Прогностична модель відсутності відновлення моторики гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози

Автор(и)

  • Н. В. Соломеннікова Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9920-8861
  • Ю. В. Дєєва Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-0552-1254
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • В. В. Куц Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4434-7298

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-3-32

Ключові слова:

поворотний гортанний нерв, тиреоїдектомія, предиктори, послідовний аналіз Вальда, бінарна логістична регресія, ROC‑аналіз, діагностичний коефіцієнт

Анотація

Одним із найтяжчих ускладнень в хірургії щитоподібної залози є ураження поворотного гортанного нерва, що може значно погіршити якість життя пацієнта, тому дуже важливим є прогнозування перебігу захворювання, оскільки це сприяє своєчасному та цілеспрямованому наданню допомоги хворим та визначенню оптимальної тактики лікування.

Мета роботи — побудувати прогностичну модель відсутності відновлення моторики гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози.

Матеріали та методи. У 2018 — 2021 рр. проведено проспективне одноцентрове дослідження в Українському науково‑практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Обстежено 164 хворих після операції на ЩЗ з ускладненнями у вигляді порушення моторики гортані. Пацієнтів розподілили на дві групи: основну — 33 хворих з однобічним паралічем гортані (середній вік пацієнтів — (49,7 ± 11,1) року), і контрольну — 131 хворий з однобічним парезом гортані (середній вік пацієнтів — (43,2 ± 14,6) року).

Результати. Прогнозування захворювання проводили за допомогою трьох методик: 1) методу статистичного аналізу Вальда з урахуванням найбільш значущих інформативних ларингоскопічних ознак з їхніми градаціями (9 ларингоскопічних ознак та 1 ознака, пов’язана з віком), установлених нами в попередньому прогностичному дослідженні. Визначено діагностичні коефіцієнти та інформаційні міри Кульбака J обраних ознак та розроблено спеціальний шаблон за допомогою програми MS Excel для автоматизації діагностичного аналізу; 2) методу бінарної логістичної регресії, який дав змогу розрахувати залежність бінарної вихідної змінної (параліч наявний/відсутній) за впливом факторних змінних. Досліджували 3 факторних ознаки, які залишились після перерахунку. Для забезпечення швидкого і зручного виконання розрахунків також створено відповідний шаблон у програмі MS Excel; 3) прогностичного експрес‑тесту, що дав змогу побудувати простий у застосуванні тест на підставі двох найбільш значущих предикторів та їхніх градацій, які було переведено в ранги. Проведено порівняння трапляння парезу/паралічу гортані для різних сум рангів.

Висновки. Діагностичний метод, що ґрунтується на послідовному аналізі Вальда, попри непогані показники у разі визначеного результату, дає близько 25 % невизначених результатів і тому потребує вдосконалення на репрезентативнішій вибірці. Діагностична модель, побудована за допомогою бінарної логістичної регресії, показала гарні результати, але робота з нею потребує наявності персонального комп’ютера і відповідного шаблону для розрахунків у програмі Excel. Прогностичний експрес‑тест, який ґрунтується на врахуванні лише двох предикторів, зручний у застосуванні, не потребує складних розрахунків і забезпечує прийнятний рівень чутливості та специфічності, тому може широко застосовуватися в клінічній практиці лікарів‑оториноларингологів першої ланки для своєчасного прийняття рішення щодо подальшого консервативного або хірургічного лікування.

Біографії авторів

Н. В. Соломеннікова, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

лікар-оториноларинголог консультативної поліклініки, аспірант кафедри оториноларингології

Ю. В. Дєєва, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., зав. кафедри оториноларингології

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., зав. відділу ендокринної хірургії

В. В. Куц, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ

ст. наук. співр. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій

Посилання

Karamanakos SN, Markou KB, Panagopoulos K, et al. Complications and risk factors related to the extent of surgery in thyroidectomy. Results from 2043 procedures. Hormones (Athens). 2010;9(4):318-25. doi: 10.14310/horm.2002.1283.

Zemliak TB. Prohnozuvannia perebihu zakhvoriuvan, pov’iazanykh z bilateralnymy rukhovymy porushenniamy hortani na osnovi danykh kompleksnoho obstezhennia stanu holosovoho aparatu ta elektromiohrafii: Dys. …kand. med. nauk. K.; 2019:24 [in Ukrainian].

Solomennikova NV, Dieieva IuV, Palamarchuk VO, Kuts VV. Prohnostychni pokaznyky nespryiatlyvoho prohnozu vidnovlennia funktsii hortani pry odnobichnomu urazhenni povorotnoho hortannoho nervu v khirurhii shchytopodibnoi zalozy. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2021;(4). DOI: http://doi.org/10.30978/CEES-2021-4-21 [in Ukrainian].

Mulesa OIu, Snytiuk VIe, Herzanych SO. Metod nechitkoi klasyfikatsii na osnovi poslidovnoho analizu Valda. Avtomatyzatsyia tekhnolohycheskykh y byzness-protsessov. 2019;11(4) [in Ukrainian].

Baibuz OH, Domashchenko IM, Yemel’ianenko TH, Shcherbynina MB, Zakrevska OV. Otsinka yakosti diahnostyky pry khronichnomu kholetsystyti za dopomohoiu avtomatyzovanoi systemy. Aktualni problemy avtomatyzatsii ta informatsiinykh tekhnolohii. 2011;15:179-86 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження