Досвід хірургічного лікування пацієнтів дитячого віку з пухлинами надниркової залози (моноцентрове дослідження)

Автор(и)

  • О. А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • В. В. Войтенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4627-9364
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • Н. О. Шаповал Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine
  • А. О. Товкай Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1863-7427

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-2-7

Ключові слова:

надниркові залози; діти; адренокортикальна карцинома

Анотація

Мета роботи — визначити та проаналізувати структуру патології надниркових залоз (НЗ) у пацієнтів дитячого віку, прооперованих в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України в 2009 — 2020 рр.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне дослідження. Опрацьовано дані 24 пацієнтів дитячого віку з новоутворенням НЗ (вік, стать, анамнез захворювання, клінічна картина, попередній діагноз, методи діагностики, гормональне тло, рентгенологічні характеристики пухлин, хірургічний метод лікування, патоморфологічні ознаки пухлин). Період спостереження — 2 — 11 років, у середньому — 3 — 5 років.

Результати. Загалом виконано 980 операцій з приводу патології НЗ, у дітей — 24 (2,4 %). Вікова група — 5 — 17 років, середній вік — 12,2 року. Хлопчиків — 8 (33,3 %), дівчаток — 16 (66,7 %). Тривалість захворювання — 1 — 97 міс, у середньому — 13,2 міс. Основні скарги: збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску, гірсутизм, порушення статевого дозрівання, болі в черевній порожнині. Злоякісні пухлини: адренокортикальний рак — 12,5 %, гангліо­нейробластома — 12,5 %, феохромобластома — 4,2 % (усього — 29,1 %). Пухлин з коркового шару було 25,0 %, з мозкового шару — 12,6 %. Частка інших утворень — 33,3 %. Проаналізовано віддалені результати. В 6 випадках (період спостереження — до 10 років) був відсутній рецидив захворювання. Додаткове лікування у вигляді променевої та поліхіміотерапії не проводили. Лапароскопічно прооперовано 79,1 % пацієнтів, у решти проведено люмботомію з адреналектомією. Відзначено тенденцію до більшого розміру злоякісних пухлин (4 — 17 см, у середньому — 8,0 см) порівняно з доброякісними (1 — 11 см, у середньому — 4,3 см). У 58,0 % випадків пухлини не мали гормональної активності. Для профілактики розвитку надниркової недостатності визначали рівень кортизолу в крові на 3 — 5-й день після операції. Призначення замісної терапії потребували 29,0 % пацієнтів. Описано два випадки пухлин наднирників у дітей однієї біологічної родини.

Висновки. Частота новоутворень НЗ у дітей у структурі операцій з приводу патології НЗ становила 2,4 %. На частку злоякісних новоутворень НЗ у дітей припадало 29,1 %. Злоякісні пухлини НЗ не мають чіткої кореляції з віком. Наявність клінічних виявів, пов’язаних з гормональною активністю, дає змогу запідозрити новоутворення НЗ. У 42,0 % випадків — це гормонально активні пухлини. Однак відсутність змін не заперечує можливості пухлинного процесу. У 25,0 % обстежених хвороба перебігала без клінічних виявів.

Біографії авторів

О. А. Товкай , Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович
д. мед. н., проф., директор Українського науково-практичного центур ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України

В. В. Войтенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Войтенко Володимир Володимирович
к. мед. н., зав. хірургічного відділення

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович
д. мед. н., керівник відділу ендокринної хірургії

Н. О. Шаповал, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Шаповал Надія Олександрівна
лікар-патологоанатом, зав. патологоанатомічного відділення

А. О. Товкай, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Товкай Андрій Олександрович
студент

Посилання

Rozenblit A, Morehouse HT, Amis ES Jr. Cystic adrenal lesions: CT features. Radiology. 1996;201(2):541-8. doi: 10.1148/radiology.201.2.8888255.

Furihata M, Iida Y, Furihata T, Ito E. A giant lymphatic cyst of the adrenal gland: report of a rare case and review of the literature. Int Surg. 2015;100(1):2-8. doi: 10.9738/INTSURG-D-14-00125.1.

Balassy C, Navarro OM, Daneman A. Adrenal masses in children. Radiol Clin North Am. 2011;49(4):711-27. doi: 10.1016/j.rcl.2011.05.001.

Elsayes KM, Mukundan G, Narra VR, et al. Adrenal masses: MR imaging features with pathologic correlation. RadioGraphics. 2004;24(suppl 1):S73-S86. doi: 10.1148/rg.24si045514.

Martos-Moreno GA, Pozo-Roma´n J, Argente J. Adrenal tumours in childhood. An Pediatr (Barc). 2013;79:187.e1e187.e16. https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.04.032.

Balassy C, Navarro OM, Daneman A. Adrenal masses in children. Radiol Clin North Am. 2011;49:711e727. doi: 10.1016/j.rcl.2011.05.001.

Bilimoria KY, Shen WT, Elaraj D, et al. Cancer. 2008;113(11):3130-6. doi: 10.1002/cncr.23886.

Else T, Kim AC, Sabolch A, et al. Adrenocortical carcinoma. Endocr Rev. 2014;35:282-326. https://doi.org/10.1210/er.2013-1029.

Michalkiewicz E, Sandrini R, Figueiredo B, et al. Clinical and outcome characteristics of children with adrenocortical tumors: A report from the International Pediatric Adrenocortical Tumor Registry. J Clin Oncol. 2004;22:838-45. doi: 10.1200/JCO.2004.08.085.

Ichijo T, Ueshiba H, Nawata H, Yanase T. A nationwide survey of adrenal incidentalomas in Japan: The fi rst report of clinical and epidemiological features. Endocr J. 2020;67:141-52. doi: 10.1507/endocrj.EJ18-0486.

Schteingart DE, Doherty GM, Gauger PG, et al. Management of patients with adrenal cancer: recommendations of an international consensus conference. Endocr Relat Cancer. 2005;12:667. doi: 10.1677/erc.1.01029.

Schilbach K, Junnila R, Bidlingmaier M. The aldosterone to renin ratio as screening tool in primary aldosteronism. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019;127:84-92. doi: 10.1055/a-0672-0836.

Fassnacht M, et al. Management of adrenal incidentalomas: European society of endocrinology clinical Practice guideline in collaboration with the European network for the study of adrenal tumors Eur J Endocrinol. 2016;175(2):G1-G34. doi: 10.1530/EJE-16-0467.

Ierardi AM, Petrillo M, Patella F, et al. Interventional radiology of the adrenal glands: current status. Gland Surg. 2018;7(2):147-65. doi: https://doi.org/10.21037/gs.2018.01.04.

Ahn SH, Kim JH, Baek SH, et al. Characteristics of adrenal incidentalomas in a large, prospective computed tomography-based multicenter study: The COAR Study in Korea. Yonsei Med J. 2018;59(4):501-10. doi: https://doi.org/10.3349/ymj.2018.59.4.501.

Di Dalmazi G. Adrenal incidentaloma: picking out the high-risk patients. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2019;127:178-84. doi: 10.1055/a-0713-0598.

Fassnacht M, Arlt W, Bancos I, et al. Management of adrenal incidentalomas: European society of endocrinology clinical practice guideline in collaboration with the European network for the study of adrenal tumors. Eur J Endocrinol. 2016;175:G1-G34. doi:10.1530/EJE-16-0467.

Blake MA, Cronin CG, Boland GW. Adrenal imaging. AJR Am J Roentgenol. 2010;194:1450-60. doi: 10.2214/AJR.10.4547.

Boland GW, Blake MA, Hahn PF, Mayo-Smith WW. Incidental adrenal lesions: principles, techniques, and algorithms for imaging characterization. Radiology. 2008;249:756-75. doi: 10.1148/radiol.2493070976.

Emre S‚ et al. Adrenal masses in children: Imaging, surgical treatment and outcome. Asian Journal of Surgery. https://doi.org/10.1016/j.asjsur.2019.03.012.

Lonergan GJ, Schwab CM, Suarez ES, Carlson CL. Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, and ganglioneuroma: radiologic-pathologic correlation. RadioGraphics. 2002;22(4):911-9. doi: 10.1148/radiographics.22.4.g02jl15911.

Bittman ME, Lee EY, Restrepo R, Eisenberg RL. Focal adrenal lesions in pediatric patients. AJR Am J Roentgenol. 2013;200(6):W542-W556. doi: 10.2214/AJR.12.8677.

Gonzalez RJ, Shapiro S, Sarlis N, et al. Laparoscopic resection of adrenal cortical carcinoma: a cautionary note. Surgery. 2005;138:1078-85; discussion 1085-6. doi: 10.1016/j.surg.2005.09.012.

Grubbs EG, Callender GG, Xing Y, et al. Recurrence of adrenal cortical carcinoma following resection: surgery alone can achieve results equal to surgery plus mitotane. Ann Surg Oncol. 2010;17:263-70. doi: 10.1245/s10434-009-0716-x.

Rozenblit A, Morehouse HT, Amis ES Jr. Cystic adrenal lesions: CT features. Radiology. 1996;201(2):541-8. doi: 10.1148/radiology.201.2.8888255.

Berruti A, Baudin E, Gelderblom H, et al. Adrenal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012;23 Suppl 7:vii131-138. doi: https://doi.org/10.1093/annonc/mds231.

Tovkay OA. Diagnostic and treatment algorithm of comprehensive surgical management of patients with adrenal tumors. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2019;15(8):31-7. doi: 10.22141/2224-0721.15.8.2019.191682 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження