Важливість глікемічного контролю при неалкогольній жировій хворобі печінки

Автор(и)

  • С. М. Ткач Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1772-9562
  • В. І. Паньків Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9205-9530
  • А. Е. Дорофєєв Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2631-8733
  • В. С. Юзвенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5562-4406

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-2-20

Анотація

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) охоплює спектр уражень печінки різного ступеня тяжкості — від ізольованого стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) з фіброзом або без нього, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми. За поширенням НАЖХП набула масштабу пандемії. Її діагностують у близько 25 % світової популяції. Близько 60 % пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу мають НАЖХП. Цукровий діабет 2 типу також розглядають як чинник ризику розвитку НАЖХП/НАСГ. Він є важливим предиктором розвитку та прогресування фіброзу, гепатоцелюлярної карциноми та пов’язаної з ними смертності. Попри чіткий зв’язок між НАЖХП та ЦД 2 типу, мало зрозуміло, як контроль глікемії впливає на тяжкість і пов’язаний ризик прогресування НАЖХП і НАСГ.

Мета роботи — вивчити зв’язок між глікемічним контролем (за середнім рівнем гемоглобіну A1c (HbA1c)) та розвитком і виразністю неалкогольної жирової хвороби печінки та фіброзу печінки.

Матеріали та методи. Обстежено 113 пацієнтів, які відповідали наступним критеріям: вік ≥18 років, діагноз НАЖХП/НАСГ, підтверджений за допомогою мультимодального ультразвукового дослідження (УЗД) та/або стійкого підвищення рівня трансаміназ при двох вимірюваннях та більше, принаймні одне задокументоване значення HbA1c протягом 90 днів до встановлення клінічного діагнозу НАЖХП/НАСГ. Усім хворим проведено клініко-анамнестичне, загальноклінічне та біохімічне дослідження з визначенням показників печінкових проб і ліпідного спектру, рівня HbA1c та глюкози натще, мультимодальне УЗД з визначенням стеатозу (стеатометрія) і фіброзу (еластографія) печінки. Залежно від середнього рівня HbA1c до встановлення діагнозу НАЖХП/НАСГ виділено три підгрупи — з добрим, помірним та поганим глікемічним контролем (середні значення HbA1c становили відповідно 6,5, 7,6 і 10,0 %).

Результати. У більшості хворих зі встановленим НАСГ (76,9 %) попередній глікемічний контроль був помірним (57,7 %) або поганим (19,2 %). У більшості хворих (62,3 %) з добрим глікемічним контролем визначено простий стеатоз, а НАСГ за клініко-біохімічними критеріями не підтверджувався. Показники аланінамінотрансферази, лужної фосфатази і тригліцеридів у хворих з добрим глікемічним контролем не перевищували нормальних значень. Фіброз печінки (F1—F4) зареєстровано у 20 % пацієнтів з добрим глікемічним контролем, тоді як при помірному та поганому глікемічному контролі — у більшості хворих (80 %, р < 0,001). Виразний фіброз печінки (F3—F4) діагностували лише у хворих із помірним та поганим глікемічним контролем.

Висновки. Поганий глікемічний контроль, визначений за рівнем HbA1c, можна розглядати як потенційний модифікуючий чинник ризику прогресування НАЖХП/НАСГ.

Біографії авторів

С. М. Ткач , Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ

Ткач Сергій Михайлович
д. мед. н., проф., гол. наук. співр.

В. І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паньків Володимир Іванович
д. мед. н., проф., зав. відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень

А. Е. Дорофєєв, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ

Дорофєєв Андрій Едуардович
д. мед. н. проф.

В. С. Юзвенко , Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Юзвенко Віолета Сергіївна
лікар-інтерн.

Посилання

Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D, Fazel Y, Henry L, Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease — Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology. 2016;64(1):73-84. doi: 10.1002/hep.28431.

Younossi ZM, Stepanova M, Afendy M, Fang Y, Younossi Y, Mir H, Srishord M. Changes in the prevalence of the most common causes of chronic liver diseases in the United States from 1988 to 2008. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011;9(6):524-30.e1; quiz e60. doi: 10.1016/j.cgh.2011.03.020.

Dai W, Ye L, Liu A, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2017;96(39):e8179. doi: 10.1097/MD.0000000000008179.

Fazel Y, Koenig AB, Sayiner M, Goodman ZD, Younossi ZM. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease. Metabolism. 2016;65(8):1017-25. doi: 10.1016/j.metabol.2016.01.012.

Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: Practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2018;67(1):328-57. doi: 10.1002/hep.29367.

Younossi ZM, Stepanova M, Ong J, et al. Nonalcoholic steatohepatitis is the most rapidly increasing indication for liver transplantation in the United States. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;19(3):580-9.e5. doi: 10.1016/j.cgh.2020.05.064.

Kakisaka K, Suzuki Y, Fujiwara Y, et al. Evaluation of ballooned hepatocytes as a risk factor for future progression of fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver disease. J Gastroenterol. 2018;53(12):1285-91. doi: 10.1007/s00535-018-1468-9.

Abenavoli L, Falalyeyeva T, Boccuto L, Tsyryuk O, Kobyliak N. Obeticholic acid: a new era in the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Pharmaceuticals (Basel). 2018;11(4):104. doi: 10.3390/ph11040104.

Wang YG, Wang P, Wang B, Fu ZJ, Zhao WJ, Yan SL. Diabetes mellitus and poorer prognosis in hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014;9(5):e95485. doi: 10.1371/journal.pone.0095485.

Wang C, Wang X, Gong G, et al. Increased risk of hepatocellular carcinoma in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Int J Cancer. 2012;130(7):1639-48. doi: 10.1002/ijc.26165.

Bril F, Cusi K. Nonalcoholic fatty liver disease: the new complication of type 2 diabetes mellitus. Endocrinol Metab Clin North Am. 2016;45(4):765-81. doi: 10.1016/j.ecl.2016.06.005.

Yefimenko T, Mykytyuk M. Non-alcoholic fatty liver disease: time for changes. International Journal of Endocrinology (In Ukraine). 2021;(4):334-45. https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.4.2021.237350.

Portillo-Sanchez P, Bril F, Maximos M, et al. High prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus and normal plasma aminotransferase levels. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(6):2231-8. doi: 10.1210/jc.2015-1966.

Browning JD, Szczepaniak LS, Dobbins R, et al. Prevalence of hepatic steatosis in an urban population in the United States: impact of ethnicity. Hepatology. 2004;40(6):1387-95. doi: 10.1002/hep.20466.

Pais R, Charlotte F, Fedchuk L, Bedossa P, Lebray P, Poynard T, Ratziu V; LIDO Study Group. A systematic review of follow-up biopsies reveals disease progression in patients with non-alcoholic fatty liver. J Hepatol. 2013;59(3):550-6. doi: 10.1016/j.jhep.2013.04.027.

Hamaguchi E, Takamura T, Sakurai M, et al. Histological course of nonalcoholic fatty liver disease in Japanese patients: tight glycemic control, rather than weight reduction, ameliorates liver fibrosis. Diabetes Care. 2010;33(2):284-6. doi: 10.2337/dc09-0148.

Nakahara T, Hyogo H, Yoneda M, Sumida Y, Eguchi Y, Fujii H, Ono M, et al.; Japan Study Group of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Type 2 diabetes mellitus is associated with the fibrosis severity in patients with nonalcoholic fatty liver disease in a large retrospective cohort of Japanese patients. J Gastroenterol. 2014;49(11):1477-84. doi: 10.1007/s00535-013-0911-1.

McPherson S, Hardy T, Henderson E, Burt AD, Day CP, Anstee QM. Evidence of NAFLD progression from steatosis to fibrosing-steatohepatitis using paired biopsies: implications for prognosis and clinical management. J Hepatol. 2015;62(5):1148-55. doi: 10.1016/j.jhep.2014.11.034.

Neuschwander-Tetri BA, Clark JM, Bass NM, Van Natta ML, Unalp-Arida A, Tonascia J, Zein CO, et al.; NASH Clinical Research Network. Clinical, laboratory and histological associations in adults with nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2010;52(3):913-24. doi: 10.1002/hep.23784.

Yu C, Wang L, Xue H, Lin H, Li Y, Chan SO. Association of glycated hemoglobin with the risk of advanced fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease patients without diabetes. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2019;43(1):58-66. doi: 10.1016/j.clinre.2018.08.007.

Tanaka K, Takahashi H, Hyogo H, et al. Epidemiological survey of hemoglobin A1c and liver fibrosis in a general population with non-alcoholic fatty liver disease. Hepatol Res. 2019;49(3):296-303. doi: 10.1111/hepr.13282.

Sheka AC, Adeyi O, Thompson J, Hameed B, Crawford PA, Ikramuddin S. Nonalcoholic Steatohepatitis: A Review. JAMA. 2020;323(12):1175-83. doi: 10.1001/jama.2020.2298.

Ranjbar G, Mikhailidis DP, Sahebkar A. Effects of newer antidiabetic drugs on nonalcoholic fatty liver and steatohepatitis: Think out of the box! Metabolism. 2019;101:154001. doi: 10.1016/j.metabol.2019.154001.

Pankiv V. Pioglitazone: Thoughts about Reality and Prospects for Use. International Journal of Endocrinology (In Ukraine). 2012;1(41):69-73. https://doi.org/10.22141/2224-0721.0.1.41.2012.176813.

Cusi K, Orsak B, Bril F, et al. Long-term pioglitazone treatment for patients with nonalcoholic steatohepatitis and prediabetes or type 2 diabetes mellitus: a randomized trial. Ann Intern Med. 2016;165(5):305-15. doi: 10.7326/M15-1774.

Armstrong MJ, Gaunt P, Aithal GP, et al. Liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis (LEAN): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 study. Lancet. 2016;387(10019):679-90. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00803-X.

Newsome PN, Buchholtz K, Cusi K, et al. A placebo-controlled trial of subcutaneous semaglutide in nonalcoholic steatohepatitis. N Engl J Med 2021;384:1113-24. DOI: 10.1056/NEJMoa2028395.

Brunt EM, Kleiner DE, Wilson LA, Unalp A, Behling CE, Lavine JE, Neuschwander-Tetri BA; NASH Clinical Research NetworkA list of members of the Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network can be found in the Appendix. Portal chronic inflammation in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): a histologic marker of advanced NAFLD-Clinicopathologic correlations from the nonalcoholic steatohepatitis clinical research network. Hepatology. 2009;49(3):809-20. doi: 10.1002/hep.22724.

Tkach S, Cheverda T. Non-alcoholic fatty liver disease: incidence, natural history, new approaches to diagnostic and treatment. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2016;1(53):60-71. https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(53).2016.75839 (in Ukrainian).

Wang B, Li M, Zhao Z, et al. Glycemic measures and development and resolution of nonalcoholic fatty liver disease in nondiabetic individuals. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(5):dgaa112. doi: 10.1210/clinem/dgaa112.

American Diabetes Association. 4. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S37-S47. doi: 10.2337/dc20-S004. PMID: 31862747.

Alexopoulos AS, Crowley MJ, Wang Y, et al. Glycemic control predicts severity of hepatocyte ballooning and hepatic fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2021;74(3):1220-33. doi: 10.1002/hep.31806.

Khan RS, Bril F, Cusi K, Newsome PN. Modulation of insulin resistance in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology. 2019;70(2):711-24. doi: 10.1002/hep.30429.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження