Оцінка зміни якості життя пацієнтів з папілярним раком щитоподібної залози категорії «low risk» після хірургічного лікування

Автор(и)

  • О. А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • Д. М. Квітка Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-7606-8365
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • Є. С. Козачук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-2453-2496
  • В. В. Куц ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4434-7298

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-4-7

Ключові слова:

папілярний рак щитоподібної залози, «low risk», тиреоїдектомія, гемітиреоїдектомія, якість життя

Анотація

Хірургічна тактика лікування папілярного раку щитоподібної залози (ПРЩЗ) переважно представлена двома варіантами операції — тиреоїдектомією та гемітиреоїдектомією. Перманентні післяопераційні ускладнення знижують якість життя пацієнтів, пов’язану зі здоров’ям (Health‑related quality of life (HR‑QoL)). Порівняння показників HR‑QoL після різних варіантів операцій дає змогу оцінити віддалений вплив лікування на стан пацієнта, окрім стандартних показників (ускладнення, рецидивування).

Мета роботи — виявити відмінність у самооцінці психічного та фізичного аспектів HR‑QoL до хірургічного лікування з приводу ПРЩЗ низького ризику і через 6 міс; порівняти показники HR‑QoL після операцій різного обсягу; визначити, в яких аспектах здоров’я відбулися найбільші зміни.

Матеріали та методи. Дизайн дослідження — проспективне когортне моноцентрове. У дослідження було залучено 163 хворих на ПРЩЗ низького ризику, яких розподілили на дві групи: групі І (n = 120) виконали тиреоїдектомію, групі ІІ (n = 43) — гемітиреоїдектомію. Проведено оцінку HR‑QoL за допомогою опитувальника SF‑36 перед втручанням і через 6 міс після операції.

Результати. У групі І через 6 міс після операції зафіксовано статистично значуще зниження практично всіх показників фізичного та психологічного компонентів HR‑QoL (p < 0,05), окрім показників життєздатності (VT) і тілесного болю (BP). Суттєві позитивні зміни спостерігали за показниками «рольові обмеження через фізичні проблеми» (RР) — 12,5 % хворих і BP — 16,7 %, виразно негативні зміни — за показниками RP, «соціальне функціонування» (SF), «рольові обмеження через емоційні проблеми» (RE) — 51,7, 39,2 і 60,8 % відповідно. У групі ІІ за більшістю шкал зафіксовано статистично значуще поліпшення фізичних та психологічних показників HR‑QoL, окрім шкал RE і «загальне психічне здоров’я» (MH), за якими зміни були статистично незначущими. Найчастіше відзначали «виразні позитивні» зміни за всіма показниками HR‑QoL, а за показником RP — у 100 % пацієнтів. «Виразно негативну» динаміку змін виявили у 32,6 % пацієнтів групи ІІ за показником RE.

Висновки. Виявлено відмінності між вихідними загальними показниками якості життя та показниками через 6 міс після операції. Установлено поліпшення загального сприйняття здоров’я після гемітиреоїдектомії та погіршення практично всіх показників якості життя після тиреоїдектомії. Найбільші негативні зміни зафіксовано за шкалою рольових обмежень у психологічному компоненті у хворих, що перенес­ли тотальну тиреоїдектомію, найбільш позитивні зміни — за шкалами рольового сприйняття фізичної проблеми та загального сприйняття здоров’я у хворих після операції, що зберігає орган.

 

Біографії авторів

О. А. Товкай, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ

д. мед. н., проф., директор

Д. М. Квітка, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ

лікар-хірург

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ

д. мед. н., керівник відділу ендокринної хірургії

Є. С. Козачук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Київ

к. мед. н., вчений секретар

В. В. Куц, ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ

ст. наук. співр. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій

Посилання

Palamarchuk A, Vlasenko M, Prudius P, Kolomiets V. Epidemiology and morphological features of thyroid cancer in people living in Vinnytsia Region. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2016;7:82-5. https://doi.org/10.22141/2224-0721.7.79.2016.86423 [in Ukrainian].

Hajeer MH, Awad HA, Abdullah NI, Almuhaisen GH, Abudalu LE. The rising trend in papillary thyroid carcinoma. True increase or over diagnosis? Saudi Med J. 2018 Feb;39(2):147-53. doi: 10.15537/smj.2018.2.21211. PMID: 29436563; PMCID: PMC5885091.

Rosato L, Avenia N, Bernante P, et al. Complications of thyroid surgery: analysis of a multicentric study on 14,934 patients operated on in Italy over 5 years. World J Surg. 2004 Mar;28(3):271-6. doi: 10.1007/s00268-003-6903-1. Epub 2004 Feb 17. PMID: 14961204.

Shah MD, Witterick IJ, Eski SJ, Pinto R, Freeman JL. Quality of life in patients undergoing thyroid surgery. J Otolaryngol. 2006 Aug;35(4):209-15. doi: 10.2310/7070.2006.0011. PMID: 17176794.

Malterling RR, Andersson RE, Falkmer S, Falkmer U, Niléhn E, Järhult J. Differentiated thyroid cancer in a Swedish county-long-term results and quality of life. Acta Oncol. 2010 May;49(4):454-9. doi: 10.3109/02841860903544600. PMID: 20092427.

Mirallié E, Borel F, Tresallet C, et al. Impact of total thyroidectomy on quality of life at 6 months: the prospective ThyrQoL multicentre trial. Eur J Endocrinol. 2020 Feb;182(2):195-205. doi: 10.1530/EJE-19-0587. PMID: 31804967.

Yu HW, An AR, Kang HI, et al. Does thyroidectomy impact quality of life: retrospective case-control study of post-thyroidectomy patients and matched individuals from the general population. medicina (Kaunas). 2020 Nov 10;56(11):603. doi: 10.3390/medicina56110603. PMID: 33182641; PMCID: PMC7697461.

Фещенко ЮІ, Мостовой ЮМ, Бабійчук ЮВ. Процедура адаптації міжнародного опитувальника оцінки якості життя MOS SF-36 в Україні. Досвід застосування у хворих бронхіальною астмою. Укр. пульм. журн. 2002;3: 9-11.

Ware JE J, Sherbourne CD. The MOS 36-ltem Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual Framework and Item Selection. Medical Care. 1992; 30(6):473-83. https://doi.org/10.1097/00005650-199206000-00002.

Фещенко ЮІ, Князевич ВМ, Разнатовська ОМ, Гріцова НА. Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз: навч. посіб. К.: ВСВ «Медицина». 2017: 128.

Thatipamala P, Noel JE, Orloff L. Quality of life after thyroidectomy for Hashimoto disease in patients with persistent symptoms. Ear Nose Throat J. 2022 Aug;101(7):NP299-NP304. doi: 10.1177/0145561320967332. Epub 2020 Oct 22. PMID: 33090901.

Landry V, Siciliani E, Henry M, Payne RJ. Health-Related Quality of Life following total thyroidectomy and lobectomy for differentiated thyroid carcinoma: a systematic review. Curr Oncol. 2022 Jun 21;29(7):4386-422. doi: 10.3390/curroncol29070350. PMID: 35877210; PMCID: PMC9323259.

Aderombi A, Mahfouz Y, Wu F, Beatson K, Ahmed I. A quality improvement project: Engaging and educating our thyroidectomy patients. Br J Surg. 2021:108(Suppl 7):vii60.

Jørgensen CU, Homøe P, Dahl M, Hitz MF. Postoperative chronic hypoparathyroidism and quality of life after total thyroidectomy. JBMR Plus. 2021 Mar 16;5(4):e10479. doi: 10.1002/jbm4.10479. PMID: 33869995.

Li J, Xue LB, Gong XY, et al. Risk factors of deterioration in quality of life scores in thyroid cancer patients after thyroidectomy. Cancer Manag Res. 2019 Dec 19;11:10593-8. doi: 10.2147/CMAR.S235323. PMID: 31908531.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження