Можливості імуноцитохімічного визначення експресії HBME-1 у діагностичному пошуку диференційованої карциноми щитоподібної залози. Власне дослідження

Автор(и)

  • О. П. Нечай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5978-4458
  • Н. І. Белемець Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • Д. М. Квітка Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7606-8365
  • Є. С. Козачук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2453-2496
  • О. А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1329-279X

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-3-5

Ключові слова:

рак щитоподібної залози, HBME‑1, «Gray zone»

Анотація

Мета роботи — дослідити варіанти експресії HBME‑1 на цитологічному матеріалі, класифікованому за категоріями Bethesda як сумнівні (ІІІ, ІV, V), оцінити значення тесту експресії HBME‑1 на відповідному гістологічному матеріалі вузлового зоба, фолікулярної пухлини з невизначеним потенціалом злоякісності для диференційної діагностики карциноми щитоподібної залози (ЩЗ).

Матеріали та методи. Проаналізовано дані 14 пацієнтів із вузловими ураженнями щитоподібної залози та цитологічними категоріями Bethesda III, IV і V («Gray zone»). Експресію HBME‑1 визначали за результатами імуноцитохімічного (IЦХ) та імуногістохімічного (IГХ) фарбування з використанням мишачих моноклональних антитіл до HBME‑1 людини (1 : 500; кат. № BSB 3459; «Bio SB» «Bioscince for the World», США). Ступінь експресії HBME‑1 розраховували як суму балів за інтенсивністю фарбування та квадратом кількості наявних в цитоплазмі клітин  в ІГХ‑зразку. Зразок із оцінкою >6 балів вважали позитивним.

Результати. Серед 14 досліджуваних пацієнтів HBME‑1‑позитивних було 5. Згідно з післяопераційним гістологічним висновком у групі таких хворих у 4 випадках діагностовано рак ЩЗ (у 3 — папілярний, у 1‑ фолікулярний), в 1 — фолікулярну пухлину невизначеної злоякісності. Важливо, що IЦХ та IГХ HBME‑1‑реакції у зразках цих пацієнтів були однакової інтенсивності. У 9 доопераційно негативних хворих за HBME‑1 згідно з підсумковим гістологічним висновком не виявлено злоякісних новоутворень. У 6 хворих діагностовано вузловий зоб, у 3 — фолікулярну пухлину невизначеної злоякісності. Гістологічні зразки всіх 9 пацієнтів також були негативними щодо HBME‑1. Отримані результати продемонстрували збільшення частоти виявлення раку з підвищенням категорії Bethesda. Застосування статистичного програмного забезпечення для біомедичних досліджень «MedCalc» виявило, що позитивна прогностична цінність тесту експресії HBME‑1 становила 80% (95% довірчий інтервал 38,4—96,3%), діагностична ефективність — 92,9% (95% довірчий інтервал 66,1—99,8%). Ці дані свідчать про великий потенціал тесту, однак через невелику кількість спостережень довірчі інтервали дуже широкі.

Висновки. HBME‑1 може бути ІЦХ‑маркером для диференціації доброякісних і злоякісних вузлових утворень ЩЗ, а його застосування допоможе зменшити кількість зайвих хірургічних видалень доброякісних утворень, що поліпшить якість життя пацієнтів і зменшить навантаження на медичні служби.

 

Біографії авторів

О. П. Нечай, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

к. мед. н., ст. наук. співр., зав. відділу патології

Н. І. Белемець, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

зав. відділення цитології

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., старший дослідник

Д. М. Квітка, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

лікар-хірург

Є. С. Козачук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

к. мед. н., вчений секретар

О. А. Товкай, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України

Посилання

Asa SL, Giordano TJ, LiVolsi VA. Implications of the TCGA genomic characterization of papillary thyroid carcinoma for thyroid pathology: does follicular variant papillary thyroid carcinoma exist? Thyroid. 2015 Jan;25(1):1-2. http://doi.org/10.1089/thy.2014.0540. PMID: 25409450.

Yuan Y, Sun C, Yin T, Shao C, Pan B, Lu D, Hou S, Lowe S, Bentley R, Chen S, Huang C, Cheng C, Li Y, King B, Zhou Q, Yan C, Zhang F. Comparison of endoscopic thyroidectomy by complete areola approach and conventional open surgery in the treatment of differentiated thyroid carcinoma: A retrospective study and meta-analysis. Front Surg. 2022 Dec 20;9:1000011. http://doi.org/10.3389/fsurg.2022.1000011. PMID: 36605164; PMCID: PMC9807756.

Paschke R, Lincke T, Müller SP, Kreissl MC, Dralle H, Fassnacht M. The Treatment of Well-Differentiated Thyroid Carcinoma. Dtsch Arztebl Int. 2015 Jun 26;112(26):452-8. http://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0452. PMID: 26205749; PMCID: PMC4515787.

De Matos PS, Ferreira AP, de Oliveira Facuri F, Assumpção LV, Metze K, Ward LS. Usefulness of HBME-1, cytokeratin 19 and galectin-3 immunostaining in the diagnosis of thyroid malignancy. Histopathology. 2005 Oct;47(4):391-401. http://doi.org/10.1111/j.1365-2559.2005.02221.x. PMID: 16178894.

Sadamori H, Yagi T, Iwagaki H, Matsuda H, Shinoura S, Umeda Y, Ohara N, Yanai H, Ogino T, Tanaka N. Immunohistochemical staining of liver grafts with a monoclonal antibody against HCV-Envelope 2 for recurrent hepatitis C after living donor liver transplantation. J Gastroenterol Hepatol. 2009 Apr;24(4):574-80. http://doi.org/10.1111/j.1440-1746.2008.05638.x. PMID: 19368635.

Rossi ED, Straccia P, Palumbo M, Stigliano E, Revelli L, Lombardi CP, Santeusanio G, Pontecorvi A, Fadda G. Diagnostic and prognostic role of HBME-1, galectin-3, and β-catenin in poorly differentiated and anaplastic thyroid carcinomas. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2013 May;21(3):237-41. http://doi.org/10.1097/PAI.0b013e3182688d0f. PMID: 23235344.

Baloch ZW, Asa SL, Barletta JA, Ghossein RA, Juhlin CC, Jung CK, LiVolsi VA, Papotti MG, Sobrinho-Simões M, Tallini G, Mete O. Overview of the 2022 WHO Classification of Thyroid Neoplasms. Endocr Pathol. 2022 Mar;33(1):27-63. http://doi.org/10.1007/s12022-022-09707-3. Epub 2022 Mar 14. PMID: 35288841.

Trimboli P, Guidobaldi L, Amendola S, Nasrollah N, Romanelli F, Attanasio D, Ramacciato G, Saggiorato E, Valabrega S, Crescenzi A. Galectin-3 and HBME-1 improve the accuracy of core biopsy in indeterminate thyroid nodules. Endocrine. 2016 Apr;52(1):39-45. http://doi.org/10.1007/s12020-015-0678-7. Epub 2015 Jul 4. PMID: 26142180.

Arcolia V, Journe F, Renaud F, Leteurtre E, Gabius HJ, Remmelink M, Saussez S. Combination of galectin-3, CK19 and HBME-1 immunostaining improves the diagnosis of thyroid cancer. Oncol Lett. 2017 Oct;14(4):4183-4189. http://doi.org/10.3892/ol.2017.6719. Epub 2017 Aug 4. PMID: 28943926; PMCID: PMC5592881.

Crescenzi A, Baloch Z. Immunohistochemistry in the pathologic diagnosis and management of thyroid neoplasms. Front Endocrinol (Lausanne). 2023 May 31;14:1198099. http://doi.org/10.3389/fendo.2023.1198099. PMID: 37324272; PMCID: PMC10266214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження