipid control in Chinese patients with newly diagnosed type 2 diabetes _ A nationwide prospective cohort study. Sci Rep. 2019 May 22;9(1):7709. http://doi.org/10.1038/s41598-019-44169-4. PMID: 31118445; PMCID: PMC6531462.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження