Роль магнію в корекції післяопераційної гіпокальціємії

Автор(и)

  • Д. М. Квітка Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • С. В. Земсков Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
  • В. А. Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2021-3-40

Ключові слова:

тиреоїдектомія, гіпокальціємія, магній

Анотація

Специфічним ускладненням у тиреоїдній хірургії залишається післяопераційний гіпопаратиреоз. Частота виникнення ятрогенного гіпопаратиреозу становить від 3,0 до 31,5 %. Зниження рівня паратгормона (ПГ) призводить до запуску каскаду елект­ролітних змін. Стандартні методи контролю та корекції гіпопаратиреозу не дають гарантії запобігання гіпокальціємії. Відома роль кальцію та магнію у проведенні нервових імпульсів по м’язових волокнах. Вивчення ролі магнію дасть змогу коригувати вияви післяопераційного гіпопаратиреозу.
Мета роботи — вивчити залежність між після­операційним гіпопаратиреозом, змінами у кальцій-магнієвому обміні та їхніми клінічними виявами; проаналізувати вплив гіпомагніємії на клінічні вияви гіпокальціємії; вивчити можливість корекції кальцій-магнієвого обміну у післяопераційний період.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 145 пацієнтів, прооперованих з приводу захворювань щитоподібної залози. Хворих розподілили на дві групи. В основній групі (n = 73) хворі приймали препарати магнію у доопераційний період протягом 10—14 днів у дозі 1500—2000 мг/добу, у контрольній групі (n = 72) хворі препарати магнію не приймали. У доопераційний період і в першу добу після операції вимірювали рівень ПГ, іонізованого кальцію та магнію. Показники ПГ у першу добу післяопераційного періоду були ранжовані: 1) ≤ 1 пг/мл, 2) 1,1—5,0 пг/мл, 3) 5,1—10,0 пг/мл, 4) > 10 пг/мл (≤ 15,0). У заданих діапазонах вивчали зміни кальцію та магнію в сироватці крові, а також клінічні вияви гіпопаратиреозу, які оцінювали за такою шкалою: невиразні, слабко виразні, виразні, різко виразні.
Результати. Виявлено наявність кореляційних зв’язків між рівнями після операції магнію, іонізованого кальцію та ПГ. В основній групі кількість виразних та різко виразних виявів гіпокальціємії спостерігали при вмісті ПГ ≤ 1,0 пг/мл, тоді як у контрольній групі найбільшу кількість виразних та різко виразних клінічних виявів зафіксовано при ПГ ≤ 1,0 та 1,1—5,0 пг/мл. В основній групі порівняно з конт­рольною загальна кількість клінічних виявів гіпокальціємії була меншою.
Висновки. Виявлено прямо пропорційні зв’язки між змінами рівня ПГ, іонізованого кальцію та магнію. Доведено, що некоригована гіпомагніємія у ранній післяопераційний період може бути пре­­диктором клінічних виявів гіпопаратиреозу. Корекція рівня сироваткового магнію у більшості хворих зменшує клінічні вияви гіпокальціємії.

Біографії авторів

Д. М. Квітка, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Квітка Дмитро Миколайович, лікар-хірург, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., керівник відділу ендокринної хірургії, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

С. В. Земсков, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Земсков Сергій Володимирович, д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи та інновацій, кафедра загальної хірургії № 1, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

В. А. Смоляр, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Смоляр Віктор Андрійович, лікар-хірург, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Посилання

Chiang FY, Wang LF, Huang YF, Lee KW, Kuo WR. Recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy with routine identification of the recurrent laryngeal nerve. Surgery. 2005;137(3):342-7. doi: 10.1016/j.surg.2004.09.008. PMID: 15746790.

Higgins KM, Mandell DL, Govindaraj S. et al. The role of intraoperative rapid parathyroid hormone monitoring for predicting thyroidectomy-related hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;130(1):63-7. doi: 10.1001/archotol.130.1.63.

Powers J, Joy K, Ruscio A, Lagast H. Prevalence and incidence of hypoparathyroidism in the United States using a large claims database. J Bone Miner Res. 2013 Dec;28(12):2570-6. doi: 10.1002/jbmr.2004. PMID: 23737456.

Nechai O, Tovkay O, Cherenko S. Decreasing the rate of postoperative hypocalcemia in patients with Graves’ disease by correction of vitamin D deficiency before surgery. Klinichna Endokrynolohiia ta Endokrynna Khirurhiia. 2018; (1):44-9 (in Ukrainian).

Kashperska VYa. Correction of hypocalcemia in various thyroid diseases after thyroidectomy. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2016;6(78):43-7. doi: 10.22141/2224-0721.6.78.2016.81861 (in Ukrainian).

Garrahy A, Murphy MS, Sheahan P. Impact of postoperative magnesium levels on early hypocalcemia and permanent hypoparathyroidism after thyroidectomy. Head Neck. 2016 Apr;38(4):613-9. doi: 10.1002/hed.23937.

Hammerstad SS, Norheim I, Paulsen T, Amlie LM, Eriksen EF. Excessive decrease in serum magnesium after total thyroidectomy for Graves’ disease is related to development of permanent hypocalcemia. World J Surg. 2013 Feb;37(2):369-75. doi: 10.1007/s00268-012-1843-2. PMID: 23188529.

Al-Hakeim HK. Serum levels of lipids, calcium and magnesium in women with hypothyroidism and cardiovascular diseases. J Lab Physicians. 2009 Jul;1(2):49-52. doi: 10.4103/0974-2727.59698.

Sun W, Liu J, Zhang H. et al. A meta-analysis of intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve palsy during thyroid reoperations. Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Nov;87(5):572-580. doi: 10.1111/cen.13379.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження