Вплив рівня вітаміну D у сироватці крові на ризик розвитку гестаційного цукрового діабету

Автор(и)

  • Т. О. Буднік Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна
  • А. В. Бойчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна http://orcid.org/0000-0002-2191-0383
  • Ю. Б. Якимчук Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Україна http://orcid.org/0000-0002-3905-1310

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-4-20

Ключові слова:

гестаційний цукровий діабет, дефіцит вітаміну D, чинники ризику

Анотація

У світі спостерігається підвищення частоти гестаційного цукрового діабету (ГЦД) на тлі різкого зростання надмірної маси тіла та ожиріння. Гестаційний цукровий діабет має негативні найближчі та віддалені наслідки для здоров’я жінок та їхнього потомства. З’ясовано роль кількох чинників ризику розвитку ГЦД, таких як ожиріння, наявність цукрового діабету 2 типу в родині, вік матері. Однак значення інших чинників ризику остаточно не визначено. Оскільки ГЦД асоціюється з посиленням резистентності до інсуліну в периферичних тканинах, розглядають можливу участь дефіциту вітаміну D у патогенезі ГЦД.

Мета роботи — дослідити взаємозв’язок між дефіцитом вітаміну D у сироватці крові впродовж першого триместру вагітності та ризиком розвитку ГЦД в третьому триместрі.

Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження за участю 68 вагітних, обстежених у першому триместрі (6 — 13 тиж вагітності), з них 52 взяли участь у скринінгу ГЦД у третьому триместрі (24 — 28 тиж вагітності). Визначали рівень вітаміну D у сироватці крові, біохімічні, антропометричні параметри. Використовували метод логістичної регресії для аналізу зв’язків між дефіцитом вітаміну D і виникненням ГЦД.

Результати. Дефіцит вітаміну D (< 20 нг/мл) у першому триместрі зареєстровано у 42 (61,8 %) вагітних. У третьому триместрі в 14 (26,9 %) вагітних діагностовано ГЦД за результатами перорального тесту на толерантність до глюкози, з них у 11 вагітних, які мали дефіцит вітаміну D у першому триместрі. Ризик ГЦД був статистично значущо вищим у жінок з дефіцитом вітаміну D порівняно з вагітними з нормальним його рівнем (відносний ризик — 6,67; p < 0,001, 95 % довірчий інтервал — 3,56 — 15,57). Цей ризик значно підвищувався після внесення поправок на вік, кількість вагітностей, величину індексу маси тіла, наявність цукрового діабету у родині (відносний ризик — 10,4; p < 0,001, 95 % довірчий інтервал — 2,82 — 39,76).

Висновки. Дефіцит вітаміну D у першому триместрі статистично значущо збільшує ризик виникнення ГЦД.

Біографії авторів

Т. О. Буднік, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

аспірант кафедри акушерства та гінекології

А. В. Бойчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

д. мед. н., проф., зав. кафедри акушерства та гінекології

Ю. Б. Якимчук, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

доктор філософії (медицина), асистент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО

Посилання

Tsakiridis I, Giouleka S, Mamopoulos A, Kourtis A, Athanasiadis A, Filopoulou D, Dagklis T. Diagnosis and Management of Gestational Diabetes Mellitus: An Overview of National and International Guidelines. Obstet Gynecol Surv. 2021;76(6):367-81. doi: 10.1097/OGX.0000000000000899.

Kautzky-Willer A, Harreiter J, Winhofer-Stöckl Y, et al. [Gestational diabetes mellitus (Update 2019)]. Wien Klin Wochenschr. 2019;131(Suppl 1):91-102. In German. doi: 10.1007/s00508-018-1419-8. PMID: 30980150.

McIntyre HD, Kapur A, Divakar H, Hod M. Gestational diabetes mellitus-innovative approach to prediction, diagnosis, management, and prevention of future NCD-Mother and Offspring. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:614533. doi: 10.3389/fendo.2020.614533. PMID: 33343512; PMCID: PMC7744927.

Gomes D, von Kries R, Delius M, et al. Late-pregnancy dysglycemia in obese pregnancies after negative testing for gestational diabetes and risk of future childhood overweight: An interim analysis from a longitudinal mother-child cohort study. PLoS Med. 2018;15(10):e1002681. doi: 10.1371/journal.pmed.1002681. PMID: 30372451; PMCID: PMC6205663.

McIntyre HD, Catalano P, Zhang C, Desoye G, Mathiesen ER, Damm P. Gestational diabetes mellitus. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):47. doi: 10.1038/s41572-019-0098-8. PMID: 31296866.

Alfadhli EM. Gestational diabetes mellitus. Saudi Med J. 2015;36(4):399-406. doi: 10.15537/smj.2015.4.10307. PMID: 25828275; PMCID: PMC4404472.

Zhang Y, Gong Y, Xue H, Xiong J, Cheng G. Vitamin D and gestational diabetes mellitus: a systematic review based on data free of Hawthorne effect. BJOG. 2018;125(7):784-93. doi: 10.1111/1471-0528.15060. PMID: 29244241.

Bouillon R, Manousaki D, Rosen C, Trajanoska K, Rivadeneira F, Richards JB. The health effects of vitamin D supplementation: evidence from human studies. Nat Rev Endocrinol. 2022;18(2):96-110. doi: 10.1038/s41574-021-00593-z. PMID: 34815552; PMCID: PMC8609267.

Usategui-Martín R, De Luis-Román DA, Fernández-Gómez JM, Ruiz-Mambrilla M, Pérez-Castrillón JL. Vitamin D Receptor (VDR) gene polymorphisms modify the response to vitamin D supplementation: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2022;14(2):360. doi: 10.3390/nu14020360. PMID: 35057541; PMCID: PMC8780067.

Rasouli N, Brodsky IG, Chatterjee R, Kim SH, Pratley RE, Staten MA, Pittas AG; D2d Research Group. Effects of vitamin D supplementation on insulin sensitivity and secretion in prediabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(1):230-40. doi: 10.1210/clinem/dgab649. PMID: 34473295; PMCID: PMC8684490.

Makgoba M, Nelson SM, Savvidou M, Messow CM, Nicolaides K, Sattar N. First-trimester circulating 25-hydroxyvitamin D levels and development of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2011;34(5):1091-3. doi: 10.2337/dc10-2264. PMID: 21454797; PMCID: PMC3114479.

Rajput R, Vohra S, Nanda S, Rajput M. Severe 25(OH)vitamin-D deficiency: A risk factor for development of gestational diabetes mellitus. Diabetes Metab Syndr. 2019;13(2):985-7. doi: 10.1016/j.dsx.2019.01.004. PMID: 31336556.

Aslan Çin NN, Yalçin M, Yardimci H. Vitamin D deficiency during the first trimester of pregnancy and the risk of developing gestational diabetes mellitus. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2022;51(5):526-35. doi: 10.1016/j.jogn.2022.06.038. PMID: 35932884.

Amraei M, Mohamadpour S, Sayehmiri K, Mousavi SF, Shirzadpour E, Moayeri A. Effects of vitamin D deficiency on incidence risk of gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Endocrinology. 2018;9:Article 7. https://doi.org/10.3389/FENDO.2018.00.

Pludowski P, Takacs I, Boyanov M, et al. Clinical PRACTICE IN THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VITAMIN D Deficiency: A Central and Eastern European Expert Consensus Statement. Nutrients. 2022;14(7):1483. doi: 10.3390/nu14071483. PMID: 35406098; PMCID:

Uma R, Bhavadharini B, Ranjani H, Mahalakshmi MM, Anjana RM, Unnikrishnan R, Kayal A, Malanda B, Belton A, Mohan V. Pregnancy outcome of gestational diabetes mellitus using a structured model of care : WINGS project (WINGS-10). J Obstet Gynaecol Res. 2017;43(3):468-75. doi: 10.1111/jog.13249. Epub 2016 Dec 27. PMID: 28026897.

Ye W, Luo C, Huang J, Li C, Liu Z, Liu F. Gestational diabetes mellitus and adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2022;377:e067946. doi: 10.1136/bmj-2021-067946. PMID: 35613728; PMCID: PMC9131781.

Al-Ajlan A, Al-Musharaf S, Fouda MA, et al. Lower vitamin D levels in Saudi pregnant women are associated with higher risk of developing GDM. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):86. doi: 10.1186/s12884-018-1723-3. PMID: 29631547; PMCID: PMC5891955.

Park S, Kim DS, Kang S. Vitamin D deficiency impairs glucose-stimulated insulin secretion and increases insulin resistance by reducing PPAR-γ expression in nonobese Type 2 diabetic rats. Journal of Nutritional Biochemistry. 2016;27(1):257-65. https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2015.09.013.

Rodrigues A, Esteban GR, Basterretxea M, et al. Associations of maternal circulating 25-hydroxyvitamin D3 concentration with pregnancy and birth outcomes. BJOG. 2015;122(12):1695-704. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13074.

Vosoughi A, Aliasgarzadeh A, Bahrami A, et al. Concentration of maternal serum 25-hydroxyvitamin D and gestational 2 diabetes mellitus risk. Pharmaceutical Sciences. 2017;23(3):189-92. https://doi.org/10.15171/PS.2017.28.

Shao B, Mo M, Xin X, et al. The interaction between prepregnancy BMI and gestational vitamin D deficiency on the risk of gestational diabetes mellitus subtypes with elevated fasting blood glucose. Clinical Nutrition. 2020;39(7):2265-73. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.10.015 S.

Poblete JA, Olmos P. Obesity and gestational diabetes in pregnant care and clinical practice. Curr Vasc Pharmacol. 2021;19(2):154-64. doi: 10.2174/1570161118666200628142353. PMID: 32598260.

Karampela I, Sakelliou A, Vallianou N, Christodoulatos GS, Magkos F, Dalamaga M. Vitamin D and obesity: current evidence and controversies. Curr Obes Rep. 2021;10(2):162-80. doi: 10.1007/s13679-021-00433-1. PMID: 33792853.

Borges CC, Salles AF, Bringhenti I, Mandarim-DE-Lacerda CA, Aguila MB. Vitamin D deficiency increases lipogenesis and reduces beta-oxidation in the liver of diet-induced obese mice. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2018;64(2):106-115. doi: 10.3177/jnsv.64.106. PMID: 29710028.

Bal M, Ersoy G, Demirtas O¨, Kurt S, Tas A. Vitamin D deficiency in pregnancy is not associated with diabetes mellitus development in pregnant women at low risk for gestational diabetes. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology 2016; 13(1):23-9. https://doi.org/10.4274/tjod.10170.

Al-Yatama FI, AlOtaibi F, Al-Bader MD, Al-Shoumer KA. The effect of clothing on vitamin D status, bone turnover markers, and bone mineral density in young kuwaiti females. Int J Endocrinol. 2019;2019:6794837. doi: 10.1155/2019/6794837. PMID: 31341474; PMCID: PMC6612396.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження