Щитоподібна залоза і серце: погляд кардіолога на ендокринну патологію. Огляд літератури

Автор(и)

  • В. Є.  Кондратюк Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4891-2338
  • А. П. Стахова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1514-7377

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-3-41

Ключові слова:

гіпертиреоз, гіпотиреоз, дилатаційна кардіоміопатія, кардіоміопатія Такоцубо

Анотація

Розглянуто механізм дії та вплив гормонів щитоподібної залози (ЩЗ) на серцево‑судинну гемодинаміку і зміну структури міокарда. Наведено коротку характеристику геномних та негеномних механізмів тиреоїдних гормонів. Висвітлено механізми впливу тиреоїдних гормонів на розвиток артеріальної та легеневої гіпертензії, фібриляції передсердь. Акцентовано увагу на тому, що на тлі гіпертиреозу розвивається застійна серцева недостатність за дилатаційним типом. Досліджено можливий зв’язок між гіперфункцією ЩЗ і стрес‑індукованою кардіоміопатією Такоцубо. Проілюстровано вплив субклінічного гіпертиреозу на розвиток та прогресування серцевої патології. Розглянуто механізм впливу гіпотиреозу на параметри ліпідного спектра, гострофазові показники запалення, чутливість до інсуліну. Визначено зміни структурно‑функціонального стану та біоелектричної активності серця за наявності гіпотиреозу. Наголошено на важливості досягнення еутиреоїдного стану як при тиреотоксикозі, так і при гіпотиреозі. Стрес‑індукована кардіоміопатія Такоцубо тісно пов’язана з гіпертиреоїдним станом і часто супроводжується розвитком кардіогенного шоку. Гіпертиреоз асоціюється зі зростанням ризику розвитку постійної форми фібриляції передсердь та стану гіперкоагуляції. Досягнення еутиреоїдного стану може спричинити зворотний розвиток гіпертрофії лівого шлуночка і зменшення дилатації камер серця. Навіть субклінічний гіпертиреоз підвищує ризик загальної смертності та серцево‑судинних подій, особливо у літніх осіб. Для хворих на гіпотиреоз притаманний розвиток анемії, дисліпідемії, зниження чутливості до інсуліну, що пов’язане з ендотеліальною дисфункцією. При гіпотиреозі на відміну від гіпертиреозу ризик розвитку фібриляції передсердь нижчий за рахунок підвищення аритмогенного порогу, але характернішими є синусова брадикардія, атріовентрикулярні блокади різного ступеня та подовження інтервалу QT, що асоціюється з раннім розвитком порушення релаксації міокарда. У пацієнтів із патологією ЩЗ досягнення стану еутиреозу є обов’язковим для забезпечення кардіопротекції та вазопротекції.

 

Біографії авторів

В. Є.  Кондратюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2

А. П. Стахова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

доктор філософії (PhD), асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2

Посилання

Danzi S, Klein I. Thyroid disease and the cardiovascular system. Endocrinol Metab Clin North Am. 2014. June; 43 2:517-28. http://doi.org/10.1016/j.ecl.2014.02.005.

Vargas-Uricoechea H, Bonelo-Perdomo A, Sierra-Torres CH. Effects of thyroid hormones on the heart. Clin Investig Arterioscler. 2014. Nov-Dec; 26 6:296-309. http://doi.org/10.1016/j.arteri.2014.07.003.

Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. Circulation. 2007. October 9; 116 15:1725-35. http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.106.678326.

Klein I, Danzi S. Thyroid disease and the heart. Curr Probl Cardiol. 2016. February; 41 2:65-92. http://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2015.04.002.

Nabbout LA, Robbins RJ. The cardiovascular effects of hyperthyroidism. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2010. Apr-Jun; 6 2:3-8. http://doi.org/10.14797/mdcj-6-2-3.

Vallabhajosula S, Radhi S, Cevik C, Alalawi R, Raj R, Nugent K. Hyperthyroidism and pulmonary hypertension: an important association. Am J Med Sci. 2011. December; 342 6:507-12. http://doi.org/10.1097/MAJ.0b013e31821790f4.

Siu CW, Zhang XH, Yung C, Kung AW, Lau CP, Tse HF. Hemodynamic changes in hyperthyroidism-related pulmonary hypertension: a prospective echocardiographic study. J Clin Endocrinol Metab. 2007. May; 92 5:1736-42. http://doi.org/10.1210/jc.2006-1877. Epub 2007 Feb 27.

Sugiura T, Yamanaka S, Takeuchi H, Morimoto N, Kamioka M, Matsumura Y. Autoimmunity and pulmonary hypertension in patients with Graves’ disease. Heart Vessels. 2015. September; 30 5:642-6. http://doi.org/10.1007/s00380-014-0518-3.

Osuna PM, Udovcic M, Sharma MD. Hyperthyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017 Apr-Jun;13(2):60-63. http://doi.org/10.14797/mdcj-13-2-60.

Nakazawa HK, Oyanagi H, Ito K. Hypertrophic cardiomyopathy and thyroid diseases. Int J Cardiol. 1986;12(1):97-99. http://doi.org/10.1016/0167-5273(86)90103-8.

Klein I, Ojamaa K. Thyroid hormone and the cardiovascular system. N Engl J Med. 2001. February 15; 344 7:501-9. http://doi.org/10.1056/NEJM200102153440707.

Biondi B. Mechanisms in endocrinology: Heart failure and thyroid dysfunction. Eur J Endocrinol. 2012. November; 167 5:609-18. http://doi.org/10.1530/EJE-12-0627.

Marković NS, Djurica S, Brajović M, Milosević DP. Srp Arh Celok Lek. Dilated cardiomyopathy associated with autoimmune disease of thyroid gland. 2005;133 Suppl 1:46-51. http://doi.org/10.2298/sarh05s1046m.

Wang W, Guan H, Gerdes AM, Iervasi G, Yang Y, Tang YD. Thyroid Status, Cardiac Function, and Mortality in Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(8):3210-3218. http://doi.org/10.1210/jc.2014-4159.

Mitchell JE, Hellkamp AS, Mark DB, et al. Thyroid function in heart failure and impact on mortality. JACC Heart Fail. 2013. February; 1 1:48-55. http://doi.org/10.1016/j.jchf.2012.10.004.

Ashdown B, Hynes EC. Thyroid Storm-induced Takotsubo Cardiomyopathy Presenting as Acute Chest Pain: A Case Report. Clin Pract Cases Emerg Med. 2021;5(4):399-402. http://doi.org/10.5811/cpcem.2021.4.52005.

Sia RW, Sutherland N, Wong C, Sharma N. Takotsubo cardiomyopathy in the setting of thyroid storm. BMJ Case Rep. 2022;15(5):e248353. http://doi.org/10.1136/bcr-2021-248353.

Aggarwal S, Papani R, Gupta V. The role of thyroid in Takotsubo cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2015;188:34. http://doi.org/10.1016/j.ijcard.2015.03.402.

Fan X, Liu P, Bai L. Cardiogenic shock due to Takotsubo cardiomyopathy associated with thyroid crisis: a case report. Eur Heart J Case Rep. 2022;6(10):ytac381. http://doi.org/10.1093/ehjcr/ytac381.

De Giorgi A,,Fabbian F,, Tiseo R, et al. Takotsubo cardiomyopathy and endocrine disorders: A mini-review of case reports. Am J EmergMed. 2014;32::1413-7. http://doi.org/10.1016/j.ajem.2014.07.030.

Gupta S,,Goyal P,, Idrees S, et al. Association of endocrine conditions with Takotsubo cardiomyopathy: a comprehensive review. J Am Heart Assoc. 2018;7::1-19. http://doi.org/10.1161/JAHA.118.009003.

Kalra S, Lakhani OJ, Chaudhary S. Takotsubo Endocrinopathy. Eur Endocrinol. 2020;16(2):97-99. http://doi.org/10.17925/EE.2020.16.2.97.

Tănase DM, Ionescu SD, Ouatu A, Ambăruş V, Arsenescu-Georgescu C. Risk assessment in the development of atrial fibrillation at patients with associate thyroid dysfunctions. Rev Med Chir Soc Med NatIasi. 2013. Jul-Sep; 117 3:623-9.

Bielecka-Dabrowa A, Mikhailidis DP, Rysz J, Banach M. The mechanisms of atrial fibrillation in hyperthyroidism. Thyroid Res. 2009. April 2; 2 1:4. http://doi.org/10.1186/1756-6614-2-4.

Chaker L, Heeringa J, Dehghan A, et al. Normal Thyroid Function and the Risk of Atrial Fibrillation: the Rotterdam Study. J Clin Endocrinol Metab. 2015. October; 100 10:3718-24. http://doi.org/10.1210/jc.2015-2480.

Staffurth JS, Gibberd MC, FuiSN. Arterial embolism in thyrotoxicosis with atrial fibrillation. Br Med J. 1977. September 10; 2 6088:688-90. http://doi.org/10.1136/bmj.2.6088.688.

Frost L, Vestergaard P, MosekildeL. Hyperthyroidism and risk of atrial fibrillation or flutter: a population-based study. ArchIntern Med. 2004. August 9-23; 164 15:1675-8. http://doi.org/10.1001/archinte.164.15.1675.

Sawin CT, Geller A, Wolf PA, et al. Low serum thyrotropin concentrations as a risk factor for atrial fibrillation in older persons. N Engl J Med. 1994. November 10; 331 19:1249-52. http://doi.org/10.1056/NEJM199411103311901.

Tomisti L, Materazzi G, Bartalena L, et al. Total thyroidectomy in patients with amiodarone-induced thyrotoxicosis and severe left ventricular systolic dysfunction. J Clin Endocrinol Metab. 2012. October; 97 10:3515-21. http://doi.org/10.1210/jc.2012-1797.

Al-Ghamdi AS, Aljohani N. Graves’ thyrotoxicosis-induced reversible cardiomyopathy: a case report. Clin Med Insights Case Rep. 2013. March 27; 6:47-50. http://doi.org/10.4137/CCRep.S10534.

Choudhury RP, MacDermot J. Heart failure in thyrotoxicosis, an approach to management. Br J Clin Pharmacol. 1998. November; 46 5:421-4. http://doi.org/10.1046/j.1365-2125.1998.00804.x.

Osman F, Franklyn JA, Holder RL, Sheppard MC, GammageMD. Cardiovascular manifestations of hyperthyroidism before and after antithyroid therapy: a matched case-control study. J Am Coll Cardiol. 2007. January 2; 49 1:71-81. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.08.042.

Surks MI, Ortiz E, Daniels GH, et al. Subclinical thyroid disease: scientific review and guidelines for diagnosis and management. JAMA. 2004. January 14; 291 2:228-38. http://doi.org/10.1001/jama.291.2.228.

Udovcic M, Pena RH, Patham B, Tabatabai L, Kansara A. Hypothyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2017 Apr-Jun;13(2):55-59. http://doi.org/10.14797/mdcj-13-2-55.

Ochs N, Auer R, Bauer DC, et al. Meta-analysis: subclinical thyroid dysfunction and the risk for coronary heart disease and mortality. Ann Intern Med. 2008. June 3; 148 11:832-45. http://doi.org/10.7326/0003-4819-148-11-200806030-00225.

Razvi S, Shakoor A, Vanderpump M, Weaver JU, Pearce SH. The influence of age on the relationship between subclinical hypothyroidism and ischemic heart disease: a metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab. 2008. August; 93 8:2998-3007. http://doi.org/10.1210/jc.2008-0167.

Biondi B, Palmieri EA, Lombardi G, Fazio S. Effects of subclinical thyroid dysfunction on the heart. Ann Intern Med. 2002. December 3; 137 11:904-14. http://doi.org/10.7326/0003-4819-137-11-200212030-00011.

Biondi B, Bartalena L, Cooper DS, Hegedus L, Laurberg P, KahalyGJ. The 2015 European Thyroid Association Guidelines on Diagnosis and Treatment of Endogenous Subclinical Hyperthyroidism. Eur Thyroid J. 2015. September; 4 3:149-63. http://doi.org/10.1159/000438750.

Nanchen D, Gussekloo J, Westendorp RG, et al. Subclinical thyroid dysfunction and the risk of heart failure in older persons at high cardiovascular risk. J Clin Endocrinol Metab. 2012. March; 97 3:852-61. http://doi.org/10.1210/jc.2011-1978.

Selmer C, Olesen JB, Hansen ML, et al. The spectrum of thyroid disease and risk of new onset atrial fibrillation: a large population cohort study. BMJ. 2012. November 27; 345: e7895. http://doi.org/10.1136/bmj.e7895.

Selmer C, Olesen JB, Hansen ML, et al. Subclinical and overt thyroid dysfunction and risk of all-cause mortality and cardiovascular events: a large population study. J Clin Endocrinol Metab. 2014. July; 99 7:2372-82. http://doi.org/10.1210/jc.2013-4184.

Jabbar A, Pingitore A, Pearcs SH, Zaman A, Iervasi G, RazviS. Thyroid hormones and cardiovascular disease. NatRevCardiol. 2017. January; 14 1:39-55. http://doi.org/10.1038/nrcardio.2016.174.

Pearce SH, Brabant G, Duntas L, et al. 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2013. December; 2 4:215-28. http://doi.org/10.1159/000356507.

Kahaly GJ, Dillmann WH. Thyroid hormone action in the heart. Endocr Rev. 2005. August; 26 5:704-28. http://doi.org/10.1210/er.2003-0033.

Rodondi N, Bauer DC, Cappola AR, et al. Subclinical thyroid dysfunction, cardiac function, and the risk of heart failure. The Cardiovascular Health study. J Am Coll Cardiol. 2008. September 30; 52 14:1152-9. http://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.07.009.

Iervasi G, Pingitore A, Landi P, et al. Low-T3 syndrome: a strong prognostic predictor of death in patients with heart disease. Circulation. 2003. February 11; 107 5:708-13. http://doi.org/10.1161/01.cir.0000048124.64204.3f.

Kim EJ, Lyass A, Wang N, et al. Relation of hypothyroidism and incident atrial fibrillation (from the Framingham Heart Study). Am Heart J. 2014. January; 167 1:123-6. http://doi.org/10.1016/j.ahj.2013.10.012.

Tribulova N, Knezl V, Shainberg A, Seki S, Soukup T. Thyroid hormones and cardiac arrhythmias. VasculPharmacol. 2010. Mar-Apr; 52 3-4:102-12. http://doi.org/10.1016/j.vph.2009.10.001.

Crowley WF Jr, Ridgway EC, Bough EW, Francis GS, Daniels GH, Kourides IA, Myers GS, Maloof F. Noninvasive evaluation of cardiac function in hypothyroidism. Response to gradual thyroxine replacement. N Engl J Med. 1977; 296:1-6. http://doi.org/10.1056/NEJM197701062960101.

Keating FR Jr, Parkin TW, Selby JB, Dickinson LS. Treatment of heart disease associated with myxedema. Prog Cardiovasc Dis. 1961; 3:364-381. http://doi.org/10.1016/s0033-0620(61)90004-4.

Adrees M, Gibney J, El-Saeity N, BoranG. Effects of 18 months of L-T4 replacement in women with subclinical hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf). 2009. August; 71 2:298-303. http://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2008.03509.x.

Fadeyev VV, Sytch J, Kalashnikov V, Rojtman A, Syrkin A, Melnichenko G. Levothyroxine replacement therapy in patients with subclinical hypothyroidism and coronary artery disease. Endocr Pract. 2006. Jan-Feb; 12 1:5-17. http://doi.org/10.4158/EP.12.1.5.

Flynn RW, Bonellie SR, Jung RT, MacDonald TM, Morris AD, Leese GP. Serum thyroid-stimulating hormone concentration and morbidity from cardiovascular disease and fractures in patients on long-term thyroxine therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2010. January; 95 1:186-93. http://doi.org/10.1210/jc.2009-1625.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Огляди літератури