Вдосконалення методів діагностики розладів репродуктивного здоров’я у жінок раннього репродуктивного віку із сексуальною дисфункцією та гіпоандрогенізмом

Автор(и)

  • Л. М. Семенюк Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7354-7061
  • Т. Ю. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4229-2075
  • Є. С. Козачук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2453-2496
  • Л. С. Чернуха Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine
  • О. І. Крижанівська КНП «Київський пологовий будинок № 5», Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2023-1-13

Ключові слова:

гіпоандрогенізм, жіноча сексуальна дисфункція, вітамін D, гомоцистеїн

Анотація

Жіноча статева дисфункція (ЖСД) є глобальною проблемою охорони здоров’я, яка потребує координованої взаємодії багатьох нейромедіаторів та гормонів, як центральних, так і периферичних. У молодих жінок із проблемами репродуктивного здоров’я перші клінічні ознаки майбутніх дисбалансів маніфестують у підлітковому віці. Зрив адаптаційних механізмів у цьому віці призводить до активації поліморфних генів, які спричиняють у майбутньому мультифункціональні розлади жіночого здоров’я. Установлено роль дефіциту вітаміну D як тригера у формуванні багатьох імунно‑гормональних дисбалансів, зокрема у формуванні порушення обміну метіоніну і накопичення надлишку гомоцистеїну в клітинах. Тому вдосконалення методів діагностики розладів репродуктивного здоров’я у жінок раннього репродуктивного віку із сексуальною дисфункцією та гіпоандрогенізмом можна розглядати як метод запобігання формуванню у них умов для майбутніх порушень фертильності, зниження оваріального резерву, безпліддя.

Мета роботи — вдосконалити методи діагностики розладів репродуктивного здоров’я у жінок раннього репродуктивного віку із сексуальною дисфункцією та гіпоандрогенізмом.

Матеріали і методи. У дослідження було залучено 20 жінок раннього репродуктивного віку з ознаками ЖСД та гіпоандрогенізмом і 20 здорових жінок. Проведено визначення гормонального репродуктивного тла на 5—7‑й день менструального циклу в усіх обстежених жінок рівня тиреотропного гормону (ТТГ), антитіл до тиреоїдної пероксидази (АТ‑ТПО), вітаміну D, гомоцистеїну. Для статистичної обробки отриманих даних використовували програмне забезпечення IBM SPSS Statistics version 25.0.

Результати. Дефіцит вітаміну D статистично значущо збільшує ймовірність зниження рівня лютеїнізувального гормону (R2=0,705; p<0,001), естрадіолу (R2=0,320; p=0,022), вільного тестостерону (R2=0,419; p=0,007), дигідроепіандростерону сульфату (R2=0,697; p<0,001) і підвищення вмісту пролактину (R2=0,691; p<0,001) та 17‑оксипрогестерону (R2=0,748; p<0,001). Гіпергомоцистеїнемія статистично значущо не впливала на зміни рівня зазначених гормонів (p>0,05), але статистично значущо збільшувала ймовірність зниження вмісту фолікулостимулювального гормону (R2=0,376; p=0,012). Установлено, що підвищення рівня ТТГ збільшує ймовірність підвищення концентрації гомоцистеїну (R2=0,561; p=0,001) і зменшення вмісту репродуктивних гормонів: фолікулостимулювального гормону (R2=0,357; p=0,014), лютеїнізувального гормону (R2=0,626; p<0,001), естрадіолу (R2=0,451; p=0,004), вільного тестостерону (R2=0,587; p=0,001) та дигідроепіандростерону сульфату (R2=0,661; p<0,001). Підвищення рівня АТ‑ТПО статистично значущо може бути предиктором підвищення концентрації пролактину (R2=0,675; p<0,001).

Висновки. Оптимізація надання медичної допомоги жінкам із ЖСД має передбачати ранню діагностику статусу вітаміну D та визначення вмісту гомоцистеїну. При визначенні гормонального тла жінок слід оцінити рівень ТТГ, АТ‑ТПО. У разі виявлення порушень з боку роботи щитоподібної залози обов’язкова консультація ендокринолога. У разі високого рівня гомоцистеїну слід провести визначення поліморфізму генів фолатно‑метіонінового циклу і тромбофілії.

Біографії авторів

Л. М. Семенюк, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., доцент, зав. відділу репродуктивної медицини та хірургіі

Т. Ю. Юзвенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи

Є. С. Козачук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

к. мед. н., вчений секретар

Л. С. Чернуха, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

лікар акушер-гінеколог, мол. наук. співр. відділу репродуктивної медицини та хірургії

О. І. Крижанівська, КНП «Київський пологовий будинок № 5», Київ

лікар акушер-гінеколог

Посилання

Clayton AH, Valladares Juarez EM. Female sexual dysfunction. Med Clin North Am. 2019 Jul;103(4):681-98. http://doi.org/10.1016/j.mcna.2019.02.008. PMID: 31078200.

Kingsberg SA, Simon JA. Female Hypoactive Sexual Desire Disorder: A Practical Guide to Causes, Clinical Diagnosis, and Treatment. J Womens Health (Larchmt). 2020 Aug;29(8):1101-12. http://doi.org/10.1089/jwh.2019.7865. Epub 2020 May 27. PMID: 32460605.

Parish SJ, Hahn SR. Hypoactive sexual desire disorder: a review of epidemiology, biopsychology, diagnosis, and treatment. Sex Med Rev. 2016 Apr;4(2):103-20. http://doi.org/10.1016/j.sxmr.2015.11.009. Epub 2016 Feb 6. PMID: 27872021.

Pérez-López FR, Ornat L, Pérez-Roncero GR, López-Baena MT, Sánchez-Prieto M, Chedraui P. The effect of endometriosis on sexual function as assessed with the Female Sexual Function Index: systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol. 2020 Nov;36(11):1015-23. http://doi.org/10.1080/09513590.2020.1812570. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32880200.

Makarchuk MO, Dziombak AB. Peculiarities of reproductive potential in women with a disturbance of menstrual function in the history taking into account the body mass index. Current Issues of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2017:2. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2017.2.8046 [in Ukrainian].

Bala R, Verma R, Verma P, et al. Hyperhomocysteinemia and low vitamin B12 are associated with the risk of early pregnancy loss: A clinical study and meta-analyses. Nutr Res. 2021 Jul;91:57-66. http://doi.org/10.1016/j.nutres.2021.05.002. Epub 2021 May 24. PMID: 34134041.

Liew SC, Gupta ED. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphism: epidemiology, metabolism and the associated diseases. Eur J Med Genet. 2015 Jan;58(1):1-10. http://doi.org/10.1016/j.ejmg.2014.10.004. Epub 2014 Nov 4. PMID: 25449138.

Dai C, Fei Y, Li J, Shi Y, Yang X. A novel review of homocysteine and pregnancy complications. Biomed Res Int. 2021;2021:6652231. https://doi.org/10.1155/2021/6652231.

Kharb S, Aggarwal D, Bala J, Nanda S. Evaluation of homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels during all the trimesters in pregnant and preeclamptic womens. Curr Hypertens Rev. 2016;12(3):234-8. http://doi.org/10.2174/1573402112666161010151632. PMID: 27748186.

Ni J, Zhang L, Zhou T, et al. Association between the MTHFR C677T polymorphism, blood folate and vitamin B12 deficiency, and elevated serum total homocysteine in healthy individuals in Yunnan Province, China. J Chin Med Assoc. 2017 Mar;80(3):147-53. http://doi.org/10.1016/j.jcma.2016.07.005. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28094233.

Puri M, Kaur L, Walia GK, et al. MTHFR C677T polymorphism, folate, vitamin B12 and homocysteine in recurrent pregnancy losses: a case control study among North Indian women. J Perinat Med. 2013 Sep 1;41(5):549-54. http://doi.org/10.1515/jpm-2012-0252. PMID: 23612630.

Zhang N, Tan J, Yang H, Khalil RA. Comparative risks and predictors of preeclamptic pregnancy in the Eastern, Western and developing world. Biochem Pharmacol. 2020 Dec;182:114247. http://doi.org/10.1016/j.bcp.2020.114247. Epub 2020 Sep 25. PMID: 32986983; PMCID: PMC7686229.

Muscogiuri G, Altieri B, de Angelis C, et al. Shedding new light on female fertility: The role of vitamin D. Rev Endocr Metab Disord. 2017 Sep;18(3):273-83. http://doi.org/10.1007/s11154-017-9407-2. PMID: 28102491.

Mirzakhani H, Litonjua AA, McElrath TF, et al. Early pregnancy vitamin D status and risk of preeclampsia. J Clin Invest. 2016 Dec 1;126(12):4702-15. http://doi.org/10.1172/JCI89031. Epub 2016 Nov 14. PMID: 27841759; PMCID: PMC5127689.

Delbandi AA, Torab M, Abdollahi E, et al. Vitamin D deficiency as a risk factor for endometriosis in Iranian women. J Reprod Immunol. 2021 Feb;143:103266. http://doi.org/10.1016/j.jri.2020.103266. Epub 2020 Dec 17. PMID: 33385732.

Antonyuk VS, Polonskyi LG, Averchenkov VI, Malakhov YuA. Methodology of scientific research. Kyiv: NTUU KPI; 2015:276 p (in Ukrainian).

Atis G, Dalkilinc A, Altuntas Y, Atis A, Caskurlu T, Ergenekon E. Sexual dysfunction in women with clinical hypothyroidism and subclinical hypothyroidism. J Sex Med. 2010 Jul;7(7):2583-90. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.01815.x. Epub 2010 Apr 20.

PMID: 20412428.

Alexander EK, Pearce EN, Brent GA, et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017 Mar;27(3):315-89. http://doi.org/10.1089/thy.2016.0457. Erratum in: Thyroid. 2017 Sep;27(9):1212. PMID: 28056690.

Pearce EN, Lazarus JH, Moreno-Reyes R, Zimmermann MB. Consequences of iodine deficiency and excess in pregnant women: an overview of current knowns and unknowns. Am J Clin Nutr. 2016 Sep;104 Suppl 3(Suppl 3):918S-23S. http://doi.org/10.3945/ajcn.115.110429. Epub 2016 Aug 17. PMID: 27534632; PMCID: PMC5004501.

Sen A, Kushnir VA, Barad DH, Gleicher N. Endocrine autoimmune diseases and female infertility. Nat Rev Endocrinol. 2014 Jan;10(1):37-50. http://doi.org/10.1038/nrendo.2013.212. Epub 2013 Nov 5. PMID: 24189508.

Weghofer A, Himaya E, Kushnir VA, Barad DH, Gleicher N. The impact of thyroid function and thyroid autoimmunity on embryo quality in women with low functional ovarian reserve: a case-control study. Reprod Biol Endocrinol. 2015 May 15;13:43. http://doi.org/10.1186/s12958-015-0041-0. PMID: 25975563; PMCID: PMC4443631.

Krysiak R, Gilowska M, Okopień B. Sexual function and depressive symptoms in young women with low vitamin D status: a pilot study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Sep;204:108-12. http://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2016.08.001. Epub 2016 Aug 9. PMID: 27544743.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження