Оптимізація комплексного лікування хворих із місцево поширеними злоякісними пухлинами щитоподібної залози з інвазією або компресією верхніх дихальних шляхів

Автор(и)

  • І. В. Дейнеко КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова» ДОР, Дніпро, Україна http://orcid.org/0000-0002-3120-0983

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-3-26

Ключові слова:

місцево поширені злоякісні пухлини щитоподібної залози, стеноз верхніх дихальних шляхів, трахеостомія, неоад’ювантна хіміотерапія, резекція верхніх дихальних шляхів

Анотація

Останнім часом швидко зростає кількість поширених злоякісних пухлин щитоподібної залози з інвазією або компресією верхніх дихальних шляхів, найчастіше — із середньою та низькою гістологічною диференціацією, що погіршує прогноз щодо одужання пацієнтів. Найважливіші прогностичні чинники у разі поширених злоякісних пухлин щитоподібної залози — гістологічна диференціація та поширеність пухлинної інвазії. Актуальність питання комплексного лікування хворих із місцево поширеними злоякісними пухлинами щитоподібної залози (МПЗПЩЗ) зумовлена відсутністю єдиної тактики, невизначеністю з вибором обсягу хірургічних утручань та резекцій верхніх дихальних шляхів (ВДШ).

Мета роботи — визначити лікувальну та хірургічну тактику для поліпшення комплексного лікування хворих із місцево поширеними злоякісними пухлинами щитоподібної залози з інвазією та компресією верхніх дихальних шляхів залежно від ступеня поширеності й гістологічної будови пухлини.

Матеріали та методи. Проліковано 2300 хворих зі злоякісними пухлинами щитоподібної залози. У дослідну групу відібрано 165 (7,2%) пацієнтів з МПЗПЩЗ категорії T4ab. Проаналізовано та порівняно клініко‑морфологічні характеристики хворих у загальній і дослідній групах. У дослідній групі виявлено нижчу морфологічну диференціацію пухлин, статистично значущу більшу кількість регіонарних та віддалених метастазів, більший вік пацієнтів, що погіршувало прогноз щодо одужання, переважання чоловіків.

Результати. Найчастіше пухлина поширювалася у ВДШ, у 55 хворих були ознаки стенозу ВДШ I—III ступеня. У 9 хворих з виразним стенозом III ступеня проведена ургентна трахеотомія, яка виявилася дуже складною, 3 хворих померли під час операції або в ранній післяопераційний період. У разі первинно неоперабельних пухлин категорії Т4b проводили неоад’ювантну протипухлинну хіміотерапію. Отриманий регрес пухлини дав змогу радикально прооперувати більшість пацієнтів. У хворих з інвазією у ВДШ проведено різні резекції ВДШ з накладанням трахеостом або первинним анастомозом. Проаналізовано ефективність різних методів залежно від поширеності інвазії та морфологічної диференціації пухлини. У дослідній групі показник летальності становив 31,0%, рецидивування — 39,3%.

Висновки. Прогноз щодо одужання в групі МПЗПЩЗ погіршувався через нижчу морфологічну диференціацію пухлин, більший вік пацієнтів, більшу кількіть регіонарних та віддалених метастазів. У разі стенозу ВДШ слід підготувати хворого до радикальної операції з інтраопераційним накладанням трахеостоми. При первинно неоперабельній пухлині доцільне проведення неоад’ювантної поліхіміотерапії. Хірургічне лікування МПЗПЩЗ має бути максимально радикальним («агресивним»). Вибір методу резекції ВДШ залежить від поширеності інвазії та ступеня диференціації пухлини і має відповідати онкологічним принципам.

Біографія автора

І. В. Дейнеко, КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова» ДОР, Дніпро

к. мед. н., зав. центру ендокринної хірургії

Посилання

Pizzato M, Li M, Vignat J, Laversanne M, Singh D, La Vecchia C, Vaccarella S. The epidemiological landscape of thyroid cancer worldwide: GLOBOCAN estimates for incidence and mortality rates in 2020. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Apr;10(4):264-72. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00035-3. Epub 2022 Mar 7. PMID: 35271818.

Horgan D, Führer-Sakel D, Soares P, et al. Tackling thyroid cancer in europe-the challenges and opportunities. Healthcare (Basel). 2022 Aug 25;10(9):1621. http://doi.org/10.3390/healthcare10091621. PMID: 36141235; PMCID: PMC9498891.

Houten R, Fleeman N, Kotas E, Boland A, Lambe T, Duarte R. A systematic review of health state utility values for thyroid cancer. Qual Life Res. 2021 Mar;30(3):675-702. http://doi.org/10.1007/s11136-020-02676-2. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33098494; PMCID: PMC7952343.

Darre T, Kpatcha TM, Bagny A, et al. Descriptive epidemiology of cancers in Togo from 2009 to 2016. Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Dec 29;18(12):3407-11. http://doi.org/10.22034/APJCP.2017.18.12.3407. PMID: 29286611; PMCID: PMC5980902.

Mehra S, Tuttle RM, Milas M, et al. Database and registry research in thyroid cancer: striving for a new and improved national thyroid cancer database. Thyroid. 2015 Feb;25(2):157-68. http://doi.org/10.1089/thy.2014.0270. Epub 2015 Jan 16. PMID: 25517683.

Pellegriti G, Frasca F, Regalbuto C, Squatrito S, Vigneri R. Worldwide increasing incidence of thyroid cancer: update on epidemiology and risk factors. J Cancer Epidemiol. 2013;2013:965212. http://doi.org/10.1155/2013/965212. Epub 2013 May 7. PMID: 23737785; PMCID: PMC3664492.

Lei S, Ding Z, Ge J, Zhao D. Association between prognostic factors and clinical outcome of well-differentiated thyroid carcinoma: A retrospective 10-year follow-up study. Oncol Lett. 2015 Sep;10(3):1749-54. http://doi.org/10.3892/ol.2015.3416. Epub 2015 Jun 24. PMID: 26622744; PMCID: PMC4533723.

Goodarzi E, Moslem A, Feizhadad H, et al. Epidemiology, incidence and mortality of thyroid cancer and their relationship with the human development index in the world: An ecology study in 2018. Adv Hum Biol 2019;9:162-7. https://doi.org/10.4103/AIHB.AIHB_2_19.

Roka R. Surgical treatment of locally advanced thyroid cancer. Innov Surg Sci. 2020 Sep 11;5(1-2):27-34. http://doi.org/10.1515/iss-2020-0012. PMID: 33506091; PMCID: PMC7798306.

Avenia N, Vannucci J, Monacelli M, et al. Thyroid cancer invading the airway: diagnosis and management. Int J Surg. 2016 Apr;28 Suppl 1:S75-8. http://doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.12.036. Epub 2015 Dec 18. PMID: 26708856.

Ríos A, Rodríguez JM, Ferri B, Matínez-Barba E, Febrero B, Parrilla P. Are prognostic scoring systems of value in patients with follicular thyroid carcinoma? Eur J Endocrinol. 2013 Oct 21;169(6):821-7. http://doi.org/10.1530/EJE-13-0372. PMID: 24050927.

Miranda-Filho A, Lortet-Tieulent J, Bray F, et al. Thyroid cancer incidence trends by histology in 25 countries: a population-based study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Apr;9(4):225-34. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00027-9. Epub 2021 Mar 1. PMID: 33662333.

Nabhan F, Dedhia PH, Ringel MD. Thyroid cancer, recent advances in diagnosis and therapy. Int J Cancer. 2021 Sep 1;149(5):984-92. http://doi.org/10.1002/ijc.33690. Epub 2021 May 29. PMID: 34013533.

Dell’Aquila M, Tralongo P, De Ruggieri G, et al. Does locally advanced thyroid cancer have different features? Results from a single Academic Center. J Pers Med. 2022 Feb 5;12(2):221. http://doi.org/10.3390/jpm12020221. PMID: 35207709; PMCID: PMC8879437.

Lincango-Naranjo E, Solis-Pazmino P, El Kawkgi O, et al. Triggers of thyroid cancer diagnosis: a systematic review and meta-analysis. Endocrine. 2021 Jun;72(3):644-59. http://doi.org/10.1007/s12020-020-02588-8. Epub 2021 Jan 29. PMID: 33512656.

Houten R, Fleeman N, Kotas E, Boland A, Lambe T, Duarte R. A systematic review of health state utility values for thyroid cancer. Qual Life Res. 2021 Mar;30(3):675-702. http://doi.org/10.1007/s11136-020-02676-2. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33098494; PMCID: PMC7952343.

Soheylizad M, Khazaei S, Jenabi E, Delpisheh A, Veisani Y. The relationship between human development index and its components with thyroid cancer incidence and mortality: using the decomposition approach. Int J Endocrinol Metab. 2018 Oct 20;16(4):e65078. http://doi.org/10.5812/ijem.65078. PMID: 30464773; PMCID: PMC6218660.

Xu J, Liao Z, Li JJ, Wu XF, Zhuang SM. The role of tracheostomy in anaplastic thyroid carcinoma. World J Oncol. 2015 Feb;6(1):262-64. http://doi.org/10.14740/wjon899w. Epub 2015 Feb 14. PMID: 29147413; PMCID: PMC5649943.

Wang H, Tao M, Zhang N, et al. Bronchoscopic interventions combined with percutaneous modalities for the treatment of thyroid cancers with airway invasion. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Feb;272(2):445-51. http://doi.org/10.1007/s00405-014-2963-0. Epub 2014 Mar 19. PMID: 24643849.

Hölting T, Meybier H, Buhr H. Problems of tracheotomy in locally invasive anaplastic thyroid cancer. Langenbecks Arch Chir. 1989;374(2):72-6. (In German). http://doi.org/10.1007/BF01261613. PMID: 2704285.

Bortz MD, Kuchta K, Winchester DJ, Prinz RA, Moo-Young TA. Extrathyroidal extension predicts negative clinical outcomes in papillary thyroid cancer. Surgery. 2021 Jan;169(1):2-6. http://doi.org/10.1016/j.surg.2020.04.003. Epub 2020 Jul 16. PMID: 32682508.

Palamarchuk A, Vlasenko M, Prudius P, Kolomiets V. Epidemiology and Morphological Features of Thyroid Cancer in People Living in Vinnytsia Region. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2016;79:82-85. https://doi.org/10.22141/2224-0721.7.79.2016.86423.

Takano T. Natural history of thyroid cancer [Review]. Endocr J. 2017 Mar 31;64(3):237-44. http://doi.org/10.1507/endocrj.EJ17-0026. Epub 2017 Feb 2. PMID: 28154351.

Brauckhoff M, Dralle H. Extrathyroidal thyroid cancer: results of tracheal shaving and tracheal resection. Chirurg. 2011 Feb;82(2):134-40 (in German). http://doi.org/10.1007/s00104-010-1975-6. PMID: 21153528.

Miyamaru S, Murakami D, Nishimoto K, et al. Optimal management of the unilateral recurrent laryngeal nerve involvement in patients with thyroid cancer. Cancers (Basel). 2021 Apr 28;13(9):2129. http://doi.org/10.3390/cancers13092129. PMID: 33925053; PMCID: PMC8125658.

Iwaki S, Maeda T, Saito M, et al. Role of immediate recurrent laryngeal nerve reconstruction in surgery for thyroid cancers with fixed vocal cords. Head Neck. 2017 Mar;39(3):427-31. http://doi.org/10.1002/hed.24627. Epub 2016 Dec 20.

Liu JW, Chen C, Loh EW, et al. Tyrosine kinase inhibitors for advanced or metastatic thyroid cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Curr Med Res Opin. 2018 May;34(5):795-803. http://doi.org/10.1080/03007995.2017.1368466. Epub 2017 Sep 12. PMID: 28812918.

Fallahi P, Ferrari SM, Elia G, et al. Evaluating vandetanib in the treatment of medullary thyroid cancer: patient-reported outcomes. Cancer Manag Res. 2019 Aug 21;11:7893-907. http://doi.org/10.2147/CMAR.S127848. PMID: 31686907; PMCID: PMC6708888.

Shindo ML, Caruana SM, Kandil E, et al. Management of invasive well-differentiated thyroid cancer: an American Head and Neck Society consensus statement. AHNS consensus statement. Head Neck. 2014 Oct;36(10):1379-90. http://doi.org/10.1002/hed.23619. Epub 2014 Aug 23. PMID: 24470171.

Schmid KW, Synoracki S, Dralle H, Wittekind C. Proposal for an extended pTNM classification of thyroid carcinoma: Commentary on deficits of the 8th edition of the TNM classification (German version). Pathologe. 2018 Feb;39(1):49-56 (in German). http://doi.org/10.1007/s00292-017-0410-x. PMID: 29372307.

Lloyd RV, Osamura RY, Kloppel G, Rosai J. WHO Classifcation of Tumors: Pathology and Genetics of Tumors of Endocrine Organs. 4th ed. Lyon, France: IARC Press; 2017. P. 66-143.

Basolo F, Macerola E, Poma AM, Torregrossa L. The 5th edition of WHO classification of tumors of endocrine organs: changes in the diagnosis of follicular-derived thyroid carcinoma. Endocrine. 2023 Jun;80(3):470-6. http://doi.org/10.1007/s12020-023-03336-4. Epub 2023 Mar 25. PMID: 36964880; PMCID: PMC10199828.

McCaffrey JC. Aerodigestive tract invasion by well-differentiated thyroid carcinoma: diagnosis, management, prognosis, and biology. Laryngoscope. 2006 Jan;116(1):1-11. http://doi.org/10.1097/01.MLG.0000200428.26975.86. PMID: 16481800.

Wada N, Nakayama H, Masudo Y, Suganuma N, Rino Y. Clinical outcome of different modes of resection in papillary thyroid carcinomas with laryngotracheal invasion. Langenbecks Arch Surg. 2006 Nov;391(6):545-9. http://doi.org/10.1007/s00423-006-0106-9. Epub 2006 Oct 17. PMID: 17043903.

Tsukahara K, Sugitani I, Kawabata K. Surgical management of tracheal shaving for papillary thyroid carcinoma with tracheal invasion. Acta Otolaryngol. 2009 Dec;129(12):1498-502. http://doi.org/10.3109/00016480902725239. PMID: 19922104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

1.
Дейнеко І. Оптимізація комплексного лікування хворих із місцево поширеними злоякісними пухлинами щитоподібної залози з інвазією або компресією верхніх дихальних шляхів. КЕтаЕХ [інтернет]. 30, Вересень 2023 [цит. за 13, Липень 2024];(3):26-34. доступний у: http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/view/288104

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження