Вплив ожиріння на розвиток тиреоїдного раку: результати власних досліджень

Автор(и)

  • O. P. Nechay Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-5978-4458
  • D. M. Kvitka Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-7606-8365
  • P. O. Lishchynsky Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0003-3586-0468
  • Y. U. Romanenko Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-5193-4810
  • N. I. Belemets Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-1050-1277
  • V. V. Kuts Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, Київ http://orcid.org/0000-0002-4434-7298
  • K. O. Zuiev Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-5929-9970
  • V. O. Palamarchuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • O. A. Tovkai Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-1329-279X

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2020-4-39

Ключові слова:

рак щитоподібної залози, індекс маси тіла, ожиріння

Анотація

Мета роботи — дослідити наявність причинно-наслідкового зв’язку між надлишковою масою тіла та ризиком розвитку раку щитоподібної залози (ЩЗ), а саме високодиференційованих форм, а також можливість використання індексу маси тіла (ІМТ) як предиктора злоякісності новоутворень ЩЗ. Матеріали та методи. Відібрано та проаналізовано 825 історій хвороби пацієнтів, прооперованих в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України за період із січня 2019 до червня 2020 р., віком від 19 до 84 років (середній вік — (46,5± 0,4) року). Жінок було 703 (85,2 %), чоловіків — 122 (14,8 %). З приводу доброякісної патології прооперовано 171 (20,7 %) хворого (1-ша група), 92 (11,2 %) мали патогістологічний висновок щодо пухлини з невизначеним потенціалом злоякісності (2-га група), 562 (68,1 %) прооперовані з приводу раку ЩЗ (3-тя група). Для оцінки антропометричних показників з метою класифікації та реєстрації надлишкової маси тіла і ожиріння використовували ІМТ. Ураховано функціональний стан залози — випадки гіпертиреозу (тиреотоксикозу) та гіпотиреозу в дослідження не залучали. Результати та обговорення. Частка хворих як з надмірною масою тіла, так і з ожирінням у дослідних групах була приблизно однаковою, тобто із зростанням ІМТ > 25 кг/м2 не відзначено статистично значущих змін у встановлених діагнозах. Суттєвої відмінності не спостерігали через відсутність статистично значущої різниці в переважанні дослідних груп у категоріях маси тіла (нормальна, надмірна та ожиріння), а також у діапазонах ІМТ. З використанням методу ROC-аналізу проведено дослідження зв’язку між величиною ІМТ і наявністю/відсутністю злоякісної пухлини при застосуванні вирішального правила X ≥ T. Величина площі під кривою AUC 0,473 спростовує твердження, що збільшення величини ІМТ супроводжується зростанням ризику виникнення новоутворень злоякісного характеру. Зміна напряму тесту також була малоефективною. В цьому випадку AUC = 0,538. В обох випадках значення AUC дуже близькі до 0,5 і перебувають у межах 95 % довір­чого інтервалу, що свідчить про вкрай низьку ефективність використання ІМТ як предиктора для диференціації злоякісного і доброякісного характеру новоутворень — класифікатор перебуває практично на рівні випадкового вгадування. Висновки. Дослідження не показало існування зв’язку між надлишковою масою тіла і ризиком розвитку раку ЩЗ (високодиференційованих форм). На підставі ROC-аналізу доведено, що значення ІМТ не може бути предиктором наявності або відсутності раку у хворих з вузловими утвореннями ЩЗ.

Біографії авторів

O. P. Nechay, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Нечай Олександр Павлович, к. мед. н., ст. наук. співр., завідувач відділу патології. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

D. M. Kvitka, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Квітка Дмитро Миколайович, мол. наук.співр. відділу патології, лікар-хірург хірургічного відділення. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

P. O. Lishchynsky, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Ліщинський Павло Олександрович, мол наук. співр. відділу патології, лікар-хірург хірургічного відділення. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

Y. U. Romanenko, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Романенко Юрій Ігорович, мол. наук. співр. відділу патології. 01021 м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

N. I. Belemets, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Белемець Наталія Іванівна, зав. відділенням цитології. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

V. V. Kuts, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України, Київ

Куц Володимир Васильович, ст. наук. співр. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій. 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

K. O. Zuiev, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Зуєв Костянтин Олександрович, к. мед. н., ст. наук. співр. відділу патології, лікар-хірург хірургічного відділення. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

V. O. Palamarchuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., завідувач відділу ендокринної хірургії. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

O. A. Tovkai, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, д. мед. н., ст. наук. співр., директор. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

Посилання

World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018. who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Accessed July 1, 2018.

Nechai OP, Kvitka DM, Lischynskyi PO, Sichinava RM. The influence of obesity on the development of thyroid cancer: a literature review. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2020;16(3):272-7. doi: 10.22141/2224-0721.16.3.2020.205278 (in Ukrainian).

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. Lancet. 2017;390(10113):2627-42. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32129-3. Epub 2017 Oct 10.

Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D. et al. Body fatness and cancer – viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med. 2016;375:794-8. DOI: 10.1056/NEJMsr1606602.

Chan DSM, Abar L, Cariolou M. et al. World Cancer Research Fund International: Continuous Update Project – systematic literature review and meta-analysis of observational cohort studies on physical activity, sedentary behavior, adiposity, and weight change and breast cancer risk. Cancer Causes Control. 2019;30:1183-200. https://doi.org/10.1007/s10552-019-01223-w.

Kitahara C, Sosa J. The changing incidence of thyroid cancer. Nat Rev Endocrinol. 2016;12:646-53. https://doi.org/10.1038/nrendo.2016.110.

Bandera EV, Fay SH, Giovannucci E. et al. The use and interpretation of anthropometric measures in cancer epidemiology: a perspective from the World Cancer Research Fund International Continuous Update Project. Int J Cancer. 2016; 139: 2391-7. https://doi.org/10.1002/ijc.30248.

Hu F. Chapter 5. Measurements of adiposity and body composition. In: F Hu, ed. Obesity Epidemiology. New York: Oxford University Press; 2008:53-83. hsph.harvard.edu/nutritionsource/2008/03/21/obesity-epidemiology/. Accessed July 1, 2018.

Pearson-Stuttard J, Zhou B, Kontis V, Bentham J, Gunter MJ, Ezzati M. Worldwide burden of cancer attributable to diabetes and high body-mass index: a comparative risk assessment. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6:e6-e15. DOI: 10.1016/S2213-8587(17)30366-2.

Hruby A, Hu FB. The epidemiology of obesity: a big picture. Pharmacoeconomics. 2015;33(7):673-89. doi: 10.1007/s40273-014-0243-x.

Renehan AG, Tyson M, Egger M, Heller RF, Zwahlen M. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet. 2008;371(9612):569-78. Doi 10.1016/S0140-6736(08)60269-X.

Gychka SG, Serbin BYa, Nikolaenko SI. et al. Risk factors for papillary thyroid cancer in obesity and diabetes mellitus. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery / Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2020;3(71):85-94. DOI: http://doi.org/10.30978/CEES-2020-3-85 (in Ukrainian).

Xu L, Port M, Landi S. et al. Obesity and the risk of papillary thyroid cancer: a pooled analysis of three case-control studies. Thyroid. 2014, 24(6):966-74. 10.1089/thy.2013.0566.

Davies L, Morris LG, Haymart M. et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Disease State Clinical Review: The Increasing Incidence of Thyroid Cancer. Endocr Pract. 2015;21(6):686-96. 10.4158/EP14466.DSC.

Kitahara CM, McCullough ML, Franceschi S. et al. Anthropometric Factors and Thyroid Cancer Risk by Histological Subtype: Pooled Analysis of 22 Prospective Studies. Thyroid.2016;26(2):306-18. Doi 10.1089/thy.2015.0319.

Yu ST, Chen W, Cai Q. et al. Pretreatment BMI is associated with aggressive clinicopathological features of papillary thyroid carcinoma: a multicenter study. Int J Endocrinol. 2017;2017:5841942 Doi 10.1155/2017/5841942.

Ma J, Huang M, Wang L. et al. Obesity and risk of thyroid cancer: evidence from a meta-analysis of 21 observational studies. Med Sci Monit. 2015;21:283-91. doi:10.12659/MSM.892035.

Іbarren C, Haselkorn T, Tekawa IS, Friedman GD. Cohort study of thyroid cancer in a San Francisco Bay area population. Int. J. Cancer. 2001;93:745-50. doi:10.1002/ijc.1377.

Paes JE, Hua K, Nagy R, Kloos RT, Jarjoura D, Ringel MD. The relationship between body mass index and thyroid cancer pathology features and outcomes: a clinicopathological cohort study. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(9):4244-50. doi:10.1210/jc.2010-0440.

Gąsior-Perczak D, Pałyga I, Szymonek M. et al. The impact of BMI on clinical progress, response to treatment, and disease course in patients with differentiated thyroid cancer. PLoS One. 2018;13(10):e0204668. doi:10.1371/journal.pone.0204668.

Rotondi M, Castagna MG, Cappelli C. et al. Obesity does not modify the risk of differentiated thyroid cancer in a cytological series of thyroid nodules. Eur Thyroid J. 2016;5(2):125-31. Doi 10.1159/000445054.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-13

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження