Деякі аспекти хірургічної тактики у хворих на рак щитоподібної залози з метастатичним ураженням лімфатичних вузлів шиї

Автор(и)

  • В. Д. Скрипко Івано-Франківський національний медичний університет, Україна http://orcid.org/0000-0002-1555-2030
  • О. Ю. Атаманюк Івано-Франківський національний медичний університет, Україна http://orcid.org/0000-0002-6400-6896
  • С. С. Цибран КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр», Івано-Франківськ, Україна http://orcid.org/0009-0001-6189-5325
  • В. В. Бойко КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр», Івано-Франківськ, Україна http://orcid.org/0009-0006-8673-7899
  • І. Я. Михалойко Івано-Франківський національний медичний університет, Україна http://orcid.org/0000-0002-6288-1806

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-1-26

Ключові слова:

рак щитоподібної залози, прищитоподібні залози, лімфатичні вузли, хірургічна тактика

Анотація

Мета роботи — поліпшити результати хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози (ЩЗ), ускладнений метастатичним ураженням лімфатичних вузлів шиї, шляхом індивідуального підходу до діагностики, інтраопераційної візуалізації та вибору оптимального операційного доступу.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження та лікування 749 пацієнтів. Ураховували скарги, результати ультразвукового дослідження ЩЗ і лімфатичних вузлів шиї, рівень гормонів ЩЗ, а також загальноклінічних досліджень. На доопереційному етапі проводили визначення рівня загального та іонізованого кальцію, паратгормону, вітаміну D і магнію. В окремих випадках використовували комп’ютерну та магнітно‑резонансну томографію. Усім пацієнтам виконували тонкоголкову аспіраційну пункційну біопсію. Серед пацієнтів переважали жінки: 607 із 749 (81,0%, 95% довірчий інтервал (ДІ) 78,0—83,8). Вік пацієнтів становив від 45,6 до 59,1 року (середній вік — 51,3 року). Причинами захворювань були вузловий колоїдний зоб у 566 (75,6%, 95% ДІ 72,3—78,6) пацієнтів, вузловий аденоматозний зоб з фолікулярною неоплазією — у 72 (9,6%, 95% ДІ 7,6—12,0), папілярна карцинома — у 54 (7,2%, 95% ДІ 5,5—9,3), підозра на папілярну карциному — у 17 (2,3%, 95% ДІ 1,3—3,6), за даними цитологічного дослідження, медулярна карцинома — у 12 (1,6%, 95% ДІ 0,8—2,8), анапластичний рак — у 6 (0,8%, 95% ДІ 0,3—1,7), інші пухлини — у 22 (2,9%, 95% ДІ 1,8—4,4). Статистичне опрацювання отриманих результатів проводили з використанням стандартного пакета програм «Statistica 6.0 for Windows» (StatSoft, США).

Результати. Хірургічне втручання проведено у 89 із 749 (11,9%, 95% ДІ 9,7—14,4) хворих зі злоякісними пухлинами ЩЗ: тиреоїдектомію — у 81 (91%, 95% ДІ 83,1—96,0) пацієнтів, гемітиреоїдектомію — у 8 (9,0%, 95% ДІ 4,0—16,9). Гемітиреоїдектомії виконані у 2 (2,2%, 95% ДІ 0,3—7,9) хворих з підозрою на папілярну карциному, оскільки при експрес‑гістологічному дослідженні діагноз не підтвердився. У 6 пацієнтів виявлено поодинокі мікроаденокарциноми розміром від 0,4 до 0,8 мм без інвазії в капсулу пухлини, що підтверджено при плановому патогістологічному дослідженні. Лімфодисекцію центральної клітковини як доповнення до тиреоїдектомії проведено у 76 із 89 (85,4%, 95% ДІ 76,3—92,0) хворих. Метастатичне ураження центральної клітковини при патогістологічному дослідженні виявлено у 29 (32,6%, 95% ДІ 23,0—43,3) пацієнтів з папілярною карциномою, 5 (5,6%, 95% ДІ1,8—12,6) з медулярним раком та 6 (6,7%, 95% ДІ 2,5—14,1) з анапластичним раком ЩЗ. У 11 (12,4%, 95% ДІ 6,3—21,0) хворих у зв’язку з поширенням метастазів на платизму бічного трикутника шиї проведено її висічення. У 9 (10%, 95% ДІ 4,7—18,3) хворих проведено тиреоїдектомію з футлярно‑фасціальним висіченням клітковини шиї. Для запобігання травматизації верхнього гортанного нерва проводили візуалізацію його з використанням прецизійної техніки. Першим анатомічним орієнтиром зворотного нерва слугували верхні прищитоподібні залози, які ідентифікували в 72 (80,9%, 95% ДІ 71,2—88,5) хворих. Тимчасовий однобічний парез голосових складок зареєстровано в 3 (3,4%, 95% ДІ 0,7—9,5) пацієнтів. Дренування рани здійснювали із залишенням мікродренажів для активної аспірації, які евакуйовували на другу добу.

Висновки. Однією з головних передумов якісного виконання операції на ЩЗ є прецизійний характер хірургічних маніпуляцій з ретельним дотриманням тактико‑технічних вимог до хірурга: вчасно ідентифікувати та прецизійно їх мобілізувати. Вибір обсягу кінцевого хірургічного втручання на лімфатичних колекторах при раку ЩЗ залежить від результатів доопераційного та інтраопераційного патогістологічного дослідження. З огляду на значну частку метастатичного ураження лімфатичних вузлів центральної зони (VI) і технічну складність повторних оперативних втручань на цій ділянці рекомендовано проводити превентивне видалення центральної клітковини.

 

Біографії авторів

В. Д. Скрипко, Івано-Франківський національний медичний університет

д. мед. н., проф. кафедри хірургії післядипломної освіти

О. Ю. Атаманюк, Івано-Франківський національний медичний університет

к. мед. н., доцент кафедри хірургії післядипломної освіти

С. С. Цибран, КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр», Івано-Франківськ

виконуючий обов’язки генерального директора 

В. В. Бойко, КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр», Івано-Франківськ

зав. відділу пухлин голови та шиї

І. Я. Михалойко, Івано-Франківський національний медичний університет

к. мед. н., доцент кафедри хірургічних хвороб

Посилання

Taylor PN, Albrecht D, Scholz A, et al. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018 May;14(5):301-16. http://doi.org/10.1038/nrendo.2018.18. Epub 2018 Mar 23. PMID: 29569622.

Maniakas A, Davies L, Zafereo ME. Thyroid disease around the world. Otolaryngol Clin North Am. 2018 Jun;51(3):631-42. http://doi.org/10.1016/j.otc.2018.01.014. Epub 2018 Mar 13. PMID: 29548512.

Hu X, Chen Y, Shen Y, Tian R, Sheng Y, Que H. Global prevalence and epidemiological trends of Hashimoto's thyroiditis in adults: A systematic review and meta-analysis. Front Public Health. 2022 Oct 13;10:1020709. http://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1020709. PMID: 36311599; PMCID: PMC9608544.

Miranda-Filho A, Lortet-Tieulent J, Bray F, et al. Thyroid cancer incidence trends by histology in 25 countries: a population-based study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021 Apr;9(4):225-34. http://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00027-9. Epub 2021 Mar 1. PMID: 33662333.

Megwalu UC, Moon PK. Thyroid cancer incidence and mortality trends in the United States: 2000-2018. Thyroid. 2022 May;32(5):560-70. http://doi.org/10.1089/thy.2021.0662. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35132899.

Al-Brahim N, Asa SL. Papillary thyroid carcinoma: an overview. Arch Pathol Lab Med. 2006 Jul;130(7):1057-62. http://doi.org/10.5858/2006-130-1057-PTCAO. PMID: 16831036.

Lloyd RV, Buehler D, Khanafshar E. Papillary thyroid carcinoma variants. Head Neck Pathol. 2011 Mar;5(1):51-6. http://doi.org/10.1007/s12105-010-0236-9. Epub 2011 Jan 8. PMID: 21221869; PMCID: PMC3037461.

LiVolsi VA. Papillary thyroid carcinoma: an update. Mod Pathol. 2011 Apr;24 Suppl 2:S1-9. http://doi.org/10.1038/modpathol.2010.129. PMID: 21455196.

Kostev K, Winiarski M, Schüller L, Sesterhenn AM, Jacob L. Frequency of thyroid-stimulating hormone monitoring in patients after thyroidectomy: a retrospective study in primary care practices in Germany. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 Nov;126(10):640-4. http://doi.org/10.1055/s-0044-100038. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29396967.

Toraih EA, Hussein MH, Zerfaoui M, et al. Site-specific metastasis and survival in papillary thyroid cancer: the importance of brain and multi-organ disease. Cancers (Basel). 2021 Apr 1;13(7):1625. http://doi.org/10.3390/cancers13071625. PMID: 33915699; PMCID: PMC8037301.

Palamarchuk VA. Complications after therapeutic dissection of the neck in the treatment of differentiated thyroid gland cancer. Klin Khir. 2014 Jan;(1):28-31. PMID: 24923146.

Lukinović J, Bilić M. Overview of thyroid surgery complications. Acta Clin Croat. 2020 Jun;59(Suppl 1):81-6. http://doi.org/10.20471/acc.2020.59.s1.10. PMID: 34219888; PMCID: PMC8212606.

Cui Q, Li Z, Kong D, Wang K, Wu G. A prospective cohort study of novel functional types of parathyroid glands in thyroidectomy: In situ preservation or auto-transplantation? Medicine (Baltimore). 2016 Dec;95(52):e5810. http://doi.org/10.1097/MD.0000000000005810. PMID: 28033305; PMCID: PMC5207601.

Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, Elisei R, Evans DB, Gagel RF, Lee N, et al.; American Thyroid Association Guidelines Task Force on Medullary Thyroid Carcinoma. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2015 Jun;25(6):567-610. http://doi.org/10.1089/thy.2014.0335. PMID: 25810047; PMCID: PMC4490627.

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan;26(1):1-133. http://doi.org/10.1089/thy.2015.0020. PMID: 26462967; PMCID: PMC4739132.

Bolhov MIu, Tarashchenko IuM, Huda BB, Yanchii IR. Optymizatsiia tekhnolohii vykonannia operatsii na shchytopodibnii zalozi. Zhurnal NAMN Ukrainy. 2016;22(2):261-4. Ukrainian.

Tronko M, Brenner AV, Bogdanova T, et al. Thyroid neoplasia risk is increased nearly 30 years after the Chernobyl accident. Int J Cancer. 2017 Oct 15;141(8):1585-8. http://doi.org/10.1002/ijc.30857. Epub 2017 Jul 10. PMID: 28662277.

Smoliar V, Tovkay О, Palamarchuk V, Khoperiya V. Lymph node dissection in differentiated thyroid cancer: review of modern tendencies. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal [Internet]. 2018Dec.27 [cited 2023Mar.29];14(8):749-55. Available from: https://iej.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/311. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.8.2018.154855. Ukrainian.

Aashiq M, Silverman DA, Na'ara S, Takahashi H, Amit M. Radioiodine-refractory thyroid cancer: molecular basis of redifferentiation therapies, management, and novel therapies. Cancers (Basel). 2019 Sep 17;11(9):1382. http://doi.org/10.3390/cancers11091382. PMID: 31533238; PMCID: PMC6770909.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження