Рівень кальцитоніну в післяопераційний період як чинник ризику персистенції медулярного раку щитоподібної залози

Автор(и)

  • О. А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • В. А. Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6721-2292
  • В. В. Куц Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4434-7298
  • Р. М. Січінава Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2163-8460

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2021-4-9

Ключові слова:

кальцитонін, медулярний рак щитоподібної залози, лімфатичні вузли, щитоподібна залоза

Анотація

Мета роботи — оцінити можливість застосування базального рівня кальцитоніну в післяопераційний період для оцінки ефективності хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози та ймовірності його персистенції (рецидиву).
Матеріали та методи. Проведено ретроспективне моноцентрове дослідження результатів хірургічного лікування 194 пацієнтів (74,2 % жінок і 25,8 % чоловіків), з них 148 (76,3 %) мали первинні форми захворювання (1-ша група), 46 (23,7 %) — рецидивні (2-га група). Під час первинної операції виконували тиреоїдектомію, доповнену центральною та латеральною дисекцією шиї. Пацієнтів 1-ї групи розподілили на дві підгрупи залежно від післяопераційного вмісту кальцитоніну: норма (≤ 18 пг/мл) і гіперкальцитонінемія (> 18 пг/мл). Визначення рівня кальцитоніну в сироватці крові проводили на автома­­тичному імунохемілюмінесцентному аналізаторі «MAGLUMI» («Snibe Diagnostic», Китай) через 1 тиждень та 1 рік після операції. Накопичення і первинну обробку даних здійснювали в програмі MS Excel 2013, статистичну обробку виконували за допомогою програм StatPlus з використанням описової статистики, параметричних і непараметричних методів перевірки статистичних гіпотез (критеріїв Стьюдента, Манна—Уїтні, кутового перетворення Фішера), аналізу таблиць спряженості, ROC-аналізу. Статистично значущими вважали результати при рівні значущості (p) < 0,05.
Результати. Середня тривалість спосте­­ре­­ження становила 67,5 міс. Проаналізовано результати хірургічної операції (відсутність або наявність клінічного рецидиву). Як предиктор використовували рівень кальцитоніну в ранній після­­операційний період (на 5-ту добу). Нормокальцитонінемія супроводжувалася появою рецидиву через 2 роки спостереження у близько 2 % випадків, гіперкальцитонінемія — у 61—74 % залежно від стадії та кратності проведених операцій. Встановлено зв’язок післяопераційного рівня кальцитоніну з наявністю рецидиву (персистенції) медулярного раку щитоподібної залози (площа під ROC-кривою (AUC) — 0,928 (0,867; 0,989, індекс Юдена — 0,429, поріг (точка відсікання) ≥ 28,1 пг/мл, чутливість — 0,938 (0,854; 1,000), специфічність — 0,855 (0,789; 0,920), прогностична значущість позитивного результату (PРV) — 0,699, прогностична значущість негативного результату — 0,991). Також були розраховані показники контрачутливості та частота виникнення негативних результатів тесту у пацієнтів з рецидивом залежно від післяопераційного рівня кальцитоніну.
Висновки. Рівень післяопераційного кальцитоніну через 5 діб після операції може бути використаний для оцінки ефективності оперативного лікування (AUC — 0,928 (0,867; 0,989), індекс Юдена — 0,429)). Прогнозування безрецидивного перебігу захворювання не залежить від стадії захворювання. При рівні кальцитоніну < 18 пг/мл клінічні ознаки персистенції (рецидиву) захворювання виявляють у 1,5 % випадків (прогностична значущість негативного результату — 0,991). Достовірність прогнозу рецидиву захворювання залежить від стадії та кількості проведених операцій (PРV = 0,612 при первинних формах без метастазів, PРV = 0,825 при рецидивних формах). Вміст кальцитоніну < 28,1 пг/мл можна вважати «відносно безпечним».

Біографії авторів

О. А. Товкай, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, д. мед. н., професор, ст. наук. співроб. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, директор. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., зав. відділу ендокринної хірургії. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

В. А. Смоляр, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Смоляр Віктор Андрійович, лікар-хірург, мол. наук. співроб. відділу ендокринної хірургії. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

В. В. Куц, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Куц Володимир Васильович, ст. наук. співроб. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

Р. М. Січінава, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Січінава Реваз Мірянович, д. мед. н. Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, пров. наук. співроб. відділу ендокринної хірургії. 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Kebebew E, Ituarte PH, Siperstein AE, Duh QY, Clark OH. Medullary thyroid carcinoma: clinical characteristics, treatment, prognostic factors, and a comparison of staging systems. Cancer. 2000 Mar 1;88(5):1139-48. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(20000301) 88:5<1139::aid-cncr26>3.0.co;2-z. PMID: 10699905.

Lindsey SC, Ganly I, Palmer F, Tuttle RM. Response to initial therapy predicts clinical outcomes in medullary thyroid cancer. Thyroid. 2015 Feb;25(2):242-9. doi: 10.1089/thy.2014.0277.

Yang JH, Lindsey SC, Camacho CP, et al. Integration of a postoperative calcitonin measurement into an anatomical staging system improves initial risk stratification in medullary thyroid cancer. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Dec;83(6):938-42. doi: 10.1111/cen.12657.

Rossi CR, Mocellin S, Scagnet B, et al. The role of preoperative ultrasound scan in detecting lymph node metastasis before sentinel node biopsy in melanoma patients. J Surg Oncol. 2003 Jun;83(2):80-4. doi: 10.1002/jso.10248. PMID: 12772200.

Tovkai OA, Palamarchuk VO, Lishchynskyi PO, et al. Possibilities of ultrasound imaging in the detection of central lymph nodes metastases of papillary thyroid cancer. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2020;3:7-15. doi: 10.30978/CEES-2020-3-7 (in Ukrainian).

Fleming JB, Lee JE, Bouvet M, et al. Surgical strategy for the treatment of medullary thyroid carcinoma. Ann Surg. 1999 Nov;230(5):697-707. doi: 10.1097/00000658-199911000-00013.

Gimm O, Dralle H. Reoperation in metastasizing medullary thyroid carcinoma: is a tumor stage-oriented approach justified? Surgery. 1997 Dec;122(6):1124-30; discussion 1130-1. doi: 10.1016/s0039-6060(97)90217-8. PMID: 9426428.

Van Heerden JA, Grant CS, Gharib H, Hay ID, Ilstrup DM. Long-term course of patients with persistent hypercalcitoninemia after apparent curative primary surgery for medullary thyroid carcinoma. Ann Surg. 1990 Oct;212(4):395-400; discussion 400-1. doi: 10.1097/00000658-199010000-00002.

Filimon S, Payne RJ, Black MJ, Hier MP, Mlynarek AM, Forest VI, Tamilia M. Calcitonin secretory index and unsuspected nodal disease in medullary thyroid carcinoma. Endocr Pract. 2018 May;24(5):460-7. doi: 10.4158/EP-2017-0236. PMID: 29847167.

Alci E, Makay O. Impact of healthcare resources on management of indeterminate thyroid tumors. Annals of Thyroid. 2021;6. doi: 10.21037/aot-20-44.

Ho AS, Wang L, Palmer FL, Yu C, Toset A, Patel S, Kattan MW, et al. Postoperative Nomogram for Predicting Cancer-Specific Mortality in Medullary Thyroid Cancer. Ann Surg Oncol. 2015 Aug;22(8):2700-6. doi: 10.1245/s10434-014-4208-2.

Lindsey SC, Ganly I, Palmer F, Tuttle RM. Response to initial therapy predicts clinical outcomes in medullary thyroid cancer. Thyroid. 2015 Feb;25(2):242-9. doi: 10.1089/thy.2014.0277.

Machens A, Hauptmann S, Dralle H. Prediction of lateral lymph node metastases in medullary thyroid cancer. Br J Surg. 2008 May;95(5):586-91. doi: 10.1002/bjs.6075.

Wells SA Jr, Asa SL, Dralle H, Elisei R, Evans DB, Gagel RF, Lee N, et al.; American Thyroid Association Guidelines Task Force on Medullary Thyroid Carcinoma. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2015 Jun;25(6):567-610. doi: 10.1089/thy.2014.0335.

Faggiano A, Milone F, Ramundo V, Chiofalo MG, et al. A decrease of calcitonin serum concentrations less than 50 percent 30 minutes after thyroid surgery suggests incomplete C-cell tumor tissue removal. J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):E32-6. doi: 10.1210/jc.2010-0045.

Ismailov SI, Piulatova NR. Postoperative calcitonon study in medullary thyroid carcinoma. Endocrine-related cancer. 2004;11(2):357-363. doi: 10.1677/etc.0.0110357.

Rendl G, Manzl M, Hitzl W, Sungler P, Pirich C. Long-term prognosis of medullary thyroid carcinoma. Clin Endocrinol (Oxf). 2008 Sep;69(3):497-505. doi: 10.1111/j.1365-2265.2008.03229.x.

Baloch ZW, LiVolsi VA. Prognostic factors in well-differentiated follicular-derived carcinoma and medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2001 Jul;11(7):637-45. doi: 10.1089/105072501750362709. PMID: 11484892.

Machens A, Hauptmann S, Dralle H. Prediction of lateral lymph node metastases in medullary thyroid cancer. Br J Surg. 2008 May;95(5):586-91. doi: 10.1002/bjs.6075. PMID: 18300267.

Radich JP, Deininger M, Abboud CN, et al. Chronic Myelo­id Leukemia, Version 1.2019, NCCN Clinical Practice Gui­­delines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2018 Sep; 16(9):1108-35. doi: 10.6004/jnccn.2018.0071. PMID: 30181422.

Brauckhoff M, Gimm O, Brauckhoff K, Ukkat J, Tho­­musch O, Dralle H. Calcitonin kinetics in the early postoperative period of medullary thyroid carcinoma. Langenbecks Arch Surg. 2001 Nov;386(6):434-9. doi: 10.1007/s004230100252.

Girelli ME, Dotto S, Nacamulli D, et al. Prognostic value of early postoperative calcitonin level in medullary thyroid carcinoma. Tumori. 1994 Apr 30;80(2):113-7. PMID: 8016900.

Bümming P, Ahlman H, Nilsson B, Nilsson O, Wäng­­berg B, Jansson S. Can the early reduction of tumour markers predict outcome in surgically treated sporadic medullary thyroid carcinoma? Langenbecks Arch Surg. 2008 Sep;393(5):699-703. doi: 10.1007/s00423-008-0375-6.

Kebebew E, Ituarte PH, Siperstein AE, Duh QY, Clark OH. Medullary thyroid carcinoma: clinical characteristics, treatment, prognostic factors, and a comparison of staging systems. Cancer. 2000 Mar 1;88(5):1139-48. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(20000301)88:5<1139: aid-cncr26>3.0.co;2-z.

Cohen R, Campos JM, Salaün C, et al. Preoperative calcitonin levels are predictive of tumor size and postoperative calcitonin normalization in medullary thyroid carcinoma. Groupe d’Etudes des Tumeurs a Calcitonine (GETC). J Clin Endocrinol Metab. 2000 Feb;85(2):919-22. doi: 10.1210/jcem.85.2.6556. PMID:10690910.

Costante G, Meringolo D, Durante C, et al. Predictive value of serum calcitonin levels for preoperative diagnosis of medullary thyroid carcinoma in a cohort of 5817 consecutive patients with thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Feb;92(2):450-5. doi: 10.1210/jc.2006-1590.

Elisei R, Bottici V, Luchetti F, et al. Impact of routine measurement of serum calcitonin on the diagnosis and outcome of medullary thyroid cancer: experience in 10,864 patients with nodular thyroid disorders. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Jan;89(1):163-8. doi: 10.1210/jc.2003-030550. PMID: 14715844.

Trimboli P, Giovanella L. Serum calcitonin negative medullary thyroid carcinoma: a systematic review of the literature. Clin Chem Lab Med. 2015 Sep 1;53(10):1507-14. doi: 10.1515/cclm-2015-0058. PMID: 25781697.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Як цитувати

1.
Товкай ОА, Паламарчук ВО, Смоляр ВА, Куц ВВ, Січінава РМ. Рівень кальцитоніну в післяопераційний період як чинник ризику персистенції медулярного раку щитоподібної залози. КЕтаЕХ [інтернет]. 16, Грудень 2021 [цит. за 13, Липень 2024];(4):9-18. доступний у: http://jcees.endocenter.kiev.ua/article/view/247227

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження