Рівень фракталкіну у хворих на цукровий діабет 2 типу із різною масою тіла

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-1-20

Ключові слова:

цукровий діабет 2 типу, ожиріння, фракталкін

Анотація

Ожиріння і цукровий діабет (ЦД) у більшості випадків розглядають як супутні патології. Ризик розвитку серцево‑судинної і загальної смерті підвищується навіть при досягненні верхньої межі норми маси тіла. Родина хемокінів має важливе значення в патогенезі серцево‑судинних захворювань, оскільки активує лейкоцити і провокує їх адгезію до судинної стінки, тобто підсилює запалення в ендотелії.

Мета роботи — вивчити рівень фракталкіну у хворих на цукровий діабет 2 типу з різною масою тіла та встановити кореляційні зв’язки між фракталкіном і чинниками серцево‑судинного ризику, рівнем цитокінів та морфофункціональними показниками серця.

Матеріали та методи. Обстежено 100 пацієнтів із ЦД 2 типу з нормальною і надлишковою масою тіла та ожирінням різного ступеня, а також 10 практично здорових осіб (контрольна група). Середній вік пацієнтів становив (47,9±3,4) року. Пацієнти не мали в анамнезі та при обстеженні серцево‑судинних захворювань, окрім артеріальної гіпертензії. Усім пацієнтам проведено ехокардіографію. Визначено рівень фракталкіну.

Результати. Установлено статистично значущо вищий рівень фракталкіну у всіх пацієнтів із ЦД 2 типу порівняно з контрольною групою. Відзначено статистично значуще зростання вмісту цього показника залежно від індексу маси тіла. Зафіксовано наявність прямо пропорційного зв’язку середньої сили фракталкіну з індексом маси тіла (R=0,45; р=0,0001), товщиною задньої стінки лівого шлуночка (R=0,53; р=0,0005), індексом маси міокарда лівого шлуночка (R=0,59; р=0,0005) та лівого передсердя (R=0,49; р=0,0005), сильного зв’язку — з обводом талії (R=0,72; р <0,0001), помірного зв’язку — з рівнем загального холестерину (R=0,46; р=0,0005), значного зв’язку — із глікованим гемоглобіном (R=0,62; p<0,00001), інтерлейкіном‑6 (R=0,69; р=0,0005), С‑реактивним білком (R=0,63; p<0,00001), лептином (R=0,63 p<0,00001).

Висновки. У хворих на ЦД 2 типу при збільшенні індексу маси тіла статистично значущо зростає рівень фракталкіну в крові, який тісно корелює із обводом талії, показниками вуглеводного та ліпідного обміну, прозапальними цитокінами. Виявлено значний зв’язок між рівнем фракталкіну і товщиною задньої стінки лівого шлуночка, індексом маси міокарда лівого шлуночка та лівого передсердя.

Біографія автора

О. Я. Кобринська, Івано-Франківський національний медичний університет

заочний аспірант кафедри ендокринології, начальник терапевтичного відділення військового госпіталю

Посилання

World Health Organization. Obesity and overweight. 2016. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.

Qiao Wenjing, Zhang Xinyi, Kan Bo, et al. Hypertension, BMI, and cardiovascular and cerebrovascular diseases. Open Medicine. 2021;16 (1):149-55. https://doi.org/10.1515/med-2021-0014.

Lu Y, Hajifathalian K, Ezzati M, Woodward M, Rimm EB, Danaei G. Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1.8 million participants. Lancet. 2014 Mar;383(9921):970-83. http://doi.org/10.1016/S0140-6736 (13)61836-X.

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas (9th ed). International Diabetes Federation, Brussels, Belgium; 2019.

Saeedi P, Salpea P, Karuranga S, et al. Mortality attributable to diabetes in 20-79 years old adults, 2019 estimates: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Research and Clinical Practice. 2020;162:108086. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108086.

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal. 2020;41(2):255-323. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486.

Townsend N, Wilson L, Bhatnagar P, Wickramasinghe K, et al. Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016. Eur. Heart J. 2016 Nov 7;37(42):3232-45.

Katsiki N, Mikhailidis DP, Banach M. Leptin, cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Acta Pharmacologica Sinica. 2018;39(7):1176-88. http://doi.org/10.1038/aps.2018.40.

Pérez-Pérez A, Vilariño-García T, Fernández-Riejos P, et al. Role of leptin as a link between metabolism and the immune system. Cytokine Growth Factor Rev. 2017;35:71-84.

Pankiv V. Antihyperglycemic therapy of elderly and senile patients in real clinical practice. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal [Internet]. 2018Apr.30 [cited 2023Mar.29];14(2):199-204. Available from: https://iej.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/article/view/246. https://doi.org/10.22141/2224-0721.14.2.2018.130567. Ukrainian.

Toshio Imanishi, Hideyuki Ikejima, Hiroto Tsujioka et al. Association of monocyte subset counts with coronary fibrous cap thickness in patients with unstable angina pectoris. Atherosclerosis. 2010;212(2):628-35. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2010.06.025.

Shah R, Hinkle CC, Ferguson JF, et al. Fractalkine is a novel human adipochemokine associated with type 2 diabetes. Diabetes. 2011 May;60(5):1512-8. http://doi.org/10.2337/db10-0956. PMID: 21525510; PMCID: PMC3292325.

Richter B, Koller L, Hohensinner PJ, et al. Fractalkine is an independent predictor of mortality in patients with advanced heart failure. Thromb Haemost. 2012 Dec;108(6):1220-7. http://doi.org/10.1160/TH12-03-0195.

Xu B, Qian Y, Zhao Y, et al. Prognostic value of fractalkine/CX3CL1 concentration in patients with acute myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Cytokine. 2019;113:365-70.

Chen B, Frangogiannis NG. Chemokines in myocardial infarction. J Cardiovasc Transl Res. 2021 Feb;14(1):35-52. http://doi.org/10.1007/s12265-020-10006-7.

Shah R, Matthews GJ, Shah RY, et al. Serum fractalkine (CX3CL1) and cardiovascular outcomes and diabetes: findings from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) Study. Am J Kidney Dis. 2015;66:266-73.

Cefalu WT. Fractalkine: a cellular link between adipose tissue inflammation and vascular pathologies. Diabetes. 2011;60(5):1380-2. http://doi.org/10.2337/db11-0239.

Cimato T.R, Palka B. A. Fractalkine (CX3CL1), GM-CSF and VEGF-a levels are reduced by statins in adult patients. Clin Transl Med. 2014;3:14.

Солов’юк ОА. Клініко-діагностичне та прогностичне значення порушення біомаркера жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну. Буковинський медичний вісник. 2020;24(1):134-41. Ukrainian.

Mourouzis K, Oikonomou E, Siasos G, et al. Proinflammatory cytokines in acute coronary syndromes. Curr Pharm Des. 2020;26(36):4624-47. http://doi.org/10.2174/1381612826666200413082353. PMID: 32282296.

Misiura KV, Kravchun PP, Dunaieva IP, Kravchun NO. Metabolichni porushennia u patsiientiv z nadlyshkom vahy: formuvannia ta prohnozuvannia. Problemy endokrynnoi patolohii. 2019;1:38-51. Ukrainian.

Lopina NA. Vzaiemozv’iazok rivnia fraktalkinu z modyfikovanymy i nemodyfikovanymy faktoramy sertsevo-sudynnoho ryzyku, vyrazhenistiu aterosklerotychnoho urazhennia koronarnykh sudyn. Lvivskyi klinichnyi visnyk. 2016;4:59-63. Ukrainian.

Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Journal of the American Society of Echocardiography. 2015;28(1):1-39.

Kobrynska OIa, Didushko OM. Mozhlyvosti korektsii insulinorezystentnosti ta rivniv prozapalnykh tsytokiniv u khvorykh na tsukrovyi diabet 2 typu. Problemy endokrynnoi patolohii. 2022;1(79):36-42. Ukrainian.

Mitchenko OI, Romanov VIu, Kulyk OIu, Yakushko LV. Leptynorezystentnist ta sertsevo-sudynnyi ryzyk. Ukrainskyi terapevtychnyi zhurnal. 2015;4:26-32. Ukrainian.

Crujeiras AB, Carreira MC, Cabia B, et al. Leptin resistance in obesity: an epigenetic landscape. Life Sci. 2015;140:57-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження