Гіпоандрогенізм як вияв коморбідної патології в порушенні природної фертильності жінок репродуктивного віку

Автор(и)

  • Л. М. Семенюк Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-7354-7061
  • Т. Ю. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0003-4229-2075
  • І. Б. Венцківська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
  • Л. С. Чернуха Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-3-27

Анотація

Мета роботи — оптимізувати прегравідарну підготовку жінок із гіпоандрогенізмом та ранніми втратами вагітності в анамнезі.

Матеріали та методи. На прегравідарному етапі обстежено 69 жінок із ранніми втратами вагітності в анамнезі та гіпоандрогенізмом (основна група). Контрольну групу утворили 30 здорових жінок. Гормональне дослідження виконане у першу фазу менструального циклу (5 — 7‑й день) за допомогою автоматизованої системи Vitros (Jonson & Jonson), біохімічне — на алізаторі Hitachi 912 з використанням стандартних наборів фірми Roche (Швейцарія).

Результати. Для жінок основної групи були характерними ознаки функціонального гіпогонадизму та порушення яєчникового стероїдогенезу, про що свідчило зниження концентрації статевих стероїдів, які статистично значущо прямо пропор­ційно корелювали з показниками гонадотропних гормонів: лютеїнізувальний гормон та естрадіол (r = 0,67), фолікулостимулювальний гормон і естрадіол (r = 0,64), лютеїнізувальний гормон та дигідроепіандростерону сульфат (r = 0,33; p = 0,02), фолікулостимулювальний гормон і дигідроепіандростерону сульфат (r = 0,27; p = 0,03). У цієї групи жінок відзначено ознаки дисліпідемії — зростання показника холестерину порівняно із контрольною групою (5,43 [5,04; 5,82] і 4,04 [3,87; 4,21] ммоль/л, p < 0,05), тенденцію до збільшення рівня ліпопротеїнів низької густини (3,24 [2,9; 3,59] та 2,12 [1,93; 2,32] ммоль/л, p = 0,15), зменшення вмісту ліпопротеїнів високої густини (1,42 [1,12; 1,71] і 2,30 [1,70; 2,89] ммоль/л, p = 0,58). Виявлено наявність статистично значущих оберенено пропорційних зв’язків середньої сили між концентраціями естрадіолу та холестерину (r = –0,46; p < 0,001), естрадіолу і тригліцеридів (r = –0,55; p < 0,0001), тестостерону та холестерину (r = –0,44; p < 0,006).

Висновки. У жінок репродуктивного віку із гіпоандрогенізмом та репродуктивними втратами в анамнезі має місце функціональний гіпогонадизм та схильність до дисліпідемії. Стандартна схема прегравідарної підготовки таких пацієнток має передбачати консультацію гастроентеролога та персоніфіковану терапію виявлених розладів для запобігання дисметаболічним захворюванням при настанні вагітності.

 

Біографії авторів

Л. М. Семенюк, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., зав. відділу репродуктивної медицини та хірургіі

Т. Ю. Юзвенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., заст. директора з наукової роботи

І. Б. Венцківська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., зав. кафедри акушерства і гінекології №1

Л. С. Чернуха, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

лікар акушер-гінеколог, мол. наук. співр. відділу репродуктивної медицини та хірургії

Посилання

Phelan N, Behan LA, Owens L. The impact of the ­COVID‑19 pandemic on women’s reproductive health. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:642755. doi: 10.3389/fendo.2021.642755. PMID: 33841334; PMCID: PMC8030584.

Zhilka NY, Mironyuk IS, Slabkiy GO. Characteristics of the reproductive health of female population in Ukraine. Wiad Lek. 2018;71(9):1803-8 [in Ukrainian]. PMID: 30737944.

Aguilar-Aguilar E. Menstrual disorders: what we know about dietary-nutritional therapy. Nutr Hosp. 2021;37(Spec No2):52-6 (in Spanish). doi: 10.20960/nh.03358. PMID: 32993311.

Annual Capri Workshop Group. Early pregnancy loss: the default outcome for fertilized human oocytes. J Assist Reprod Genet. 2020;37(5):1057-63. doi: 10.1007/s10815-020-01749-y.

Escobar-Morreale HF. Polycystic ovary syndrome: definition, aetiology, diagnosis and treatment. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(5):270-84. doi: 10.1038/nrendo.2018.24.

Akhmedova ShU, Sadikova DSh. The pathogenetic aspects of menstrual disorders in women with obesity (review of literature). International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2016; 8(80):73-9. DOI: 10.22141/2224-0721.8.80.2016.89543 [in Russian].

Childs GV, Odle AK, MacNicol MC, MacNicol AM. The importance of leptin to reproduction. Endocrinology. 2021;162(2):bqaa204. doi: 10.1210/endocr/bqaa204. PMID: 33165520; PMCID: PMC7749705.

Pérez-Pérez A, Sánchez-Jiménez F, Maymó J, Dueñas JL, Varone C, Sánchez-Margalet V. Role of leptin in female reproduction. Clin Chem Lab Med. 2015;53(1):15-28. doi: 10.1515/cclm-2014-0387. PMID: 25014521.

Obradovic M, Sudar-Milovanovic E, Soskic S, et al. Leptin and obesity: role and clinical implication. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:585887. doi: 10.3389/fendo.2021.585887. PMID: 34084149; PMCID: PMC8167040.

Bouillon-Minois JB, Trousselard M, Thivel D, et al. Leptin as a biomarker of stress: a systematic review and meta-analysis. Nutrients. 2021;13(10):3350. doi: 10.3390/nu13103350. PMID: 34684349; PMCID: PMC8541372.

Fang H, Judd RL. Adiponectin regulation and function. Compr Physiol. 2018;8(3):1031-63. doi: 10.1002/cphy.c170046. PMID: 29978896.

Szabo CE, Man OI, Istrate A, et al. Role of adiponectin and tumor necrosis factor-alpha in the pathogenesis and evolution of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents. Diagnostics (Basel). 2020;10(11):945. doi: 10.3390/diagnostics10110945.

Tripathi D, Kant S, Pandey S, Ehtesham NZ. Resistin in metabolism, inflammation, and disease. FEBS J. 2020;287(15):3141-9. doi: 10.1111/febs.15322.

Angelidis G, Dafopoulos K, Messini CI, Valotassiou V, Georgoulias P, Messinis IE. Ghrelin: new insights into female reproductive system-associated disorders and pregnancy. Reprod Sci. 2012;19(9):903-10. doi: 10.1177/1933719112443880.

Alves MG, Jesus TT, Sousa M, Goldberg E, Silva BM, Oliveira PF. Male fertility and obesity: are ghrelin, leptin and glucagon-like peptide-1 pharmacologically relevant? Curr Pharm Des. 2016;22(7):783-91. doi: 10.2174/1381612822666151209151550. PMID: 26648473.

Urbanovych AM, Suslyk HI. Correlative relationships between adipokines and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome and obesity. Current Issues of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2018;(2):87-93. https://doi.org/10.11603/24116-4944.2018.2.9541 [in Ukrainian].

Payenok O. Influence of overweight and obesity on the development of reproductive disorders in women. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021;17(7):575-80. doi:10.22141/2224-0721.17.7.2021.244974.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження