Побудова прогностичної моделі оцінки ризику наявності метастазів медулярного раку щитоподібної залози із застосуванням бінарної логістичної регресії

Автор(и)

  • О. А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • Ю. І. Караченцев ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, Україна https://orcid.org/0000-0003-1317-6999
  • В. В. Куц Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ, Україна http://orcid.org/0000-0002-4434-7298
  • В. А. Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • Ю. М. Таращенко ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4787-359X

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2022-1-7

Ключові слова:

медулярний рак щитоподібної залози, предиктори метастазування, кальцитонін, Data Mining, логістична регресія, ROC-аналіз

Анотація

Медулярний рак щитоподібної залози часто супроводжується метастазами, тому потребує вчасного і адекватного оперативного втручання.

Мета роботи — оцінити прогностичну значущість та інформативність деяких клінічних показників з виділенням найбільш оптимальних і достовірних потенційних чинників при розробці математичного рівняння розрахунку ймовірності виявлення метастазів медулярного раку щитоподібної залози за відсутності їх клінічних та інструментальних ознак на доопераційному етапі.

Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь пацієнти з медулярною карциномою щитоподібної залози без метастазів та з локорегіонарними метастазами. Для верифікації метастатичних депозитів проводили патоморфологічне дослідження за допомогою класифікації TNM (UICC). Для статистичної обробки результатів використовували програму StatPlus Pro v.7.6, статистичні калькулятори EpiTools та MedCalc, для оцінки ступеня впливу потенційних предикторів — технології Data Mining за допомогою надбудови інтелектуального аналізу даних для MS Office. Для оцінки діагностичної цінності тесту проводили ROC-аналіз та будували відповідну характеристичну криву з розрахунком площі під нею (за методом DeLong). Для операційних характеристик тестів розраховували 95 % довірчий інтервал за методом Вілсона. Результати вважали статистично значущими при p < 0,05.

Результати. Виявлено статистично значуще значення рівня базального кальцитоніну, статі пацієнта, багатофокусності та сумарного розміру пухлини в апріорній оцінці ризику метастазування медулярного раку щитоподібної залози, що дає змогу розглядати їх не лише як предиктори несприятливого прогнозу, а й як показники для індивідуального визначення обсягу оперативного втручання.

Висновки. Для оцінки прихованого метастазування метод бінарної логістичної регресії порівняно з монофакторним прогнозом за доопераційним рівнем кальцитоніну показав нижчу чутливість (0,77 та 0,89) і вищу специфічність (0,90 та 0,64). Удосконалення моделі потребує додаткового аналізу помилкових результатів тесту в навчальній вибірці. Запропонована прогностична модель завдяки виконанню розрахунків у програмі MS Excel дає змогу зручно і швидко отримати інформацію, тому може бути застосована як додатковий діагностичний інструмент при виборі методу хірургічного лікування.

Біографії авторів

О. А. Товкай, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., проф., директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

д. мед. н., зав. відділу ендокринної хірургії

Ю. І. Караченцев, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського НАМН України», Харків

д. мед. н., проф., директор, зав. хірургічного відділення

В. В. Куц, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ; ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», Київ

ст. наук. співр. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій

В. А. Смоляр, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

лікар-хірург, зав. хірургічного відділення

Ю. М. Таращенко, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України», Київ

лікар-хірург, відділення хірургії ендокринних залоз

Посилання

Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71:209-49. doi: 10.3322/caac.21660.

Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, et al. Revised American Thyroid Association Guidelines for the Management of Medullary Thyroid Carcinoma. Thyroid. 2015;25:567-610. doi: 10.1089/thy.2014.0335.

Lindsey SC, Ganly I, Palmer F, Tuttle RM. Response to initial therapy predicts clinical outcomes in medullary thyroid cancer. Thyroid. 2015;25:242-9. doi: 10.1089/thy.2014.0277.

Spanheimer PM, Ganly I, Chou JF, et al. Prophylactic lateral neck dissection for medullary thyroid carcinoma is not associated with improved survival. Ann Surg Oncol. 2021;28:6572-9. doi: 10.1245/s10434-021-09683-8.

Opsahl EM, Akslen LA, Schlichting E, et al. The role of calcitonin in predicting the extent of surgery in medullary thyroid carcinoma: A Nationwide Population-Based Study in Norway. Eur Thyroid J. 2019;8:159-66. doi: 10.1159/000499018.

Palamarchuk VO, Smolyar VA, Tovkai OA, Kuts VV. Analysis of some prognostic factors significance for medullary thyroid cancer metastasis. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2022;18(1):4-11. DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.1.2022.1139 (in Ukrainian).

Polkovnikova KIu, Polkovnikov AIu. Mozhlyvosti lohistychnoho analizu v pobudovi prohnostychnoi modeli personalnoi otsinky ryzyku rozvytku uskladnen vnaslidok subarakhnoidalnoho krovovylyvu. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu. 2019;4(2):159-67 (in Ukrainian).

Tian-Han Zhou, Ling-Qian Zhao, Yu Zhang, et al. The prediction of metastases of lateral cervical lymph node in medullary thyroid carcinoma. Front. Endocrinol. 2021. https://doi.org/10.3389/fendo.2021.741289.

O’Sullivan B, Brierley J, Byrd D, et al. The TNM classification of malignant tumours-towards common understanding and reasonable expectations. Lancet Oncol. 2017;18(7):849-51. doi:10.1016/S1470-2045(17)30438-2.

Ceolin L, Duval M, Benini AF, Ferreira CV, Maia AL. Medullary thyroid carcinoma beyond surgery: advances, challenges, and perspectives. Endocr Relat Cancer. 2019;26:R499-518. doi: 10.1530/ERC-18-0574.

Zhao J, Yang F, Wei X, et al. Ultrasound features value in the diagnosis and prognosis of medullary thyroid carcinoma. Endocrine. 2021;72:727-34. doi: 10.1007/s12020-020-02510-2.

Wang X, Li C, Huang L, et al. Progression of diagnosis and treatment of medullary thyroid carcinoma. [Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi]. 2019;54:306-10. doi: 10.3760/cma.j.issn. 1673-0860.2019.04.015.

Maia AL, Wajner SM, Vargas CV. Advances and controversies in the management of medullary thyroid carcinoma. Curr Opin Oncol. 2017;29:25-32. doi: 10.1097/CCO.0000000000000340.

Kim E, Park JS, Son KR, Kim JH, Jeon SJ, Na DG. Preoperative diagnosis of cervical metastatic lymph nodes in papillary thyroid carcinoma: comparison of ultrasound, computed tomography, and combined ultrasound with computed tomography. Thyroid. 2008;18:411-8. doi: 10.1089/thy.2007.0269.

Liu X, Ouyang D, Li H, et al. Papillary thyroid cancer: dual-energy spectral ct quantitative parameters for preoperative diagnosis of metastasis to the cervical lymph nodes. Radiology. 2015;275:167-76. doi: 10.1148/radiol.14140481.

Xing Z, Qiu Y, Yang Q, et al. Thyroid cancer neck lymph nodes metastasis: meta-analysis of US and CT diagnosis. Eur J Radiol. 2020;129:109103. doi: 10.1016/j.ejrad.2020.109103.

Oh HS, Kwon H, Song E, et al. Preoperative clinical and sonographic predictors for lateral cervical lymph node metastases in sporadic medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2018;28:362-8. doi: 10.1089/thy.2017.0514.

Fan W, Xiao C, Wu F. Analysis of risk factors for cervical lymph node metastases in patients with sporadic medullary thyroid carcinoma. J Int Med Res. 2018;46:1982-9. doi: 10.1177/0300060518762684.

Ito Y, Miyauchi A, Kihara M, Higashiiyama T, Fukushima M, Miya A. Static prognostic factors and appropriate surgical designs for patients with medullary thyroid carcinoma: The second report from a Single-Institution Study in Japan. World J Surg. 2018;42:3954-66. doi: 10.1007/s00268-018-4738-z.

Opsahl EM, Akslen LA, Schlichting E, et al. The role of calcitonin in predicting the extent of surgery in medullary thyroid carcinoma: A Nationwide Population-Based Study in Norway. Eur Thyroid J. 2019;8:159-66. doi: 10.1159/000499018 .

Park H, Park SY, Park J, Choe JH, Chung MK, Woo SY, Kim TH. Prognostic value of preoperative serum calcitonin levels for predicting the recurrence of medullary thyroid carcinoma. Frontiers in Endocrinology. 2021:1273. https://doi.org/10.3389/fendo.2021.749973.

Tovkai OA, Palamarchuk VO, Smoliar VA, Nechai OP, Kuts VV, Sichinava RM. Rol kaltsytoninu na dooperatsiinomu etapi yak predyktora metastazuvannia meduliarnoho raku shchytopodibnoi zalozy. Klinichna endokrynolohiia ta endokrynna khirurhiia. 2021;4(72):4-18 (in Ukrainian).

Palamarchuk V, Smolyar V, Tovkai O, et al. The role of calcitonin in the preoperative stage as the predictor of medullary thyroid cancer metastasis. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2021;4(127):68-76. DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.

Greiner M, Pfeiffer D, Smith RD. Principles and practical application of the receiver-operating characteristic analysis for diagnostic tests. Prev Vet Med. 2000;45:23-41. doi: 10.1016/S0167-5877(00)00115-X.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження