Однопортова рукавна резекція шлунка у лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, асоційованим з ожирінням

Автор(и)

  • С. В. Косюхно ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2950-9279
  • О. Ю. Усенко ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8074-1666
  • І. М. Тодуров ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ, Ukraine http://orcid.org/0009-0000-2134-0301
  • А. В. Троц ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0009-0004-8456-0538

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-3-12

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, ожиріння, баріатрична/метаболічна хірургія, однопортова лапароскопічна рукавна резекція шлунка

Анотація

Однопортова лапароскопічна рукавна резекція шлунка (ЛРРШ) дає змогу забезпечити максимально комфортні умови для пацієнтів у періопераційний період та досягти кращих косметичних результатів за таких самих переваг щодо метаболічних ефектів як при мультипортовій операції. Її застосування потребує відповідних навиків та специфічної матеріально‑технічної бази, тому існує обмежена кількість публікацій щодо результатів лікування пацієнтів з використанням цієї техніки.

Мета роботи: оцінити результати лікування па­цієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, асоційованим з ожирінням, після однопортової ЛРРШ порівняно із мультипортовою ЛРРШ.

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 41 пацієнта з переддіабетом або ЦД 2 типу, асоційованим з ожирінням. Пацієнтів розподілили на дві групи: однопортова ЛРРШ (n=15) і мультипортова ЛРРШ (n=26). Оцінювали: масу тіла, індекс маси тіла, тривалість операції, об’єм інтраопераційної крововтрати, больовий синдром за візуальною аналоговою шкалою на 0, першу, другу та третю післяопераційну добу, післяопераційний ліжко‑день, задоволеність пацієнтів косметичними результатами операції за шкалою POSAS через 1 міс, а також ремісію ЦД 2 типу за рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c) через 1, 2, 3 та 5 років після операції.

Результати. Не встановлено статистично значущої різниці між групами за об’ємом інтраопераційної крововтрати (р=0,076) і тривалістю операції (р=0,59). У групі однопортової ЛРРШ зафіксовано менш виразний больовий синдром, починаючи з першої післяопераційної доби (р <0,05), але різниця між групами в 0 післяопераційну добу не досягла статистично значущого рівня (р=0,48). Середній ліжко‑день у групі однопортової ЛРРШ був меншим (р=0,035), а косметичні результати операції — кращими (р=0,001). Середній рівень HbA1c до операції становив у групі однопортової ЛРРШ (6,3±0,7)%, у групі мультипортової ЛРРШ — (7,4±1,7)% (р=0,02). Нормалізацію вуглеводного обміну відзначено у більшості пацієнтів, залучених у дослідження з періодом спостереження до 5 років (р <0,01), лише в одного (3,8%) пацієнта в групі мультипортової ЛРРШ через 5 років зафіксовано рецидив ЦД 2 типу.

Висновки. ЛРРШ є ефективною та безпечною операцією у пацієнтів із ЦД 2 типу, асоційованим з ожирінням. Це прийнятна альтернатива мультипортовій ЛРРШ за наявності у хірурга досвіду виконання такої операції та проведення ретельного відбору хворих. Виконання однопортової ЛРРШ дало змогу імплементувати в клінічну практику деякі аспекти міжнародного протоколу (інтраопераційний білатеральний субкостальний міжфасціальний блок, відсутність дренування черевної порожнини), що скоротило перебування пацієнтів у стаціонарі. Однопортова ЛРРШ дає змогу досягти аналогічних результатів щодо ремісії ЦД 2 типу зі статистично значущо меншою інтенсивністю болю в післяопераційний період і поліпшенням косметичних результатів хірургічного лікування порівняно з мультипортовою лапароскопією, що потенційно може підвищити якість життя та якість надання спеціалізованої хірургічної допомоги населенню і знизити ризик фатальних серцево‑судинних ускладнень.

 

Біографії авторів

С. В. Косюхно, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ

к. мед. н., зав. відділу малоінвазивної хірургії

О. Ю. Усенко, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, Київ

чл.-кор. НАМН України, академік НАМН України, д. мед. н., проф., директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, зав. відділу торако-абдомінальної хірургії

І. М. Тодуров, ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Київ

д. мед. н., проф., директор ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», зав. відділу ендокринної та метаболічної хірургії

А. В. Троц, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України, Київ

наук. співр. відділу малоінвазивної хірургії, лікар-хірург

Посилання

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2021. http://www.diabetesatlas.org.

Jaacks LM, Vandevijvere S, Pan A, et al. The obesity transition: stages of the global epidemic. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Mar;7(3):231-40. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30026-9. Epub 2019 Jan 28. PMID: 30704950; PMCID: PMC7360432.

Brunton SA. Diabesity. Clin Diabetes. 2022 Fall;40(4):392-393. http://doi.org/10.2337/cd22-0088. PMID: 36385971; PMCID: PMC9606547.

Pankiv V. Treatment Strategies for Obesity. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2013;52:85-90. https://doi.org/10.22141/2224-0721.4.52.2013.84445.

Riaz H, Khan MS, Siddiqi TJ, et al. Association between obesity and cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of mendelian randomization studies. JAMA Netw Open. 2018 Nov 2;1(7):e183788. http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.3788.

Kivimäki M, Strandberg T, Pentti J, Nyberg ST, Frank P, Jokela M, Ervasti J, Suominen SB, Vahtera J, Sipilä PN, Lindbohm JV, Ferrie JE. Body-mass index and risk of obesity-related complex multimorbidity: an observational multicohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Apr;10(4):253-263. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00033-X. Epub 2022 Mar 4. PMID: 35248171.

Lu Y, Tao J. Diabetes mellitus and obesity as risk factors for bladder cancer prognosis: a systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Oct 7;12:699732. http://doi.org/10.3389/fendo.2021.699732.

Sohn W, Lee HW, Lee S, Lim JH, Lee MW, Park CH, Yoon SK. Obesity and the risk of primary liver cancer: A systematic review and meta-analysis. Clin Mol Hepatol. 2021 Jan;27(1):157-174. http://doi.org/10.3350/cmh.2020.0176. Epub 2020 Nov 26. PMID: 33238333; PMCID: PMC7820201.

Pereira-Miranda E, Costa PRF, Queiroz VAO, Pereira-Santos M, Santana MLP. Overweight and obesity associated with higher depression prevalence in adults: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Nutr. 2017 Mar-Apr;36(3):223-33. http://doi.org/10.1080/07315724.2016.1261053. Epub 2017 Apr 10. PMID: 28394727.

Reoch J, Mottillo S, Shimony A, et al. Safety of laparoscopic vs open bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Arch Surg. 2011 Nov;146(11):1314-22. http://doi.org/10.1001/archsurg.2011.270.

Ren CJ, Patterson E, Gagner M. Early results of laparoscopic biliopancreatic diversion with duodenal switch: a case series of 40 consecutive patients. Obes Surg. 2000 Dec;10(6):514-23; discussion 524. http://doi.org/10.1381/096089200321593715.

Haueter R, Schütz T, Raptis DA, Clavien PA, Zuber M. Meta-analysis of single-port versus conventional laparoscopic cholecystectomy comparing body image and cosmesis. Br J Surg. 2017 Aug;104(9):1141-1159. http://doi.org/10.1002/bjs.10574. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28569406.

Tsai AY, Selzer DJ. Single-port laparoscopic surgery. Advances in Surgery. 2010;44(1):1-27. http://doi.org/10.1016/j.yasu.2010.05.017.

Saber AA, Elgamal MH, Itawi EA, Rao AJ. Single incision laparoscopic sleeve gastrectomy (SILS): a novel technique. Obes Surg. 2008 Oct;18(10):1338-42. http://doi.org/10.1007/s11695-008-9646-0. Epub 2008 Aug 8. PMID: 18688685.

Todurov IM, Kosiukhno SV, Perekhrestenko OV, et al. Experience of single-incision sleeve gastrectomy in patients with carbohydrate metabolism disorders against the background of obesity. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2022;4(80):26-41. http://doi.org/10.30978/cees-2022-4-26. Ukrainian.

Nguyen NT, Goldman C, Rosenquist CJ, Arango A, Cole CJ, Lee SJ, Wolfe BM. Laparoscopic versus open gastric bypass: a randomized study of outcomes, quality of life, and costs. Ann Surg. 2001 Sep;234(3):279-89; discussion 289-91. http://doi.org/10.1097/00000658-200109000-00002. PMID: 11524581; PMCID: PMC1422019.

Yevsieieva VV, Todurov IM, Perekhrestenko OV, Kosiukhno SV. Implementation of enhanced recovery after surgery protocol for metabolic surgery patients (literature review). Wiad Lek. 2022;75(4 pt 2):1031-2. http://doi.org/10.36740/WLek202204221.

Pelosi MA, Pelosi MA 3rd. Laparoscopic supracervical hysterectomy using a single-umbilical puncture (mini-laparoscopy). J Reprod Med. 1992 Sep;37(9):777-84. PMID: 1453397.

Navarra G, Pozza E, Occhionorelli S, Carcoforo P, Donini I. One-wound laparoscopic cholecystectomy. British Journal of Surgery. 1997;84(5):695-5. http://doi.org/10.1046/j.1365-2168.1997.02586.x.

Sun SD, Wu PP, Zhou JF, Wang ZS, Cai TH, Huang LK, Chen JS, Lin CQ, Wang JX, He QL. Comparison of Single-Incision and Conventional Laparoscopic Sleeve Gastrectomy for Morbid Obesity: a Meta-Analysis. Obes Surg. 2020 Jun;30(6):2186-2198. http://doi.org/10.1007/s11695-020-04437-z. PMID: 32060852.

Lakdawala M, Agarwal A, Dhar S, Dhulla N, Remedios C, Bhasker AG. Single-incision sleeve gastrectomy versus laparoscopic sleeve gastrectomy. A 2-year comparative analysis of 600 patients. Obes Surg. 2015 Apr;25(4):607-14. http://doi.org/10.1007/s11695-014-1461-1.

Dimitrokallis N, Alexandrou A, Schizas D, Angelou A, Pikoulis E, Liakakos T. Single-incision laparoscopic sleeve gastrectomy: review and a critical appraisal. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2017 Mar;27(3):217-26. http://doi.org/10.1089/lap.2016.0591.

Farías C, Fernández JI, Ovalle C, Cabrera C, de la Maza J, Kosiel K, Molina AM. Transumbilical sleeve gastrectomy with an accessory lateral port: surgical results in 237 patients and 1-year follow-up. Obes Surg. 2013 Mar;23(3):325-31. http://doi.org/10.1007/s11695-012-0812-z. PMID: 23132708.

Tranchart H, Rebibo L, Gaillard M, Dhahri A, Lainas P, Regimbeau JM, Dagher I. Short-term outcomes of single-port versus conventional laparoscopic sleeve gastrectomy: a propensity score matched analysis. Surg Endosc. 2020 Sep;34(9):3978-3985. http://doi.org/10.1007/s00464-019-07175-1. Epub 2019 Oct 8. PMID: 31595402.

Dapri G, Casali L, Bruyns J, Himpens J, Cadiere GB. Single-access laparoscopic surgery using new curved reusable instruments: initial hundred patients. Surg Technol Int. 2010 Oct;20:21-35.

Connell MB, Selvam R, Patel SV. Incidence of incisional hernias following single-incision versus traditional laparoscopic surgery: a meta-analysis. Hernia. 2018. http://doi.org/10.1007/s10029-018-1853-6.

Carandina S, Montana L, Danan M, Zulian V, Nedelcu M, Barrat C. Laparoscopic sleeve gastrectomy learning curve: clinical and economical impact. Obes Surg. 2019 Jan;29(1):143-8. http://doi.org/10.1007/s11695-018-3486-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження