Травма зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва в тиреоїдній хірургії

Автор(и)

  • О. М. Науменко  Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-5244-707X
  • М. В. Тарасенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4991-9910
  • С. В. Земсков Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-5039-1324
  • М. Ю. Болгов ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-9011-9982

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-3-15

Ключові слова:

тиреоїдектомія, щитоподібна залоза, спектральний аналіз голосу, відеоларингостробоскопія, верхній гортанний нерв, поворотний гортанний нерв

Анотація

Ураження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва — це одне із ускладнень в тиреоїдній хірургії, частота якого варіює в дуже широких межах з огляду на складності в діагностиці. Скарги пов’язані зі зміною тембральних характеристик голосу, що значно погіршує якість життя пацієнтів, особливо осіб голосомовних професій. Найточнішим специфічним методом для діагностики є електронейроміографія гортані, але ця методика технічно складна у використанні та практично не застосовується у рутинній практиці. Для діагностики ураження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва нами застосовано відеоларингоскопію, відеоларингостробоскопію та спектральний аналіз голосу, що дало змогу виявити частоту виникнення травми нерва і проводити динамічне спостереження за відновленням голосу у пацієнта.

Мета роботи — проаналізувати частоту транзиторного та перманентного ураження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози на підставі змін ларингоскопічної картини і спектрального аналізу голосу.

Матеріали та методи. Дослідження проведене у хірургічному відділенні Українського науково‑практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України серед 241 прооперованого хворого. Діагностику за допомогою відеоларингоскопії, відеоларингостробоскопії та спектрального аналізу голосу здійснював лікар‑оториноларинголог до операції, в ранній післяопераційний період і через 6 та 12 міс після операції.

Результати. Клінічні ознаки травми зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва виявлено у 8 (3,3 %) хворих із 241 прооперованого. Пацієнти отримували курс фонопедії та стимулювальної терапії за відсутності протипоказань. Відновлення голосу з часом зафіксували у 7 (87,5 %) пацієнтів, відсутність відновлення голосу — в 1 (0,4 %).

Висновки. Травма зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва після операції на щитоподібній залозі є ускладненням, яке трапляється нечасто (3,3 %) у тиреоїдній хірургії. Це ускладнення дуже важко виявити через наявність малопомітних симптомів, відсутність специфічності ларингоскопічної картини та особливості методів діагностики. Не завжди вдається в повному обсязі відновити голос при ураженні зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва (на частку перманентної травми припадає 0,4 % від загальної кількості операцій на щитоподібній залозі та 85,0 % від загальної кількості пацієнтів з ураженням зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва), що потребує динамічного контролю за пацієнтами і своєчасного призначення лікування.

Біографії авторів

О. М. Науменко , Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, член-кореспондент НАМН України

М. В. Тарасенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

к. мед. н, доцент

С. В. Земсков, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

д. мед. н., проф., проректор з наукової роботи та інновацій, кафедра загальної хірургії № 1

М. Ю. Болгов, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

д. мед. н, проф., провідний наук. співр. відділення хірургії ендокринних залоз

Посилання

Mizusaki Iyomas R, Tagliarini JV, Rodrigues SA, Mendes Tavares EL, Garcia Martins RH. Laryngeal and vocal alterations after thyroidectomy. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2019;85(1):3-10. doi.org/10.1016/j.bjorl.2017.08.015.

Voitenko BB. Mozhlyvosti spektralnoho analizu holosu dlia diahnostyky poshkodzhennia zovnishnoi hilky verkhnoho hortannoho nerva u tyreoidnii khirurhii. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2015;(2):6-50. DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(50).2015.74968 [in Ukrainian].

Santos M, Rajashekhar B. Perceptual and acoustic analysis of voice in individuals with total thyroidectomy: pre–post surgery comparison. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;63:32-39. doi.org/10.1007/s12070-010-0105-6.

Holler T, Anderson J. Prevalence of voice and swallowing complaints in pre-operative thyroidectomy patients: a prospective cohort study. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;43(28). doi.org/10.1186/s40463-014-0028-4.

Potenza AS, Araujo Filho VJF, Cernea CR. Injury of the external branch of the superior laryngeal nerve in thyroid surgery. Gland Surg. 2017;6(5):552-62. doi:10.21037/gs.2017.06.15.

Loch-Wilkinson TJ, et al. Nerve stimulation in thyroid surgery: is it really useful? J Surg. 2007;5(77):377-80.

Shydlovska TA. Funktsionalni porushennia holosu. K.: Lohos; 2011:520 [in Ukrainian].

Ravindra D, Poonam R. Superior laryngeal nerve dysfunction following thyroid surgery: assessment of incidence and long-term effect. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2020;6(9):1683-8. DOI: http://dx.doi.org/10.18203/issn.2454-5929.ijohns20203573.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Як цитувати

1.
Науменко  ОМ, Тарасенко М, Земсков С, Болгов М. Травма зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва в тиреоїдній хірургії. КЕтаЕХ [інтернет]. 30, Вересень 2022 [цит. за 13, Липень 2024];(3):15-9. доступний у: http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/view/265338

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження